Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

OPERATIONSOFFICER VED SPECIAL AIR OPERATIONS SEKTIONEN VED NATIONAL AIR OPERATIONS CENTRE


OPERATIONSOFFICER VED SPECIAL AIR OPERATIONS SEKTIONEN VED NATIONAL AIR OPERATIONS CENTRE

Er du en engageret kaptajn, gerne med erfaring inden for planlægning og gennemførelse af luftoperationer ved en af Flyvevåbnets Wings eller i et militært hovedkvarter?
Ønsker du en udfordrende hverdag med operative aktiviteter og faglig udvikling?
Har du lyst til at arbejde med luftmilitære specialoperationer i et dynamisk arbejdsmiljø, sammen med gode kollegaer?
Om os
Flyverkommandoen er organiseret i en Planlægnings- og Kapacitetsdivision samt en Operationsdivision og udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder.
Operationsdivisionens primære opgave er national operativ planlægning og koordination af Flyvevåbnets indsættelser og beredskaber, hvilket sker i samarbejde med såvel nationale som internationale partnere. Herudover opstiller Operationsdivisionen et National Air Operations Centre (NAOC), der er ansvarlig for føring af Flyvevåbnets enheder døgnet rundt i fred, krise og konflikt.
Til at føre luftstyrker i specialoperationer, er der i NAOC en sektion med særlig fokus på Special Air Operations.
Om stillingen
Du vil som operationsofficer indgå i bemandingen af beredskaber under Special Operationskommandoens (SOKOM) myndighedsområde. Du skal forvente en del efteruddannelse i den forbindelse samt flere samtræningsaktiviteter med SOKOM, Frømandskorpset eller Jægerkorpset. Du vil med dine kompetencer kunne forestå koordination mellem Special Operationskommandoens og Flyvevåbnets kapaciteter.

Ydermere kan du indgå i bemanding af NAOC i forbindelse med krisestyring, herunder også som en del af et fremskudt element. Desuden kan du fungere som forbindelsesofficer for NAOC i forskellige sammenhænge i både ind- og udland.

Du kommer til at arbejde med en bred palet af opgaver omfattende indsættelse, øvelsesaktivitet, instruktørvirke, fagspecifik sagsbehandling, udfærdigelse og opdatering af Standard Operating Procedures og håndbøger. Du kommer til at indgå i en sektion med en gruppe befalingsmænd og officerer, som alle har Special Air Operations (SAO) som primært arbejdsområde.

For evt. at opretholde status på specifikke kompetencer samt dyrke fagligt netværk kan der også blive mulighed for at deltage i relevante aktiviteter, der understøtter funktionen og SAO. Dette indebærer efter nærmere aftale også mulighed for at opretholde operativ status på flyvende kapaciteter.
Om dig
Du er en erfaren officer, gerne med operativ baggrund. Du er kaptajn eller premierløjtnant i gang med videreuddannelseskurserne. I sidstnævnte tilfælde vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale mhp. udnævnelse til kaptajn, når denne er opfyldt. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er en energisk person, som brænder for dit fagområde, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver.
Du har gode kommunikative evner skriftligt såvel som i direkte samarbejde med andre på tværs af forskellige fagområder.

Det vil være en fordel, hvis du har:

• Erfaring med planlægning, koordinering og gennemførelse af luftmilitære konventionelle operationer eller støtte til specialoperationer.
• Et bredt kendskab til flyvende kapaciteter samt en dybere viden om en eller flere kapaciteter, hvor du kan være sektionens Subject Matter Expert på kapaciteten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschefen på tlf. 728 50020 eller på mail: FKO-F-CHNPS@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024. Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 11 og 12. Stillingen er til besættelse den 1. maj 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.

OM FLYVERKOMMANDOEN - Flyverkommandoen består af en Operationsdivision med et National Air Operation Centre (NAOC), en Planlægnings- og Kapacitetsdivision, Aviation Safety og en Ledelsessektion. Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt støtter underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.03.2024

Indrykningsdato

26.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent