Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Befalingsmand som sikkerhedsofficer til sikkerhedselementet ved Air Control Wing i Karup


Befalingsmand som sikkerhedsofficer til sikkerhedselementet ved Air Control Wing i Karup

Air Control Wing står over for store ændringer, udfordrende opgaver samt en opbygning af enheden. som koordinerende sikkerhedsofficer være ansvarlig for at koordinere og styrke den militære sikkerhedstjeneste på tværs af Air Control Wing. Vil du være en del af vores sikkerhedsteam? Så læs videre her…
Om os
Air Control Wing varetager dansk luftrumsovervågning og som en del af det militære sikkerhedsteam på Karup, der ud over militær sikkerhed også omfatter dokumenthåndtering og kryptoforvaltning.

Sektionen støtter endvidere ACW parathed i forbindelse med indsættelse. Vi lægger derfor meget vægt på et godt indbyrdes samarbejde og fleksibilitet i opgaveløsningen og du vil blive en del af et fagligt stærkt element der kan sparres med i opgaveløsningen og som sætter en ære i at levere professionelle løsninger med et højt serviceniveau til chefer og medarbejdere i Air Control Wing.

Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem familieliv/private interesser. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker. Vi dyrker Forsvarets grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, fordi vi ved at gode relationer skaber gode resultater. Men frem for alt tilbyder vi, en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Om stillingen
Du vil som koordinerende sikkerhedsofficer være ansvarlig for at sætte mål og retning for det militære sikkerhedselement og sikkerhedsorganisationen i Air Control Wing. Din primære opgave vil være at varetage og koordinere den militære sikkerhedstjeneste i Air Control Wing, og det gør du ved at opbygge og skabe gode samarbejdsrelationer i de fællesskaber hvori MILSIK indgår, og du har en interesse i at styrke trivslen, samt udvikle og dygtiggøre medarbejderne i elementet. Du har erfaring med sagsbehandling, og formår at inddrage relevante parter og skabe pragmatiske løsninger i fællesskab med andre.

Opgaverne omhandler bl.a.:
- Rådgiver for CH ACW og ACW overordnede sikkerhedsofficer (ACW SIKOF)
- Sagsbehandling i relation til den militære sikkerhedstjeneste
- Styring og drift af det militære sikkerhedselement
- Leverer ledelsesinformation vedr. den miltære sikkerhedstjeneste til ACW øverste ledelse
- Udvikling af personellet i elementet
- At indgå, på ordre, i ACW SITRUM, såfremt aktiveret.

Du vil indgå i et element bestående af sagsbehandlere, kryptokustoder, sikkerhedsspecialister, samt et militært sikkerhedskontor.
Om dig
Du har baggrund chefsergent eller egnet seniorsergent fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren.
Du har gennemgået og bestået en relevant akademiuddannelse eller den militære akademiuddannelse (MAU) til chefsergentsergent eller er indstillet på at gennemføre uddannelsen, samt bedømt egnet hertil jf. Flyvevåbnets policy.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med den militære sikkerhedstjeneste men ikke et krav.

Følgende er dog et krav for ansættelse:
• Bestået Forsvarets Fysiske Basistest og helbreds-/tandgodkendt (egnet til udsendelse)
• Du skal kunne godkendes til hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte koordinerende informationssikkerhedsofficer i Air Control Wing, Kaptajn Morten v. H. Stentebjerg på telefon 72 84 50 11.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 22. marts 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.
Ansættelsedato efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW har brug for glade medarbejdere og her vil du vil få en vigtig og særlig rolle til at gøre en forskel. Du skal, sammen med vores arbejdsmiljøkoordinator være en af ACW drivkræfter og talerør til at skabe et godt og endnu bedre arbejdsklima i ACW.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

22.03.2024

Indrykningsdato

29.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent