Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til koncept- og policyudvikling af civil-militær samarbejde (Employer Engagement) for Reservestyrken på Kastellet


Sagsbehandler til koncept- og policyudvikling af civil-militær samarbejde (Employer Engagement) for Reservestyrken på Kastellet

Kunne du tænke dig at arbejde med en bred og kompleks opgaveportefølje med stor kontakt til erhvervslivets top og Forsvarets øverste ledelse og derigennem være med til at forme fremtiden for Forsvarets Reservestyrke? Kunne du tænke dig at være med til at søsætte spændende projekter, der skal styrke Forsvarets samarbejde med det civile erhvervsliv?

Så er en spændende og udfordrende stilling som sagsbehandler ved Center For Reservestyrken og InterForce helt sikkert noget for dig.

Center for Reservestyrken og InterForce er et særligt team, der arbejder for Reservestyrken til støtte for Forsvaret, beredskabet og Hjemmeværnet. Vi har høje ambitioner, et godt samarbejde og nogle gange et højt tempo.

Tidligere projekter tæller etableringen af Uniform på jobbet-dagen i Danmark og et pilotprojekt, hvor vi sammen med nogle landets største virksomheder har skabt rammerne til, at deres medarbejdere får fem dage fri med løn om året til at gøre tjeneste i uniform.
Om os
Center for Reservestyrken (CFR) støtter den strategiske styring og koordination af anvendelse og udvikling af Forsvarets Reservestyrke. Reservestyrken er den samlede betegnelse for reservister i Forsvaret samt frivillige og reservister i Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Centerets opgaver vedrører områderne strategisk styring og direktivgivning, kommunikation, rådgivning af forsvarschefen og chefen for Hjemmeværnet samt samarbejde med interesseorganisationer og repræsentanter for de frivillige i Hjemmeværnet. Hertil kommer tilsvarende opgaver i relation til samarbejde med internationale organisationer og civile arbejdsgivere. Derfor er InterForce-Sekretariatet integreret i centeret.4

Center for Reservestyrken har derudover en integreret krise- og krigsorganisation, som kan aktiveres i forhold til den aktuelle situation ved overgang til krise-/krigssituationer med en potentiel øget mulig anvendelse af Reservestyrken.

Center for Reservestyrken er organisatorisk placeret i Udviklings- og Planlægningsstaben ved Forsvarskommandoen. I centeret er vi i alt 15 faste medarbejdere, heraf syv er fysisk placeret på Kastellet i København. Dertil er der en en række reservister og frivillige tilknyttet.

InterForce er sin egen organisation, men til daglig en del af CFR. InterForce har siden 1999 arbejdet for at optimere forholdene for de medarbejdere i den private og offentlige sektor, som ved siden af deres civile job har en tilknytning til Forsvaret, beredskabet og Hjemmeværnet. InterForce har regionale sekretariater seks steder i Danmark (Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden og Bornholm) og i Grønland.
Om stillingen
Dine opgaver vil primært omfatte sagsbehandlings- og stabsstøtteopgaver inden for områderne:

- Sagsbehandling i forbindelse med udvikling af det civile-militære samarbejde i relation til reservister og frivillige (Employer Engagement), herunder koordination og støtte til arbejdsgrupper ol. inden for fagområdet i InterForce-regi.
- Koordination med øvrige styrelser, stabe, kommandoer og myndigheder, bl.a vedrørende tværgående forhold i forbindelse med Reservestyrken og Forsvarets samarbejde med det civile erhversliv og offentlige virskomheder.
- Konceptudvikling og implementering ifm. nye tiltag, som skal styrke forhold relateret til Reservestyrken – enten som direkte ansvarlig eller som bidragsyder i form af faglig ekspertise.
- Ansvarlig for planlægning og opstilling til civile-militære arrangementer samt interne mødeaktiviteter.
- Ansvarlig for visse driftområder – f.eks. InterForces budget og økonomiplanlægning, AKOS og Workzone. Dette kan evt. tilpasses ift. dine kompetencer og interesse.

Derudover vil du skulle bidrage til andre militære opgaver inden for resten af opgaveporteføljen for Center for Reservestyrken og InterForce.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant eller civil med erfaring fra Forsvaret. Hvis du er tidligere ansat (militær eller civil) i Forsvaret, er du også meget velkommen til at søge.

Hvis du er kaptajn, vil der også være god mulighed for at blive afklaret i forhold til MMS. Hvis du allerede er optaget, vil der blive givet gode rammer til, at du kan lykkes med dit studie.

Ideelt set har du erfaring fra både et civilt og et militært job, gerne med indsigt i såvel almindelig sagsbehandling som i udviklingsprojekter i en civil sammenhæng. Dertil har du bred erfaring med stabstjeneste - helst ved en niveau I- eller II-myndighed - og du har en god forståeles for ansvarsfordelingen mellem Forsvarets stabe og kommandoer, samt de forskellige styrelser under Forsvarsministeriet. Derudover har du erfaring eller kendskab til Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsens organisation og opgaver. Den vigtigste egenskab er dog, at du har gåpåmod og er villig til at lære, samt prøve kræfter med forskelligartede opgaver.

Som person er du er imødekommende, selvstændig, energisk og har masser af gåpåmod med særlig flair for tværorganisatorisk samarbejde. For opgaverne vil både være ved Center For Reservestyrken og InterForce. Det er et væsentligt parameter, at du trives i en organisation med stor kompleksitet og i spændvidden mellem at kunne levere gennemarbejdede sagsoplæg på den ene side og skabe nyudvikling og levere resultater på anden side.

Du er moden og robust med høj integritet og vedholdenhed. Du sætter en ære i en positiv dialog og er god til at kommunikere, både i skrift og tale. Du er opsøgende og nysgerrig på nye relationer og arbejdsopgaver. Da vi ikke er så mange, er det vigtigt, at du er omstillingsparat, da prioriterede opgaver kan forandre din planlagte arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for InterForce Sekretariatet, Finn Winkler, på mail FKO-U-CHIFS@fiin.dk eller telefon 4032 9115.
Alternativt chefen for Center For Reservestyrken, oberstløjtnant Torben Egidiussen, på mail FKO-U-CHCFR@fiin.dk eller telefon 2213 6941.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024 og vi forventer at afholde samtaler i umiddelbar forlængelse deraf.

Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2024, eller snarest derefter.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen ligger blandt andet i København og Karup og er en styrelse under Forsvarsministeriet. FKO er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed for Forsvarets operative kapaciteter. Forsvarschefen er chef for Forsvarskommandoen og har kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.03.2024

Indrykningsdato

08.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent