Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Automatiktekniker el.lign. som våbentekniker til Fregatten PETER WILLEMOES


Automatiktekniker el.lign. som våbentekniker til Fregatten PETER WILLEMOES

Fregatten PETER WILLEMOES søger automatiktekniker el.lign. til stillingen som våbentekniker. Som våbentekniker har man i samarbejde med våbensektionen ansvaret for drift og vedligeholdelse af skibets våbensystemer. Heriblandt: Kanoner, missilsystemer, torpedosystemer, håndvåben og ildledelsessystemer.
Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

PETER WILLEMOES har siden sin indsættelse i operation BRILLIANT SHIELD primo 2022 været igennem en stor udvikling, herunder stor personeludskiftning og forventer snart igen at kunne melde klar til større operative opgaver i den sidste del af enhedens beredskabsperiode inden det femårlige hovedeftersyn. Fra 2026 gennemfører besætningen DANSARC-forløbet frem mod endnu en treårig operativ indsættelsesperiode.

På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at have en hverdag sammen, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.
Om stillingen

Som våbentekniker bliver du en del af skibets våbentekniske sektion, som i tæt samarbejde med elektroniksektionen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer. Samtidig bliver du en del af skibets organisation til søs, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en vigtig del af skibets kamporganisation.
Våbensektionen består af et dygtigt team af teknikere og våbengaster, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor PETER WILLEMOES ligger til kaj i Korsør.

Stillingen vil give gode mulighed for faglig udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse. Vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. Der må derfor påregnes rejseaktivitet i forbindelse med kurser og efteruddannelse.
Såfremt du ikke har været i Søværnet før, skal der påregnes rejse og uddannelsesaktivitet fra ansættelsesstart.

Som våbentekniker kan man via kurser og uddannelser som udgangspunkt specialisere sig inden for to retninger – Artilleritekniker og Missiltekniker. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet.
Artilleriteknikeren indebærer kurser i 76mm og 35mm kanoner, samt kanonernes ildledelsesradarer.
Missilteknikeren indebærer kurser i skibet forskellige missilsystemer, heriblandt HARPOON, ESSM, og SM2, samt ildledelsessystemer til disse.
Det ses gerne at man bliver batterileder på de systemer man har ansvaret for, så man også her kan støtte skibet i den operationelle brug af systemerne, heriblandt skydning.

Uagtet specialisering vil man som hovedregel varetage et primært ansvarsområde. Der kræves derfor stor ansvarsbevidsthed og modenhed i stillingen.

Om dig
Du møder i stillingen med åbent sind og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af våbensektionen såvel som resten af besætningen.

Du har en naturlig interesse for avanceret mekanik, el, hydraulik, styring og kredsløb samt forståelsen for forskellige systemers integration med hinanden. Det skal gerne falde dig naturligt at fejlsøge og løse tekniske problemstillinger inden for disse områder. Du skal gerne have en medfødt teknisk interesse og en naturligt erfaring i at bruge dine hænder.

Du skal være omstillingsparat og klar til, at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø. Det vil sige, at du er indforstået med, at skibet, som en del af den danske regerings værktøjskasse, med kort varsel kan blive sendt af sted eller blive udsat for ændringer i dets oprindelige planer.

Til tider vil din hverdag være hektisk. Det forventes at du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Det forventes at du kan tænke kreativt og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet korrekt, frem for at omgå det. Det forventes, at du bringer alle dine erfaringer og kvalifikationer i spil, når du sammen med dine kollegaer arbejder på at drive og udvikle den ”brogede butik”, som hedder våbensektionen på Fregatten PETER WILLEMOES.

Kvalifikationer
Krav:
• At du har en for stillingen relevant teknisk uddannelse.
• At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
• At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt, men ikke et krav:
• At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.
• At du er funktionsuddannet inden for våben- og sensorsystemer relevant for IVER-klassen.
• At du har andre relevante kurser og uddannelser inden for våben- og sensorsystemer.
• At du har erfaring med C-FLEX.

Helbredskrav:
• Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse.
• Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Test.
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykning.

Såfremt at vi finder din ansøgning egnet, vil vi kort efter ansøgningsfrist kalde dig til samtale. Inden en evt.
ansættelse er det påkrævet at du kan bestå optagelsesprøven til ansættelse i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte den våbentekniskeofficer på fregatten PETER WILLEMOES, premierløjtnant Rasmus S. Poulsen, på telefon 72 85 43 70 eller mail 2E-WILM-VTO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. marts 2024 og samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.03.2024

Indrykningsdato

01.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent