Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Operations- og planlægningssektionen (G35) ved 1. Brigade


Chef for Operations- og planlægningssektionen (G35) ved 1. Brigade

Har du et operativt mindset, forståelse for digitalisering af den moderne kampplads og vil du gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade? Så er jobbet som chef for G35 i 1. Brigade måske noget for dig.

Du motiveres af operationer, føring og uddannelse – og vil være med til at udvikle 1. Brigade som Hærens operative troppeenhed. Du vil ligeledes kunne udvikle dine egne kompetencer som sektionschef og operativ fører.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro og enheder på de fleste af Hærens garnisoner.

1. Brigade:
- Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau.
- Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
- Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.
Om stillingen
Chefen for G35 er chef for det ene operationscenter og er ansvarlig for at støtte brigadechefens føring samt videreudvikle og udarbejde planer i overensstemmelse med situationen.
Nøgleordet for stillingen er føring; det er med andre ord din rolle at støtte brigadechefen i at udvikle brigadens evne til føring.

I garnisonen bliver du chef for en sektion med 5 faste medarbejdere. Som chef for operations- og planlægningssektionen vil du få en bred berøringsflade og indgå i daglig koordination og sparring med stabschefen, de andre sektionschefer, brigadens enheder såvel som højere liggende myndigheder.

Operations- og planlægningssektionen er omdrejningspunkt for brigadens håndtering af CIS og digitalisering af brigadens føringskoncept. Ligeledes håndteres administration og koordination ift. CIS relaterede opgaver og sparring omkring erfaringer med HKO, UPST og FMI ift. den videre udvikling af CIS i brigaden.
I forlængelse af dette er sektionen også tovholder på brigadens digitaliseret stabsøvelse i felten (GREEN LION), hvor brigadens føringsinstallationer øves i civilt terræn mhp. at øve føring over doktrinnære afstande.

Sektionen varetager også det koordination- og relationsmæssige samarbejde med Multinational Division Nord i Letland. Dette sker på baggrund af brigadens tilmelding til aktiviteter ved denne myndighed, hvilket i fremtiden vil være forøget.

Du bliver som chef for operations- og planlægningssektionen ansvarlig for at lede og fordele arbejdet og er overordnet ansvarlig for alle sektionens aktiviteter og produkter. Du skal forvente en høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til opgaveanvisningen, hvilket er med til at gøre stillingen både udfordrende og udviklende. Du arbejder under et stort ledelsesmæssigt ansvar, men har til gengæld gode og vide rammer og beføjelser for arbejdet.
Om dig
Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.

Du er analytisk stærk og kan håndtere komplekse, taktiske problemstillinger for troppeenhedsniveauet; derudover er du ansvarsbevidst og selvstændig – og agerer inden for foresattes hensigt.

Du arbejder målrettet og struktureret, og samtidig trives du i et miljø hvor der er mange bolde i luften. Du kan lide at arbejde under tidspres og kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) og Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Stabskursus eller andet tilsvarende kursus.

Du har operativ erfaring fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer og et solidt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade!

Du har et indgående kendskab til- og interesse for føring og stabsarbejde.

Du er en holdspiller og kan gå loyalt i indgreb med foresatte, staben og dispositionsenhederne.

Du bør have flair, engagement og lyst til at arbejde med CIS og IT for at kunne varetage funktionen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschefen for 1. Brigade, Thomas Schmidt på 3053 1029 eller nuværende CH/G35 Steen Østergaard Eriksen på 5086 4762. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2024, idet samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC i uge 8/9 2024.

Stillingen er til besættelse pr. den 1. april 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller Korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en ISR bataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.02.2024

Indrykningsdato

06.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent