Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

SOKOM liaison operationsofficer ved special air operations sektionen ved National Air Operations Centre


SOKOM liaison operationsofficer ved special air operations sektionen ved National Air Operations Centre

Er du en engageret kaptajn, gerne med operativ baggrund fra Flyvevåbnet, og har du interesse i og mod på, at bidrage til udviklingen af Flyvevåbnets evner inden for Special Air Operations? Så er du måske den ny liaison- og operationsofficer hos Special Air Operations sektionen (SAO) ved National Air Operations Centre i Flyverkommandoen.
Om os
Flyverkommandoen er organiseret i en Planlægnings- og Kapacitetsdivision samt en Operationsdivision og udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder.
Operationsdivisionens primære opgave er national operativ planlægning og koordination af Flyvevåbnets indsættelser og beredskaber, hvilket sker i samarbejde med såvel nationale som internationale partnere. Herudover opstiller Operationsdivisionen et National Air Operations Centre (NAOC), der er ansvarlig for føring af Flyvevåbnets enheder døgnet rundt i fred, krise og konflikt.
Til at føre luftstyrker i specialoperationer, er der i NAOC en sektion med særlig fokus på Special Air Operations.
Om stillingen
Du vil som medarbejder i SAO sektionen, skulle indgå i bemandingen af en Special Operations Component Command (SOCC). Du vil som forbindelsesofficer ved Specialoperationskommandoen (SOKOM) jævnligt have tilstedeværelsesdage i Aalborg, hvor du med dine kompetencer, vil kunne forestå forbindelsesvirksomhed mellem SOKOM og SAO sektionen. Du vil bl.a. skulle stå til rådighed for SOKOM sagsbehandling og planlægning.

Sektionen deltager i NAOC samlede opgaveløsning, inden for alle krisestyringstrinene. Du vil derfor også skulle have en dynamisk tilgang til ad hoc opgaver, hvor din tilstedeværelse kan være krævet.

Du kommer til at arbejde med en bred palet af opgaver omfattende indsættelse, øvelsesaktivitet, instruktørvirke, fagspecifik sagsbehandling, udfærdigelse og opdatering af SOP og håndbøger. Der må forventes rejseaktivitet i stillingen ift. nationale og internationale samarbejdspartneres øvelsesvirksomhed og kurser i SOF rammen. Du kommer til at indgå i en sektion med en gruppe befalingsmænd og officerer, som alle har SAO som primært arbejdsområde.
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant med igangværende VUK-uddannelse. Såfremt du er premierløjtnant i gang med VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er en energisk og omgængelig person, som brænder for luftmobile specialoperationer, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver. Du har gode kommunikative evner såvel skriftligt som i direkte samarbejde med andre på tværs af forskellige fagområder.
Du har erfaring med planlægning, koordinering og gennemførelse af luftmilitære specialoperationer, og du har et bredt kendskab Flyvevåbnets kapaciteter samt air power i almindelighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, kan du henvende dig til chefen for Special Air Operationssektionen på tlf. 7285 0020 eller på mail: FKO-F-CHNPS@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse den 1. maj 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Aalborg.

OM FLYVERKOMMANDOEN - Flyverkommandoen består af en Operationsdivision med et National Air Operation Centre (NAOC), en Planlægnings- og Kapacitetsdivision, Aviation Safety og en Ledelsessektion. Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt støtter underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.03.2024

Indrykningsdato

05.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent