Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Stabsbefalingsmand til Planlægningsafdelingen i SVK Føringsstab


Stabsbefalingsmand til Planlægningsafdelingen i SVK Føringsstab

Har du mod på at opbygge den deployerbare føringskapacitet i Søværnet og deltage i efterfølgende øvelser og indsættelser? Drives du af at skabe nye idéer, som kan effektueres hurtigt? Finder du det inspirerende at arbejde i et miljø, hvor fleksibilitet og højt arbejdstempo er en del af kulturen? Finder du det attraktivt at dine arbejdsdage og opgaver er meget varierende? Så bør du søge en stilling i Søværnskommandoens Føringsstab
Om os
Søværnskommandoens Føringsstab er et nyt tjenestested. Det er derfor vigtigt, at du vil være med til at opbygge et tjenestested med en stærk taktisk/operativ sømilitær kultur, hvor ”CAN DO”-mentalitet, kritisk tænkning, mod og kreativitet er styrende. Fremtiden for Føringsstaben vil bestå af komplekse og udfordrende opgaver, som kun kan håndteres succesfuldt gennem et tæt samarbejde i staben. Samtidig skal det være sjovt og motiverende at arbejde i Føringsstaben. Det skal bl.a. sikres igennem en stærk kultur, godt kammeratskab og en sund korpsånd, der værner om Søværnets traditioner og hvor vi har fokus på de familiære behov, som er afgørende for succes i tjenesten.

I løbet af 2024 besættes op til 20 stillinger, hvorved Føringsstaben opnår den tiltænkte bemanding. Ydermere skal hele staben styrkeproduceres gennem koncentreret uddannelse og træning.

Føringsstaben er oprettet med det formål at føre kommando over en flådestyrke. Det inkluderer en lang række opgaver, der skal løses for at styrken kan fungere effektivt.
Som udgangspunkt er vi en sejlende stab, hvilket betyder, at vi opererer fra et designeret flagskib – dansk eller udenlandsk, hvor der ved deployeringer udpeges en styrkechef fra Søværnets øverste ledelse. Når vi ikke er deployeret er stabschefen vores chef og vi har tjenestesteder i hhv. Korsør og Karup. Dagligdagens arbejde kan ofte løses fra hjemmet, men du skal også påregne, at der vil være en del møde- og rejseaktivitet.

Når vi ikke er indsat i operationer gør vi klar til indsættelse. Det betyder planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af øvelser, træning og uddannelse, så vi 1. januar 2025 er ’Fully Operational Capable’ (FOC) og på 30 dages varsel.
Om stillingen
Du bidrager til planlægning af Føringsstabens interne træning og uddannelse samt operationer og handlingsprogrammer. Du deltager i Lessons Identified og Lessons Learned (LI/LL) processer samt generel sagsbehandling i relation til bl.a. planlægning og udviklinger.
Til dagligt får du mulighed for at fordybe dig i specifikke emner, som er relevante for Føringsstabens virke.
Du arbejder som den eneste befalingsmand i planlægningsafdelingen selvstændigt efter BC PLANS direktiver, herunder koordination på tværs af afdelingerne.

Du bliver en del af battlewatch-holdet under øvelser og indsættelser sammen med øvrige befalingsmænd i staben. Det er en opgave, som ikke naturligt hører til dit område, og derfor vil vi også sørge for, at du bliver uddannet tilstrækkeligt til at kunne varetage opgaven. assistentfunktionen er formelt underlagt en Battlewatch Officer (BWO) og tilsammen udgør det Føringsstabens Battlewatch under Battlewatch Commanders (BWC) ledelse.

Vi tilbyder
• En professionel sømilitær arbejdsplads, hvor du har mulighed for at udvikle dig.
• En fleksibel arbejdsplads, hvor du har indflydelse på at kabe din egen hverdag.
• Et kammeratligt arbejdsmiljø, der værdsætter hinandens kompetencer.
• Deployeringer på øvelser og i operationer.

Du vil få fast tjenestested på FLS Korsør.
Om dig
Du er oversergent og har erfaring med planlægning, f.eks. fra et operationsrum på en af Søværnets fregatter eller fra andre operative stabe – nationale eller internationale. Du har en udpræget ”CAN DO”-mentalitet og ser muligheder og løsninger frem for begrænsninger.

Du har en faglig stolthed og du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt. Du nyder at have varierende belastningsperioder.

Det falder dig naturligt at arbejde med problemløsning gennem fokuseret planlægning og strukturering.

Hvis du er sergent og klar til udnævnelse opfordrer vi dig til at søge.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis og en gyldig Forsvarets fysiske basistest (FFB).

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Stabschef orlogskaptajn Johannes Kidmose på telefon: 2494 7255 eller mail: FKO-SV-F-COS@mil.dk eller
Branch Chief Plans orlogskaptajn Søren Petersen på mail: FKO-SV-F-PLA@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. maj 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Søværnskommandoen
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.03.2024

Indrykningsdato

01.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent