Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for J2 ved Arktisk Kommando


Chef for J2 ved Arktisk Kommando


Har du evnerne og viljen til at være chef for efterretningsområdet ved en operativ myndighed og interesserer du dig samtidig for operationer i Nordatlanten og Arktis, bør du overveje at søge stillingen som chef for J2 ved Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk.

De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus der kun kan forventes at øges inden for de næste år. Som chef for efterretningssektionen (J2) ved Arktisk Kommando vil du blive en del af en arbejdsplads, der i samarbejde med nationale og internationale partnere bidrager til at skabe et sikkert Arktis.
Om os
J2 indgår i Operationsafdelingen ved AKO. Sektionen, som består af en gruppe dedikerede civile og militære medarbejdere, er ansvarlig for at planlægge indhentningen af informationer og data i alle domæner samt for at bearbejde og analysere dem med henblik på at levere efterretninger til nuværende og kommende operationer. Vi arbejder både med current operations som en del af operationscenteret samt near future operations og planlægning af operationer på længere sigt. I takt med udviklingen af AKO og AKO opgavekompleks kan det forventes, at J2 skal udvikles tilsvarende.

Som chef for AKO J2 vil du få en unik mulighed for at gennemføre efterretningstjeneste i alle domæner. Ved siden af den almindelige støtte til AKO operationer arbejder J2 med opgaver, som rækker langt ud over de doktrinært forankrede og klassiske opgaver fra skole- og øvelsesmiljøer samt fra andre operative miljøer, hvor Forsvaret har været og er indsat. Dette sker blandt andet i forbindelse med Search and Rescue operationer, miljøkatastrofer, suverænitetskrænkelser og støtte til kriminalitetsbekæmpelse.

J2 gør en dyd ud af at levere kvalitative, analyserede og kontrollerede efterretninger til brug for AKO egen planlægning og indsættelse samt til at kunne bidrage til at give allierede og samarbejdspartnere et så nøjagtigt efterretningsbillede som muligt.
AKO har et af de største efterretningsmæssige ansvarsområder i NATO – Dette forpligter.
Om stillingen
Som chef for AKO J2 vil du spille en afgørende rolle for sektionens opgaver, udvikling og samarbejde med FE samt andre myndigheder og internationale efterretningsentiteter. Din vigtigste opgave er at forestå den daglige drift af den taktiske efterretningstjeneste i AKO i tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere. Derudover vil du være ansvarlig for det efterretningsmæssige bidrag til planlægningen af det større forsvar af Danmark og NATO i AKO ansvarsområde.

Som sektionschef vil du blive en del af AKO chefkreds og komme til at fungere som den nærmeste rådgiver og sparringspartner for CH AKO inden for efterretningsområdet. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på AKO operative aktiviteter, da de bærer meget
præg af at være efterretningsdrevne. AKO er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter. Det er derfor vigtigt, at du er driftsorienteret, proaktiv, fleksibel og ikke mindst en god kollega, der trives i et værnsfælles miljø med mange typer medarbejdere.

Stillingen er placeret i Nuuk, men det kan forventes, at der vil forekomme rejseaktivitet til Danmark og til udlandet. Herudover må du i et vist omfang forvente øvelsesaktivitet hen over året. Dette kan indebære rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer samt sejlende og flyvende enheder i forbindelse med indhentningsstøtte, projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.

Som sektionschef i AKO vil du få gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med AKO øvrige medarbejdere og chefer.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn (M331) eller i besiddelse af de uddannelsesmæssige forudsætninger for udnævnelse til niveauet. Alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant og optaget på MMS. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra tidligere tjeneste med det arktiske område, international tjeneste i NATO- og nationale stabe og god erfaring med efterretningsområdet. Det forventes ligeledes, at du har interesse for Arktis og for de grønlandske og færøske områder og samfund. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med flere single-source kapaciteter og med all-source efterretningsmiljøet.

Du er i besiddelse af stærke kommunikations- og samarbejdskompetencer og formår at skabe relationer på alle niveauer og på tværs af værn og landegrænser. Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling og med tjeneste i et joint miljø.

Som person skal du kunne håndtere en masse store og små opgaver samtidigt. Du skal finde det spændende at arbejde i og med det arktiske og nordatlantiske område. Du er åben, nysgerrig, fleksibel og besidder et betydeligt gå-på-mod.

Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Det kræver stor selvstændighed og evnen til at omsætte informationer til resultater, selv hvis opgaven kommer uden grundig vejledning. Du skal derfor være god til at samarbejde samt til at skabe relationer på alle niveauer og fagområder internt i AKO, Forsvaret og andre myndigheder under Forsvarsministeriet samt internationale samarbejdspartnere.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland, for en periode på to år. Du kan naturligvis forlænges i yderligere to år, hvis der er gensidig enighed derom.
Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested i Danmark under opholdet i Nuuk, og du vil blive stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. ”grønlandsaftalen”.
Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på ”grønlandsaftalen”, herunder beskatning af bolig og personalegoder samt krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ved spørgmål omkring opgaver og stillingen kan nuværende stillingsindehaver, MJ Kenneth Jakobsen, kontaktes på fko-a-chj2@mil.dk eller +299 364063. Alternativt kan chefen for Operationsafdelingen, KK Brian Jensen, kontaktes på fko-a-cho@mil.dk eller +299 364003.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte HR Partner seniorsergent Kaare Bak, Forsvarsministeriets Personelstyrelses partnerelement ved Arktisk Kommando, på FPS-KAA@MIL.DK eller på telefon +299 491104. Han vil også kunne fortælle nærmere om mulighederne for en stilling i DK efter endt tjeneste ved Arktisk Kommando.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 3 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 5. marts 2024. Samtaler gennemføres løbende og senest i uge 10. Samtalerne forventes at foregå via FIIN VTC eller TEAMS.

Vi sigter på en ansættelse den 1. juni 2024 med henblik på overdragelse.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet, Specialoperationskommandoen og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen personel flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
Arktisk Kommando i Nuuk huser pt. det amerikanske konsulat i Grønland samt personel fra Danmarks Meteorologiske Institut
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.03.2024

Indrykningsdato

31.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent