Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Analytisk sagsbehandler med gode samarbejdsevner og solid erfaring i administration søges til Administrationssektionen ved Specialoperationskommandoen


Analytisk sagsbehandler med gode samarbejdsevner og solid erfaring i administration søges til Administrationssektionen ved Specialoperationskommandoen

Vi søger en dygtig og erfaren sagsbehandler i vores Administrationssektion (J1) ved Specialoperationskommandoen.

Om os
Specialoperationskommandoen (SOKOM) er den overordnede kommando for Danmarks specialoperationsstyrker, Jægerkorpset med Siriuspatruljen og Frømandskorpset.

Specialoperationskommandoen og de to specialoperationskorps støttes i flere sammenhænge af Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt Arktisk Kommando og samarbejder med eksterne partnere i både Danmark og udlandet. Opgaveløsningen er karakteriseret ved uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og alternativ styrkeanvendelse.

Specialoperationskommandoen blev oprettet i 2015 og er placeret på Flyvestation Aalborg.

Administrationssektionen (J1) leverer administrativ støtte til SOKOM stab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Vi har en uformel omgangstone, hvor samarbejde, humor i hverdagen og et godt socialt sammenhold skaber grundlag for at håndtere hverdagens mangeartede udfordringer.
Om stillingen
Du vil blive sagsbehandler på det ene af to kontorer i J1 sektionen ved staben for Specialoperationskommandoen. Kontoret omfatter, foruden dig, to korporaler og to civile medarbejdere. J1-sektionen omfatter chef, næstkommanderende og to kontorer.

Din opgave bliver at støtte sektionschefen inden for relevante sagsområder, herunder særlig struktur, bemanding, rejser og aktivitetsopfølgning. Du skal desuden forvente at indgå i faglig sparring samt at agere som repræsentant for sektionen i udvalgte arbejdsgrupper.

Derudover skal du forvente at bidrage til den bredere sagsbehandling i sektionen og håndtere sager af både individuel og generel karakter inden for det administrative område, herunder eksempelvis struktur- og organisationsstyring, rejsedirektiver, arbejdstid, sygefravær m.m. Du bør endvidere have kendskab til aktivitetsstyring.

I samarbejde med sektionschefen skal du rådgive chefer og ledere i staben og ved korpsene i forvaltningsgrundlaget inden for personeladministrative sager.

Du skal ofte arbejde med SAP i forbindelse med strukturstyring, kontrol af arbejdstidsstyring ved underliggende myndigheder samt trække rapporter til brug som ledelsesinformation for chefer i staben og underliggende myndigheder.

Du vil i stillingen opleve en stor grad af frihed under ansvar inden for tildelte opgaver, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt samt at nytænke og udvikle eksisterende arbejdsgange og processer.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse med relation til økonomistyring og/eller HR og gerne kombineret med et par års erfaring inden for samme områder i en politisk styret organisation.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har forudgående kendskab til Forsvaret.

Vi ser gerne at du fremstår som en rollemodel og har anciennitet som mellemleder på ca. 5 -10 år.

Du har godt kendskab til alle former for administrative opgaver, herunder ressource-/økonomistyring og gerne strukturstyring. Har du tidligere beskæftiget dig med personeladministration, herunder administration og forvaltning af løn, arbejdstid og rejser, er det absolut en fordel.

Du har endvidere et godt kendskab til IT systemer som SAP, Business Intelligence/Business Objects og WorkZone.

Du skal selvstændigt kunne varetage sagsbehandling på varierede sagsområder, der kræver faglig viden, og i den forbindelse kunne udtrykke dig let og forståeligt på skrift. Det er en fordel, hvis du har solid sagsbehandlererfaring fra en myndighed på tilsvarende niveau.

Du arbejder effektivt og målrettet, forstår at prioritere dine arbejdsopgaver og kan overholde deadlines. Da du vil få en stor berøringsflade, er det vigtigt at du besidder gode samarbejdsevner og bidrager med en høj faglighed, ligesom du i det daglige skal kunne bevare overblikket i pressede situationer.
Ansættelsesvilkår
Du er uddannet akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret indgår forhandling om personlige tillæg som en del af ansættelsesproceduren.

Fast tjenestested vil være Aalborg. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du skulle kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for J1, major Jan Bjerre Holst på tlf.: 728 57118. Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Sandra bengtson Heede , Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-sbh@mil.dk.

Stillingen er til besættelse snarest, gerne 1. april 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 25. februar 2024 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler hurtigst muligt derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.02.2024

Indrykningsdato

06.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent