Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Automatiktekniker el.lign. som våbentekniker til Fregatten ABSALON


Automatiktekniker el.lign. som våbentekniker til Fregatten ABSALON

Vil du som våbentekniker eller missiltekniker gerne opleve et stærkt kammeratskab og en anderledes hverdag, du ikke finder andre steder?
Er du uddannet automatiktekniker, med mod på oplevelser ud over det sædvanlige? Har du lyst til en anderledes arbejdsplads, hvor du får lov til at arbejde med avancerede våbensystemer, men også oplever stærkt kammeratskab og får oplevelser for livet? Så har du nu muligheden for at blive en del af Våbensektionen ombord på fregatten Absalon.
Om os
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfællesskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til International konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Som en del af Forsvaret, forsvarer Søværnet Danmarks interesser fra havet. Danmarks rolle som en af verdens førende søfartsnationer betyder, at Søværnet har en vigtig opgave i at bidrage til at skabe maritime sikkerhed, der er nødvendig for en fredelig udvikling i verden.

Fregatten F341 ABSALON er hjemhørende i Frederikshavn. Absalon og søsterskibet Esbern Snare, har de seneste år været indsat i NATO’s stående flådestyrke - SNMG 1, samt i anti-pirateri-mission, i Guineabugten i Afrika. Derudover har skibene deltaget i øvelser og sejladser fra Vestafrika til nord for polarcirklen. I gennemsnit sejler vi ca. 125 dage om året, men dette varierer en del fra år til år. De forskellige sejladser dækker over øvelser og operative indsættelser, og har varighed fra alt mellem en lille uge og op til 3 måneder.

I 2024 gennemføres DANSARC og FOST, et intensivt træningsforløb i bl.a. Tyskland og England, der skal gøre ABSALON og dens besætning til en af Søværnets skarpeste - I 2025 venter nye eventyr i form af internationale operationer og NATO-beredskab.

Våben- og elektronikdivisionen arbejder både med formel uddannelse og sidemandsoplæring. Du vil derfor komme på kurser i specifikke våbensystemer, mens du vil lære andre ting via sidemandsoplæring. Jo mere viden og erfaring du får, jo mere ansvar vil også følge med.

Der er en speciel Absalon ånd, hvor du hurtigt bliver en del af et større fællesskab, med kollegaer fra de øvrige divisioner. Både fordi du kommer til at arbejde sammen med dem på tværs af fagområder, men også fordi vi ud over det faglige, plejer det sociale fællesskab.

"Jeg har aldrig fortrudt at starte som automatiktekniker i Søværnet. Det er ikke mange værksteder i land der kan tilbyde arbejde i forbindelse med helikopterflyvning, gummibådssejlads, røgdykning eller våbentræning."
Om stillingen
Som konstabel i våbensektionen vil du indgå i et ungt team med andre konstabler, sergenter og en officer, der tilsammen udgør våbensektionen. Dit arbejde vil bestå af den daglige drift, samt fejlsøgning, reparation og vedligeholdelse af skibets mange våbensystemer, herunder kanoner, missiler, torpedoer og mindre håndvåben. Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange vekslende og spændende udfordringer. Ud over din faglige profil som automatiktekniker, vil du også blive uddannet røgdykker, førstehjælper, maskingeværskytte og marinesoldat. Du vil derfor komme til at arbejde med opgaver der udfordrer dig ud over dit eget fagområde.

Indholdet i hverdagen og opgaverne varierer meget, afhængig af hvad vi laver.
Når skibet er til søs, understøtter våbensektionen skibets opgaveløsning, ved at sørge for at våbensystemerne fungerer og bliver vedligeholdt. Når skibet er på højeste beredskabsniveau vil din opgave være at indgå i et Weapon-Repair-Team af to personer, der bliver sendt rundt i skibet for at løse opgaver på systemerne. Dette stiller krav til udholdenhed og logisk tankegang, da det ofte sker under hastig opgaveløsning og højt arbejdspres.

Når Absalon er til søs i længere perioder, har besætningen ofte havneophold hvor det er muligt at komme ud af se nogle af de mange byer vi besøger, ligesom der laves forskellige sociale aktiviteter blandt besætningen.

Når Absalon ikke sejler, og skibet ligger i havn, er hverdagen præget af afspadsering, vagttjeneste, uddannelse, samt systemvedligehold i samarbejde med flådestationens værksteder. Besætningen kommer fra hele landet, selvom skibet høre til på Flådestation Frederikshavn. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til planlægning af din arbejdstid.

Jobbet som automatiktekniker ombord er et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor der tages udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker.
Våbensektionen lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om dig
Våbensektionen søger en fleksibel medarbejder med en engageret tilgang til arbejdet. Du skal kunne trives med at arbejde i mindre teams og løse opgaver selvstændigt, om nødvendigt. Det forventes at du har overskud og er klar til at give en ekstra hånd, når det går stærkt. Hvis du er eventyrlysten, klar på nye udfordringer og har det fint med, at hverdagen ikke er ens, så er Absalon arbejdspladsen for dig.
Du skal være omstillingsparat og indstillet på uddannelse, som et led i din kompetenceudvikling fra dag nummer et.
Hvis du har lysten og drivkraften, skal vi nok klæde dig på til at kunne løfte opgaverne og få succes ombord.

En sejlende kampenhed er en speciel arbejdsplads, som stiller krav til dig.

Faglige krav:
• Søværnets Basisuddannelse (SBU). (Læs længere nede hvis du ikke har gennemført SBU)
• Svendebrev som automatiktekniker. (Læs længere nede hvis du har et andet sort svendebrev)

Helbredskrav:
• Kunne godkendes ved en helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis).
• Kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB).
• Være egnet til røgdykning.

Øvrigt:
• Kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
• Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.

Søværnets Basisuddannelse (SBU):
Hvis ikke du har været igennem en værnepligt eller Søværnets Basisuddannelse (SBU), så starter din ansættelse med SBU’en. Det er en 4 måneders periode i Frederikshavn, hvor du vil lære sømandsskab, førstehjælp, røgdykning, skydefærdigheder mm. Dette sluttes af med en sejlads af nogle ugers varighed. Herefter vil du være klar til at starte dit arbejde ombord.
Hvis du har været igennem SBU’en men det er mere end 10 år siden, skal den gennemføres på ny.
Hvis du har været igennem en værnepligt i fx Hæren, vil der blive lavet en individuel vurdering af hvad du skal igennem for at blive omskolet til Søværnet.

Svendebrev:
Hvis du har et andet sort svendebrev end automatiktekniker, kan du også søge stillingen. I dette tilfælde klæder vi dig på til stillingen gennem supplerende uddannelse til automatiktekniker, hvorefter du vil få supplerende svendebrev som automatiktekniker. Forud for denne uddannelse vil der blive foretaget en kompetencevurdering, hvor du vil blive meritafklaret. Du ser altså ind i et forløb med daglige arbejde, kombineret med efteruddannelse både internt og civilt. Du får selvfølgelig løn under hele forløbet.

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Våbentekniskofficer, Premierløjtnant Troels Jensen på telefon 2042 3051, eller på mail: 2E-ABSL-VTO@mil.dk
Alternativt Våbentekniskassistent, Sergent Simon Nikolaj Andersen, tlf.nr. 7285 7522

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. marts 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.03.2024

Indrykningsdato

02.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent