Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Ledelseskonsulent med ansvar for strategisk ledelsesudvikling i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Ledelseskonsulent med ansvar for strategisk ledelsesudvikling i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Brænder du for ledelsesudvikling på strategisk, organisatorisk og praktisk niveau?
Har du erfaring med ledelsesudvikling i store organisationer, og trives du i en mangfoldig virksomhed med en bred portefølje og medarbejdere fordelt over hele landet?

Så kan det være dig, der skal arbejde med og sikre den røde tråd i den strategiske ledelsesudvikling i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om os
Ejendomsstyrelsen er en styrelse i Forsvarsministeriets koncern. Den ledige stilling som ledelseskonsulenten er organisatorisk placeret i Ledelsessekretariatet i Ejendomsstyrelsen. Vi leverer den direkte ledelsesstøtte til den øverste ledelse bestående af direktøren og vicechefen for Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse. Vi er en dynamisk afdeling med 36 medarbejdere fordelt på tre sektioner.

Arbejdsmiljøet hos os er spændende, uformelt og præget af en stor ansvarsfølelse over for opgaverne. Vi arbejder med stor selvstændighed, og planlægger og prioriterer selv opgaver og tid i god koordination med vores samarbejdsrelationer og chefer. Gode kollegaer, højt humør og samarbejde er centrale elementer i hverdagen og byggestenene til, at vi får tingene til at fungere.
Om stillingen
Ledelse og ledelsesudvikling er et prioriteret indsatsområde for Ejendomsstyrelsen med stor betydning for styrelsens samlede udvikling og evne til at lykkes.

Som ledelseskonsulent vil du, i samarbejde med den øverste ledelse, være ansvarlig for styrelsens strategiske ledelsesudvikling. Du får en central rolle inden for alle områder af ledelsesudvikling og har ansvaret for den røde tråd og den tværgående koordination på alle indsatser.

Der er tale om en udfordrende stilling, hvor du understøtter og vejleder Ejendomsstyrelsens ledelse på strategisk og organisatorisk niveau inden for hele ledelsesfeltet. Du skal således være i stand til at arbejde strategisk, tænke langsigtet og tværgående i forhold til planlægning og implementering af og opfølgning på ledelsesindsatser i Ejendomsstyrelsen.

Din vigtigste opgave er at planlægge og effektivt gennemføre ledelsesudviklingsarbejdet med stor inddragelse af og ejerskab fra Ejendomsstyrelsens chefer, ledere og hvor relevant også medarbejdere.

HR-arbejdet i Ejendomsstyrelsen understøttes af en HR-partner fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som vi naturligt samarbejder med i forbindelse med ledelsesudvikling.

Dine primære arbejdsopgaver er:

• Støtte og rådgivning af den øverste ledelse i Ejendomsstyrelsen inden for strategisk ledelse og ledelsesudvikling.
• Ansvarlig for at udvikle og drive individuelle og organisationsrettede lederudviklingsforløb i Ejendomsstyrelsen i tæt koordination med HR–partneren og arbejdsmiljøorganisationen i FES.
• Rådgive og vejlede chefer på forskellige niveauer ift. forebyggelse og håndtering af trivsel, stress og arbejdsmiljø i samarbejde med Ejendomsstyrelsens arbejdsmiljøinspektør.
• Støtte med faglig viden og kompetencer i forhold til øvrige dele af Ledelsessekretariatets opgaveportefølje.

I stillingen refererer du til chefen for Ledelsessekretariatet. Stillingen er med fast tjenestested i Hjørring, hvor Ejendomsstyrelsen har sit hovedsæde.

Henset til at Ejendomsstyrelsens medarbejdere er repræsenteret på lokationer fordelt i hele landet, må nogen rejseaktivitet forventes.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, kombineret med relevant erfaring som leder og/eller med ledelse, eksempelvis fra lignende stillinger i en offentlig forvaltning eller større private virksomheder.

Du har gode evner for analyse, styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Du har gode formuleringsevner i skrift og tale, og vi forventer, at du har gennemslagskraft i forbindelse med formidling af indsatser. Du har erfaring med at omsætte strategisk ledelse til praktiske ledelsesindsatser, og du har flair for at tænke ledelsesindsatser sammen med øvrige strategiske tiltag i virksomheden.

Som person er du imødekommende, tillidsvækkende og skaber netværk. Du indgår aktivt i - og bidrager til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone. Du vedligeholder og udbygger dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Chef for Ledelsessekretariatet Charlotte Bakmann Kristiansen på telefon: 21 44 06 39 eller e-mail: FES-CHLE@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på telefon 72 81 91 28.

Forventet tiltrædelse er 1. maj 2024.

Ansøgningsfristen er torsdag den 29. februar 2024.
Samtaler afholdes mandag 18. marts 2024 på Hjørring Kaserne.

Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlige for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområder omfatter:

- Nybyggeri og vedligehold
- Facility Management i form af rengøring, kantine og arealpleje
- Miljø- og energiopgaver
- Naturpleje af terræner

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og viden fællesskaber.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ca. 2,4 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje og et samlet areal på ca. 32.000 hektar og 860 etablissementer i hele Danmark. Vi beskæftiger ca. 1800 medarbejdere. Læs mere om os på Ejendomsstyrelsen.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

29.02.2024

Indrykningsdato

26.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent