Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Er du vores kommende Crypto Custodian ved Crypto, Security and Signal element hos Air Control Wing i Karup?


Er du vores kommende Crypto Custodian ved Crypto, Security and Signal element hos Air Control Wing i Karup?

Vil du være vores nøgleperson når det gælder levering af krypteret kommunikation mellem fly i luften og kontrol- og operationsrum på jorden? Kan du håndtere et enormt vigtigt arbejde i et operationelt miljø, hvor dit arbejde er afgørende for Danmarks sikkerhed? Så er stillingen som Crypto Custodian ved Air Control Wing lige noget for dig.
Om os
Du bliver tilknyttet Crypto, Security & Signal Element hos Air Control Wing på Flyvestation Karup, der blandt andet arbejder med kommunikation, dokumenthåndtering og kryptoforvaltning samt militær sikkerhed. Elementet består af seks specialiserede mænd og kvinder med mange års national- og international erfaring og med hver deres ansvarsområde.

Luftrummet over Danmark overvåges døgnet rundt - året rundt, og intet luftfartøj nærmer sig Danmark, uden at Air Control Wing opdager det. Air Control Wing er luftens grænsevagter, og vi er de første til at opdage og reagere på luftfartøjer, som kommer tæt på dansk luftrum, og som kræver indsættelse af af-visningsberedskabet.

Myndigheden er en skarp operativ enhed, der står for overvågningen og kontrollen med luftrummet. Den operative opgaveløsning er støttet af en dedikeret og stærk supportenhed og logistikenhed, hvor specialiserede teams løser opgaver med alt lige fra sikkerhed og militær træning til vedligeholdelse og optimering.

Du bliver en del af en mangfoldig familie bestående af passionerede kollegaer, der hver dag bidrager med engagement og et højt fagligt niveau. Vi har et stærkt kollegafællesskab, og vi tror på, at den enkelte kan gøre en stor forskel, men at vi ved fælles styrke kan nå endnu mere. Vi dyrker Forsvarets grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, fordi vi ved at gode relationer skaber gode resultater. Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem familieliv/private interesser. Men frem for alt tilbyder vi, en sektion med godt kollegaskab og sammenhold.
Om stillingen
Du vil som Crypto Custodian i Crypto, Security & Signal Element deltage i den daglige opgaveløsning i ele-mentet. Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem arbejde og pri-vatlivet. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker. Men frem for alt: At være en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.

Du vil blive involveret i mange opgaver omkring krypto og vil blive en del af et fagligt stærkt element der kan sparres med i opgaveløsningen. Du vil i samarbejde med dine kollegaer blandt andet stå for vareta-gelsen af funktionen som Air Control Wing Crypto Custodian for Control And Reporting Centre Karup. Alt efter dine kompetencer vil du eventuelt skulle indgå i myndighedens team af skydeledere, som gennemfører grunduddannelse og vedligeholdende træning på pistol.
Om dig
Du er oversergent eller en egnet sergent. Du har en baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren og har desuden solide analytiske evner og er god til at finde løsninger i en omskiftelig hverdag, hvor dit arbejde er afgørende, når det gælder det videre arbejde i Forsvaret.

Du er professionel, struktureret og har ikke mindst et smil på læben og møder på arbejde med højt humør og et ønske om at gøre en forskel i dit arbejde og for dine kollegaer. Du har høj selvdisciplin og kan arbejde selvstændigt. Du er opsøgende og omhyggelig og har evnen til at tilrettelægge din egen arbejdsdag.

Vi ser gerne, at du har erfaring med arbejdet som Crypto Custodian og at du har gennemgået kryptokustodeuddannelsen eller ønsker at tage uddannelsen. Du vil få en grundig oplæring i arbejdet som Crypto Custodian.

Følgende er et krav for ansættelse:
• Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret
• Du er professionel bruger af PC og Microsoft Office, herunder Excel-programmer
• Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på dansk og engelsk
• Kørekort B
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for XXXX major XXX XXXX på telefon XX XX XX X eller på mail XXXXX@XXXX.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. marts 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen ønskes besat 1. maj 2024 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW har brug for glade medarbejdere og her vil du vil få en vigtig og særlig rolle til at gøre en forskel. Du skal, sammen med vores arbejdsmiljøkoordinator være en af ACW drivkræfter og talerør til at skabe et godt og endnu bedre arbejdsklima i ACW.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.03.2024

Indrykningsdato

05.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent