Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningsbefalingsmand til 1 CIS- Detachement ved Føringsstøtteregimentet i Karup


Forsyningsbefalingsmand til 1 CIS-Detachement ved Føringsstøtteregimentet i Karup

Kan du lide at løse komplekse opgaver i en operativ setting, med tydelig effekt i et skarpt miljø?
Motiveres du af høj grad af selvstændighed og kort reaktionstid?

Så er stillingen i en af landets mest indsatte enheder måske noget for dig.
Om os
1 CIS-Detachement (1CISDET) primære opgave er, at opstille personel og materiel til støtte for flyvevåbnets deployerbare styrker.

Detachementet har derfor mindst et CIS-team klar, til med 10 dages varsel at rykke ud med flyvevåbnets enheder på mission eller øvelse, uanset de geografiske eller klimatiske udfordringer.

Herudover støtter detachementet ”help-desken” i Karup med personel.
Help-desken i Karup varetager den lokale IT-drift på flyvevåbnets garnisoner i Ålborg, Karup og Skrydstrup.

1CISDET består af en delingsfører og 25 medarbejdere, som er organiseret i en ledelsesdel med en detachementsfører og en næstkommanderende samt tre CIS-teams bestående af en oversergent, en sergent, tre CIS-teknikere og tre IT-supportere i hvert team.

Detachementet er faglig stærk med fokus lagt på de operative IT- og kommunikationssystemer flyvevåbnet anvender. Detachementet har et godt arbejdsmiljø, hvor der i udstrakt grad er plads til det sociale, og med stor respekt for den enkelte.
Om stillingen
Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i samarbejde med sektionsførerne.
Du bliver materielbeholdningsansvarlig for materiel normeret til Detachementet. Der vil være sideopgaver som blandt andet køretøjsansvarlig og fejlmelding til FES.

Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil få en stor grad af frihed, indflydelse og ansvar.

Du bliver leder for en forsyningshjælper, korporal og sammen udgør i forsyningsteamet. Således har du samtalelederansvar for din hjælper. Sammen deler i kontor

Du kommer også til at arbejde tæt sammen med forsynings- og logistiksektionen ved 2. Føringsstøttebataljon i Fredericia, og der vil være perioder med mødeaktivitet i Fredericia, hvor du deltager.
Om dig
Du er oversergent med et udpræget ønske om mere ansvar samt de krævede videreuddannelser. Den rette sergent kan også ansættes og vil således skrive under på en udviklingskontrakt med henblik på at blive oversergent.

Du er ordensmenneske, og sætter en ære i at have styr på materiellet, og være på forkant med udviklingen. Du formår at formidle et budskab, og skaber forståelse for områdets vigtighed.

Du er udadvendt, og kan tilpasse sig skiftende arbejdsopgaver, du søger udfordringer og er i stand til at arbejde selvstændig.

Det er et krav at du har erfaring inden for forsyning og logistik, eksempelvis som forsyningsbefalingsmand på underafdelingsniveau, og at du er villig til at videreuddanne dig inden for specialet.

Du har C-kørekort, truckcertifikat og gerne kran C-certifikat (traverskran). Har du ikke certifikat, bliver dette skrevet i din udviklingskontrakt.

Du skal kunne honorere forsvarets fysiske og lægelige krav til operativt personel og være udsendelsesparat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Lise Stolberg på mail FSR-2B-000B@MIL.DK eller tlf. 72 82 68 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 93 20.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 17. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO
Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.03.2024

Indrykningsdato

29.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent