Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kok til sejlkutteren HDMS THYRA


Kok til sejlkutteren HDMS THYRA

Elsker du at sejle sejlskib – eller har du en drøm om at udleve netop dette? Er du uddannet kok og trives du med at arbejde tæt sammen med andre? Så har du nu en unik mulighed for at blive en del af en lille og kompetent besætning på sejlkutteren THYRA.
Om os
Søværnets sejlkuttere HDMS SVANEN og HDMS THYRA er skoleskibe for Søværnets kadetter, der uddannes i sømandskab, navigation og ledelse under sejlads hovedsageligt i danske farvande. Skibene udgør en helt særlig del af Søværnets historie, og hverdagen om bord tager udgangspunkt i en lang række af gamle traditioner.

Arbejdet om bord på sejlkutterne indebærer masser af frisk luft, sejlads i nogle af de smukkeste egne af Danmark og vore nabolande, nye relationer med mange forskellige mennesker, samt en god del eventyr og frihed.

Den faste besætning består af fire mand: skibschef, regnskabsfører, kok og dæksgast. Der påmønstrer op til seks kadetter på hvert skib af gangen, som typisk sejler med skibene i en 4 ugers periode. Du kommer til at dele et lukaf sammen med skibets dæksgast.
Vi lever alle meget tæt om bord og er gensidigt afhængige af hinanden. Arbejdsdagene kan være lange og til tider hårde, våde og kolde, vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel for besætningen.

Sejlsæsonen strækker sig fra april til oktober, hvorfor der må påregnes tjeneste størstedelen af denne periode. Der planlægges dog sædvanligvis med 3 ugers sammenhængende ferie typisk i juli måned. Derudover vil der ofte være yderligere afspadsering midt på sommeren samt fri i weekenderne under tilrigning i april. Frihedsafvikling må derfor påregnes i vinterhalvåret, hvor der også vil være mulighed for at tage eventuelle kurser.
Om stillingen
Som kok på THYRA vil du få et særdeles spændende, udfordrende og alsidigt job, hvor din primære opgave bliver at tilberede mad fra bunden til alle typer af måltider om bord.

Du får det samlede ansvar for kabyssen herunder kostplanlægning, proviantering og opbevaring, madlavning og servering. Du skal også føre kostregnskabet og forelægge dette til skibets regnskabsfører. Alle disse ansvarsområder og opgaver stiller som nævnt store krav til din ansvarlighed og selvstændighed.

Opbevaringsforholdene til mad om bord er trange og fx er der kun et enkelt køleskab og én fryser på 40 l. Fremsynethed for så vidt angår kostplan og proviantering er derfor meget vigtig. Vi planlægger som udgangspunkt på at komme i havn hver dag, hvorfor der som regel vil være mulighed for at proviantere løbende efter behov, men sejladserne kan bringe os steder eller på tidspunkter, hvor proviantering ikke er mulig. Kabyssen er udstyret med et komfur med to gasblus samt en gasovn.

Udover arbejdet i kabyssen vil du også skulle deltage aktivt på dækket under sejlads ifm. alt fra sejlhåndtering og -manøvrer, rengøring og messingpudsning – alt dette selvfølgelig i samarbejde med kadetterne og den øvrige besætning. Du vil alt efter skibets behov også komme til at deltage i vagten både i søen som rorgænger og udkig såvel som i havn.

Du kommer til at indgå i en lille besætning præget af stort engagement, samarbejde og åbenhed, hvor det vigtigste fælles mål er at skabe de bedst mulige rammer for kadetternes uddannelse.
Om dig
Om bord lever vi mange mennesker på begrænset plads, hvilket stiller store krav til din tolerance og dine menneskelige egenskaber. Du kan samtidig lide at sejle sejlskib, eller du har en drøm om dette liv, herunder at få dagligdagen ombord til at fungere i tæt samarbejde med dine kollegaer.

Du er uddannet kok og har gennemført Søværnets Basisuddannelse. Såfremt sidstnævnte ikke er tilfældet, vil du skulle gennemgå basisuddannelsen i forbindelse med din ansættelse. Hvis du ikke er uddannet kok, men har anden relevant erfaring med medlavning, kan du også komme i betragtning til stillingen.

Da der overalt, hvor vi kommer frem, er stor opmærksomhed rettet mod skibene, er det vigtigt, at du forstår at optræde og fremstå imødekommende og korrekt uniformeret. Vi stiller høje krav til vores egen fremtoning og professionalisme, da vi som fast besætning skal være gode forbilleder for vores elever og offentligheden.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef THYRA, KL Jakob H. Johannesen (3ETHYR-CH@mil.dk eller 41309887).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. marts 2024 og vi forventer at holde samtaler i uge 12 og 13.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre (3 ESK)
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.03.2024

Indrykningsdato

29.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent