Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

B2 tekniker til Forsvarets Seahawk helikopter Karup


B2 tekniker til Forsvarets Seahawk helikopter

Vil du være med til at vedligeholde Forsvarets SEAHAWK helikopter indenfor Avionic systemerne? Vil du gerne deltage i deployering på skib både i Nordatlanten og i internationale operationer? Så er jobbet som tekniker ved B2 Flight måske noget for dig!
Om os
B2 Flight har fast tjenestested på Flyvestation Karup og er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Vi har ansvaret for elektronik og avionic vedligeholdelse på alle Forsvarets helikoptere, og støtter ind med dette både nationalt og internationalt. Det vil sige, at vi blandt andet er med til at sørge for, at det nationale SAR-beredskab kan fungere, samt at der kan komme helikoptere med på Søværnets skibe.

Vi er et stort værksted bestående af ca. 50 personer på nuværende tidspunkt, og vi forventer at blive endnu flere på sigt. Hver medarbejder er specialiseret på en af helikoptertyperne eller uddannet i vores workshop inden for komponentvedligehold.
B2 Flight sætter vægt på effektiv opgaveløsning, hvor vi samtidig har medarbejderen for øje. Således prioriteres alles udvikling og dygtiggørelse – både personligt og fagligt. rne eller uddannet i vores workshop inden for komponentvedligehold.

B2 Flight sætter vægt på effektiv opgaveløsning, hvor vi samtidig har medarbejderen for øje. Således prioriteres alles udvikling og dygtiggørelse – både personligt og fagligt.
Flighten består af en bred ledelse, hvilket gør, at medarbejderen altid har nogen at gå til, som er klar på at lytte. Vi er overordnet set delt op i et MH60R område og et landbaseret EH101/AS550 område.
Udover at udføre vedligehold, uddanner vi også egne lærlinge samt A3 mekanikere. Dette betyder, at vi har folk i alle aldre og på forskelligt erfarings niveau. Det bringer nye perspektivere og gør at vi er gode til at evaluere den måde, vi arbejder på.
Om stillingen
Som B2 tekniker vil du indgå som en del af det daglige vedligeholdelsesteam i Karup til vedligeholdelse af Forsvarets Seahawk helikopter. Vi vedligeholder for eksempel helikopternes navigations-, autopilot- og kommunikationssystemer. Arbejdet er primært systemfejlfinding, moduludskiftning og efterfølgende systemafprøvning. Vi arbejder også med el systemet, hvilket inkluderer generator, FUEL systemer og ledningsfejlfinding samt reparationer af ledningsnet. Der er i begrænset omfang komponentvedligeholdelse.

Du vil efter endt uddannelse og erfaringsopbygning blive en del af det sejlende hold af teknikere og vil deltage i en fast turnus ombord på søværnets skibe. Du forventes at skulle sejle 2 til 3 gange om året af 4-5 ugers varighed i Nordatlanten eller INTOPS sejlads.
Vi kan tilbyde dig en meget selvstændig og alsidig arbejdsdag med en bred berøringsflade i en meget fleksibel organisation. Vi har en uformel tone på arbejdspladsen, hvor der sættes pris på åbenhed, initiativ og ansvarlighed.
Om dig
Vi forventer at du er:
• Uddannet elektronikmekaniker eller tilsvarende evt. uddannet B2-flymekaniker.
• Du har gennemført eller er i stand til Forsvarets Basis uddannelse (FBU) med tilfredsstillende resultat.
• Du samarbejder godt i både større og mindre teams, men skal også kunne arbejde selvstændigt da sejladser forgår med kun én B2 tekniker ombord.
• Du skal udvise holdninger der underbygger en faglig, grundig og professionel tilgang efter devisen ”frihed under ansvar”.
• Derudover er du fleksibel og samarbejdsvillig.
• Du læser og taler fornuftigt engelsk.

Det er en fordel, hvis du:
• Har kendskab til SAP.
• Har et gyldigt kørekort kategori B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært flyverkonstabel, flyveroverkonstabel eller flyverspecialist stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder Michael Hede Jakobsen på 72 84 28 03 eller alternativt Deputy Flight Commander Peter Uberg på 24 44 73 70.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL Lund, René Johannes@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 10. marts 2024.
Alle modtagne ansøgninger vil blive vurderet løbende efterhånden som disse modtages.
Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.03.2024

Indrykningsdato

23.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent