Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Vil du være med til at optimere Forsvarets Radiokommunikationssystemer?


Vil du være med til at optimere Forsvarets Radiokommunikationssystemer?

Er du motiveret af at anvende dine tekniske færdigheder til gavn for Forsvarets Radiokommunikationssystemer?
Er kommunikationssystemer et af dine primære interesseområder, og søger du en stilling med betydeligt ansvar i en engageret organisation?

Så bør du læse videre her.
Om os
Vi udgør et team bestående af ni dedikerede medarbejdere, hver med sit eget specialistområde. Sammen bidrager vi til anskaffelse, kapacitetsudvikling og drift af kommunikationssystemer til hele Forsvaret.

Vi faciliterer indkøb af nye materielsystemer, lægger grundlaget for løbende systemdrift, implementerer materielmodifikationer og har ansvaret for systemafvikling – en proces, hvor vi følger materielansvaret inden for alle aspekter af det danske forsvar, på alle led og kanter, i samarbejde med brugerne inden for Forsvarets forskellige værn.

Vi sikrer, at Forsvarets kommunikationssystemer er skræddersyede til opgaven og følger med udviklingen, så Forsvarets operative enheder kan kommunikere sikkert til lands, til vands og i luften
– både i Danmark og under internationale missioner.

Vi har en stor berøringsflade i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), både med eksterne leverandører og interne kunder.

Vi opererer i en spændende hverdag inden for et engageret miljø, hvor faglig ekspertise, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus.

Vi tilbyder en fleksibel arbejdsdag med respekt for den enkeltes færdigheder, hvor du har betydelig frihed til selv at planlægge opgaver og tilrettelægge arbejdsrutiner.
Om stillingen
Du arbejder som systemansvarlig med opgaver inden for radiokommunikationssystemer, såsom:

• Du varetager opgaveløsning på problemstillinger på tværs af organisationer og marked samt rådgiver inden for radiokommunikationssystemer og tilhørende IP netværk/infrastruktur på et akademisk niveau.

• Du er ansvarlig anskaffelse, drift og vedligehold af Forsvarets landbaseret radiosystemer til operative kommunikation; VHF & UHF baserede radiokommunikation, Ground-Air-Ground radiokommunikation og robust (anti-jam) radiokommunikation.

• Du foretager markeds- og leverandørundersøgelser i forbindelse med anskaffelses- og modifikationsprojekter.

• Du anskaffer, introducerer og implementerer nyt materiale, herunder gennemfører test og udarbejder dokumentation.

• Du deltager i internationalt samarbejde inden for fagområdet og yder rådgivning og vejledning til interne og eksterne partnere. Du vil efter ansættelsen modtage den fornødne efteruddannelse i de systemer, du får ansvaret for.

Derudover har du rejseaktivitet i forbindelse med opgaveløsning samt møder med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.
Om dig
Vi forventer, at du har en relevant uddannelse, fx inden for ingeniørfaget eller en anden teknisk uddannelse.

Det vil være en fordel, hvis du besidder bred teknisk viden inden for radiokommunikation, kommunikationsprotokoller, IP-netværk samt systeminterfaces.

Erfaring med projektledelse, forhandling og mødeledelse vil være en fordel, og kendskab til Prince2, som FMI anvender i projekter, vil også være en fordel.

Du trives i et arbejdsmiljø med mennesker med forskellige baggrunde og fagligheder. Vi forventer, at dine danske og engelske færdigheder er gode, både mundtligt og skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.

Som Akademiker er du omfattet af den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.

Som HK er du omfattet af organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere(HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten)

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er en attraktiv arbejdsgiverfinansieret pensionsordning knyttet til stillingen.

Stillingen besættes d. 1 april 2024 eller snarest muligt herefter.

Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte din måske kommende leder Steen Amtoft på tlf. nr. 25 44 73 88.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Nathaly Hoffmann Tobiassen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 56 98.

Ansøgningsfristen er den 6. marts 2024. Vi afholder samtaler løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket.
Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL – OG INDKØBSSTYRELSE.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed.

Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af
Forsvarsministeriets koncern.

Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.03.2024

Indrykningsdato

24.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent