Fortsæt til indhold

Kollega til EU-teamet i Forsvarsministeriets departement


Kollega til EU-teamet i Forsvarsministeriets departement

Vil du være med til at sætte kursen for Danmarks bidrag til EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde - ikke mindst frem mod og under det danske EU-formandskab? Så har du muligheden nu!
Forsvar og sikkerhed har de senere år flyttet sig fra periferien af EU til at blive et helt centralt samarbejdsområde. Det skyldes ikke mindst krigen i Ukraine. Derfor – og med afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold - varetager Forsvarsministeriet nu flere opgaver relateret til EU.
Om os
I Team EU-koordination og Policy arbejder vi for at præge EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i tråd med regeringens og forsvarsministerens prioriteter, herunder mhp. at skabe de bedste forudsætninger for Danmarks bidrag til og indflydelse på EU-samarbejdet efter afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold.

Teamets kerneopgave er at bidrage til at lægge den strategiske retning for EU-policy på Forsvarsministeriets område samt varetage den overordnede koordination af EU-sager på tværs af ministeriet og ift. forhandlinger i Bruxelles. Derudover er teamet ansvarlig for den overordnede forberedelse af dansk EU-formandskab i 2025 på Forsvarsministeriets område.

Vi er et lille team med en stærk holdånd. Vi arbejder tæt sammen i et uformelt miljø og med en god og varm omgangstone, hvor vi lærer af hinanden og løser opgaver på et højt fagligt miljø.

Om stillingen
Opgaverne er varierende i både tid, omfang og indhold. Opgaveporteføljen vil blive tilrettelagt på baggrund af dine interesser og færdigheder, men stillingen vil som udgangspunkt indebære sagsansvar for forberedelsen af det danske EU-formandskab på Forsvarsministeriets område samt EU-samarbejdet på kapabilitetsudviklingsområdet, herunder Danmarks deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagentur.

Du vil derudover skulle arbejde med policyformulering og koordination af dansk linje på prioriterede EU-sagsområder såsom EU-NATO-samarbejdet. Vi skal blive skarpere på mulighederne i EU, og du vil skulle bidrage til at identificere muligheder for danske aftryk på EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske agenda.

Arbejdet indebærer tæt samarbejde om regeringens politik med især Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Statsministeriet samt dialog og koordination med myndigheder i Forsvarsministeriets koncern, herunder Forsvaret.

Om dig
Vi forventer, at du har en videregående akademisk eller militær uddannelse. Du har en solid forståelse for politiske problemstillinger og stor interesse og gerne erfaring for arbejdet med sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder i EU.

Vi forestiller os, at du desuden har erfaring med ministerbetjening, EU-processer og/eller regeringssager. Vi har et stort fokus på international koordinering, hvorfor det er en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med EU eller NATO.

For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du:
-Er selvstændig og tager ansvar for egne arbejdsområder.
-Har gode samarbejdsevner og formår at koordinere sager med øvrige ministerområder og underliggende myndigheder.
-Motiveres af at være ansvarlig for og udvikle en vigtig opgaveportefølje sammen med andre.
-Tager initiativ og bidrager til trygge og kreative rammer i teamet og i centeret.

Dertil forventes det, at du kan klæde beslutningstagerne bedst muligt på ved at formidle komplekst fagligt indhold på en enkel og letforståelig måde i skrift og tale på engelsk og dansk.

Ansættelsesvilkår
Du er uddannet akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant, og er i gang med eller optaget på MMS, og i øvrigt har den rette profil hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen ved funktion i højere stilling.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte.

Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Rikke Frandsen på tlf. 3266 5736

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K

VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIG!
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Karoline Fristed Binger på mail kfb@fmn.dk eller telefon +45 61 87 18 72.

Ansøgningsfrist den 22. februar.

Vi vil bede dig om at sende CV, motiveret ansøgning samt relevante eksamensudskrifter via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed forbedrer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi ser frem til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvarsministeriets koncern – både dem i felten og dem bag skrivebordene.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.02.2024

Indrykningsdato

08.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent