Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstilling – Flyverspecialist/-konstabel til Wing Reserven ved Helicopter Wing Karup


Rådighedsstilling – Flyverspecialist/-konstabel til Wing Reserven ved Helicopter Wing Karup

Ønsker du et spændende job i reserven, i dynamiske omgivelser? Motiveres du af at sætte dine militærfaglige kompetencer i spil og gøre en forskel for vores faste personel og opgaveløsning? Så er en af de ledige stillinger som Flyverspecialist/-konstabel ved Helicopter Wing Reserve i Karup måske noget for dig.
Om os
Helikopter Wing Karup (HW) har en klar international profil og er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter samt opretholder beredskaber nationalt.

Vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber og støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrker, samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår vi basisuddannelse af piloter og besætningsmedlemmer til Forsvaret.

HW er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Det er vigtigt for os at afspejle mangfoldighed og samarbejde på tværs af enheder, samt have en spændende og tryg arbejdsplads med fokus på den fælles opgaveløsning og interne afhængighed.

Du bliver en del af en dynamisk Wing bestående af engagerede kollegaer, der er klar til at tage dig med om bord.

Wingreserven
Helicopter Wing Reserven (WRES) er vores fleksible enhed for reservister. WRES er underlagt chefen for HW og skal i fredstid yde støtte til HW-hovedkvarters stab; Operations, Logistik og Støtteafdeling. Det er desuden WRES opgave at yde støtte under krise og indgå i HW crisis establishment (CE) struktur med de her underlagte specialopgaver, støtte føringsstrukturen, samt varetage specielle opgaver. I relation til den Nationale Forsvarsplan imødeses ligeledes koordinering med Operations Support Wing (OSW), samt Hjemmeværnet (HJV).
Al WRES uddannelse, træning og operative virke planlægges i forhold til de aktiviteter og missioner, som HW deltager i.

WRES ved HW er en ambitiøs enhed, der arbejder målrettet på at komme op på fuld kapacitet, samtidig med, at kravet om høj faglighed og professionalisme fastholdes.
I WRES lægges der endvidere vægt på, at alle trives og bliver en del af et godt og engageret team, hvor der er plads til den enkeltes personlige og faglige udvikling.
WRES indgår naturligt i samarbejdet med det faste personel, og indgår i mange aktiviteter både ved HW og den resterende del af Flyvevåbnet.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team i WRES, hvor opgaverne spænder bredt fra aktiviteter til støtte i fred, enkeltforanstaltninger i krisetid, til støtte i krig. Opgaverne løses i samarbejde mellem personale fra WRES og personale fra den tilsvarende faste stab.

Du vil bl.a. i forbindelse med HW gennemførelse af uddannelse, øvelser og forskellige arrangementer, have til opgave at fungere som planlægger, instruktør eller hjælper afhængig af din rang, uddannelse og ikke mindst kompetencer.
Samtidigt har WRES sine egne opgaver, som vi planlægger og træner, du vil derfor også blive inddraget i specialisttræning og øvelser for WRES opgaver, samt være med til at sikre korrekt uddannelse og træning af WRES personale.

Du skal forvente at bruge ca. 10-14 dage om året fordelt på både hverdage og weekender. Aktivitetsniveauet er baseret på ”almindelig tjeneste i WRES”. Der kan være behov for at du deltager i supplerende uddannelse mv. – altid i respekt for dit civile arbejde og liv.

Vi søger bredt, da vi både har stillinger som Nærforsvarsassistent, Brand og Redning, Tankvognsoperatører samt andre funktioner på tværs.

Vi tilbyder således et spændende og alsidigt job med faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Du er enten flyverspecialist eller konstabel af reserven eller af linjen, og har baggrund fra enten Flyvevåbnet eller et andet værn.
Du har kompetencer inden for mindst et af følgende fag: Skydning, skyttetjeneste eller sanitetstjeneste, Force Protection, Host Nation Support.
Du har sandsynligvis også kompetencer inden for et eller flere af følgende andre fag: Sikkerhedstjeneste, efterretningstjeneste, cyber security, signaltjeneste, brand og redning, Tankoperatør, CBRN, magtanvendelse og PAR (Post Attack Reconnaissance).

Du opleves som en dygtig og empatisk kollega, der er pædagogisk anlagt og som har et fornuftigt kendskab til IT og kan benytte Microsoft Office-pakken. Dertil har du lyst og vilje til at gøre en forskel og hele tiden at blive bedre til at formidle på et højt fagligt niveau med indlevelse og godt humør. Du har gode samarbejdsevner og har en professionel tilgang til tjenesten. Ligesom du i din tjeneste er struktureret, fleksibel og ikke bange for at tage fat.

Du skal kunne se dig selv arbejde i en Wing, hvor der ved siden af de opgaver der skal løses, skal bidrages til sammenholdet, og du er med til at understøtte den gode arbejdsstemning, som kendertegner HW og WRES.

Endelig er du afklaret i forhold til familie og civilt erhverv omkring dine opgaver som ansat i WRES.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til konstabel af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %.
Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til rådighedsstillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Eric Wanscher på telefon 24 79 77 99 eller på mail: HW-WRES-054@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2024.
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.05.2024

Indrykningsdato

29.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent