Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Vær med til at rekruttere de bedste chefer til Forsvaret


Vær med til at rekruttere de bedste chefer til Forsvaret


Vil du være med til at sætte holdet af fremtidens chefer i Forsvaret og bidrage til store beslutninger? Og er du dygtig til kommunikation, samarbejde og at skabe gode relationer? Så kan du blive vores nye kollega. Vi søger lige nu flere HR-konsulenter til vores to Chefbemandingssektioner.
Om os

Chefbemandingssektion Alfa og Bravo er to selvstændige sektioner, der indgår i Center for Rekruttering og Karriere (CRK) i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) i Ballerup. Vi håndterer hver vores områder inden for chef- og udstationeringsområdet og betjening af Forsvarsministeriets Departement. Selvom opgaverne er forskellige har vi mange snitflader og derfor er vores dagligdag tæt forbundet.

I hver sektion er der en chef og ni medarbejdere og alle med base i Ballerup. vi har mange sagsbehandlingsopgaver med snitflader til direktionen i FPS og til Forsvarsministeriets departement samt Forsvarets øverste ledelse, hvilket stiller store krav til præcision, faglighed og samarbejde.

Sektionerne er sammensat af både civile og militære medarbejdere, der er kendetegnet ved en dyb HR-viden, stor faglighed og et godt kollegaskab. Vores hverdag foregår ofte i kontakt med ministerområdets topchefer og i et højt tempo. Vi lægger stor vægt på et stærkt internt og eksternt samarbejde. Vi coacher og støtter hinanden, og vi er altid parate til at yde det, der skal til for at være professionelle og løsningsorienterede samarbejds- og sparringspartnere og for at være statens bedste HR-organisation.

Louise - HR konsulent i sektion Alfa, fortæller: ’’Arbejdet i sektionerne byder på mange muligheder. Vi arbejder med mange forskellige fagligheder på tværs, hvilket giver anledningen til gode drøftelser og perspektiver. Derudover har vi et stærkt fælleskab, hvor især humor fylder i hverdagen!’’

Du bliver en del af et kollegaskab med en humoristisk og uformel tone, hvor vi ofte deler et godt grin og har et stærkt sammenhold.

Geografisk er vi placeret i Ballerup med gode parkeringsmuligheder og gode forbindelser med offentlig transport. Vi har en meget fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, mulighed for hjemmearbejde to dage om ugen, moderne arbejds- og fællesfaciliteter, kantine, motionsrum m.m.
Om stillingen

Vi søger flere stærke HR-konsulenter og har mulighed for at ansætte op til tre nye kollegaer med henholdsvis civil og militær baggrund.

Som HR-konsulent er du involveret i en rekrutteringer fra udarbejdelse af opslag, deltagelse i ansættelsessamtaler til kandidaten har modtaget ansættelseskontrakt. Du vil i særlig grad bringe dine analytiske færdigheder i spil, når du screener ansøgerfeltet mm. Det betyder, at der er unik og stor berøringsflade med øvrige dele af ministerområdet og Forsvarets forskellige tjenesteder. Vi støtter også andre sektioner i CRK. Herudover vil dine arbejdsopgaver bestå af HR forvaltning, sagsbehandling af personalerelaterede sager, notatskrivning og udarbejdelse af informationer til brug for ledelsen i FPS og Forsvarsministeriets departement mm. Arbejdsmængden og krav kan til tider være intens og tidspresset – men der er god fleksibilitet og mulighed for at afvikle eventuelt merarbejde. Gennem en mentorordning ved ansættelsens start bliver du godt rustet til at varetage funktionen.

Vi tilbyder dig en spændende og alsidig stilling, i et udviklende og nærværende arbejdsfællesskab, hvor du får mulighed for at gøre en forskel i kraft af de medarbejdere, du er med til at ansætte.
Om dig

Du er ambitiøs og ønsker at gøre en forskel i udviklingen af fremtidens Forsvar – på tværs af koncernens område. Det er en stor fordel, men ikke afgørende, hvis du har forudgående erfaring med HR-området, samt det at arbejde i en politisk ledet organisation.

I rollen som HR-konsulent skal du være løsningsorienteret, imødekommende og have evne til at kommunikere klart og tydeligt. Du skal kunne arbejde selvstændigt, trives i et dynamisk arbejdsmiljø og være initiativrig. Det er vigtigt, at du tør træffe de rigtige beslutninger inden for sektionens ansvarsområde.

Du er diplomatisk af natur og kan arbejde i overensstemmelse med skrevne og uskrevne regler og systemer. Du er en ansvarsbevidst holdspiller med en professionel tilgang til dit arbejde.

Stillingen indeholder også rutineprægede arbejdsprocesser, der kræver, at du er ihærdig, systematisk og struktureret. Det er således også en fordel, hvis du har forudgående erfaring med at arbejde i Forsvarets interne journaliseringsprogram Work Zone og andre lignende programmer.

Som militært ansat vil stillingen give dig et godt afsæt mod gennemførelse af Master i Militære Studier, og du vil få et unikt kendskab til Forsvarets organisation og udvidelse af dit netværk.
Ansættelsesvilkår

Du ansættes som hhv. civil eller militær afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund og erfaring.

Som militært ansat ansættes du i henhold til gældende overenskomst med HOD. Stillingen er klassificeret som M321.

Som civil bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette uden for landets grænser, herunder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte sektionschef i Chefbemandingssektion Alfa, Chefkonsulent Anne Morits Andersen på telefon 3266 5564 eller,
Sektionschef i Chefbemandingssektion Bravo, major Nicolas Salbroe på telefon 3266 5400

Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Tina Nielsen på telefon 3266 5973.

Ansøgningsfristen er den 25. februar 2024, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag 28. februar ved FPS i Ballerup.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FPS
FPS er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.02.2024

Indrykningsdato

07.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent