Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktikofficer (TAO-I) søges til MCM Danmark, 2. Eskadre i Frederikshavn


Taktikofficer (TAO-I) søges til MCM Danmark, 2. Eskadre i Frederikshavn

Er du officer af taktisklinje og har lyst til en sejlende stilling med plads til familie, uddannelse og karriere, så er jobbet som minerydningsofficer noget for dig.
MCM DNK er Søværnets minerydningsdivision, forankret under 2. Eskadre.

2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af internationale maritime opgaver. Dette spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe og minerydningsenheder. Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.
Om os
MCM DNK (Mine Counter Measures Danmark) er Søværnets minerydningsenhed, hjemhørende i Frederikshavn. MCM DNK’s primære opgave er at være klar til at sikre adgangen gennem stræder og til havne i tilfælde af en minetrussel både nationalt og internationalt.
Derudover fjernes gammelt ammunition og miner primært fra de to verdenskrige – et arbejde der foregår kontinuerligt i både danske og udenlandske farvande. Forberedelse og gennemførelse af opgaverne gøres primært igennem deltagelse i internationale øvelser og operationer samt bidrag til stående styrker. Divisionen assisterer også andre myndigheder med at lokalisere objekter på havbunden f.eks. vrag, fly mv.

MCM DNK består af 32 medarbejdere og er et modulært koncept, der er under forsat udvikling. Konceptet baserer sig på fjernstyrede droner med sonarer, minerydningsskibe med avancerede undervandsrobotter samt container-baserede moduler placeret på støtteplatforme i operationsområdet.

MCM DNK tilstræber at være en arbejdsplads, som giver mulighed for et meningsfyldt og udfordrende job, hvor personellet i høj grad inddrages i opgaveløsningen. Vi har en fleksibel tilgang til tjenesteplanlægningen, som levner plads til familieliv, personlig udvikling og uddannelse.
Om stillingen
Som taktikofficer fungerer du som minerydningsofficer, og er ansvarlig for divisionens doktriner og procedurer. Således tilsikrer du, at divisionens taktikker optimeres, udvikles og anvendes korrekt samt bistår operationsofficeren i forbindelse med øvelsesplanlægning.
Som erfaren officer forventes det, at du hurtigt tilegner dig faglighed som gør at du kan vejlede yngre officerer i deres opgaveløsning.

Under sejlads vil du ifm. større øvelser og operationer fungere som vagtholdsleder i divisionens kommandomodul/operationsrum. Under mindre nationale operationer vil du skulle operere fra enhedens mindre fartøjer og i perioder skulle fungere som øverstbefalende for divisionens enheder til søs.

Der vil i perioder være mulighed for deltagelse i operativ stabstjeneste. Både i forbindelse med øvelsesvirksomhed i land og til søs. Dette gøres oftest i samspil med vores internationale samarbejdspartnere.

Stillingen er meget fleksibel i forhold til planlægning af tjeneste, og du har derfor stor indflydelse på planlægning af din egen arbejdstid. Arbejde hjemmefra og fleksible arbejdstider er en selvfølge.

Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ønsker til en fremtidig karriere. Vi tilbyder at komme til en lille division med en høj grad af fællesskab, engagement og professionalisme. Alle brænder for, at MCM DNK skal være en af de bedste minerydningsenheder i verden. Vi udviser stor forståelse for medarbejderens behov og ønsker, men har samtidig fokus på at divisionen kontinuerligt kan levere den nødvendige operative effekt.
Om dig
Du er uddannet taktisk officer i Søværnet. Du skal kunne arbejde selvstændigt, og i nogle tilfælde selv være i stand til at identificere egen arbejdsopgaver med baggrund i dit ansvarsområde.
Du skal være klar på en uformel omgangstone og et fladt hierarki, der til gengæld fordrer selvstændige medarbejdere, der selv planlægger store dele af deres arbejdsdag.
Erfaring med MCM operationer er ikke en nødvendighed, hvorfor du skal være forberedt på efteruddannelse inden for minerydningsoperationer tilpasset din nuværende viden.

Du skal være klar på sejlads på såvel vores egne enheder som på kommende støtteplatforme, men også være indstillet på at have arbejdsdage på kontoret på Flådestation Frederikshavn.
Du skal være indstillet på at arbejde i en division, som er under fortsat udvikling, og som kontinuerligt stræber efter at optimere og levere gode resultater.

Du besidder stærke analytiske evner og er god i skriftlig kommunikation. Du går op i at levere høj kvalitet i udarbejdelsen af egne produkter og har basal forståelse for taktisk sagsbehandling.

Du er samarbejdsorienteret, struktureret og fleksibel. Du er klar på at arbejde i et miljø, hvor tingene kan ændre sig med kort varsel. Du har solide lederegenskaber, som du aktivt kan anvende til at motivere medarbejderne, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.

Såvel premierløjtnanter og kaptajnløjtnanter opfordres til at søge stillingen.
Premierløjtnanter med den rette profil, vil skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du er bedømt egnet til INTOPS, kan sikkerhedsgodkendes, bestå forsvarets træningstilstandsprøve og opretholde blåt bevis.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

Hvis du er klar på det ovenstående, så kan vi tilbyde dig en stilling, der ikke findes magen til i resten af Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos KL Kristian Peter Hansen på telefon 30 16 95 11 eller 2E-MCM-CH. Alternativt PL Tobias Madsen, 2E-MCM-NK, telefon 30 16 95 34 Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 25. februar 2024. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 9.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. maj 2024 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.02.2024

Indrykningsdato

30.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent