Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Maritim stabsofficer til Arktisk Kommandos operationssektion


Maritim stabsofficer til Arktisk Kommandos operationssektion

Vil du være med til at udvikle Forsvarets evne til at gennemføre maritime operationer i det arktiske område, opfordres du til at søge stillingen som stabsofficer maritime operationer i operationssektionen (J3) ved Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk.
Om os
Operationssektionen er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn, hvor det maritime kontor er det største. Vores opgaver omfatter bl.a. disponering, indsættelse og synkronisering af tildelte enheder og styrker til sømilitære, luftmilitære og landmilitære opgaver. Derudover omfatter planlægningsopgaverne opgaver af kystvagtsmæssig karakter som fiskeriinspektions- og havmiljøopgaver.

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere. Samtidig får du stor erfaring med at lede alsidige og komplekse operationer under de barske arktiske vejrforhold.

J3 indgår som én af tre sektioner i operationsafdelingen, der også rummer efterretningssektionen og operationscentret.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som stabsofficer maritime operationer spiller du en vigtig rolle i gennemførelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser.

De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Sammen med to andre sagsbehandlere i sektionen har du ansvaret for planlægningen af Arktisk Kommandos maritime operationer, der bl.a. omfatter overvågning, suverænitetshævdelse, havmiljø, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste. Sammen skal I varetage Forsvarets maritime interesser og opgaveløsning i farvandene omkring Grønland og Færøerne.

Arbejdsopgaverne indebærer ofte tæt koordination med kolleger på tværs af værnene i Forsvaret og med maritime planlæggere og enheder fra andre nationer. Opgaverne tager derfor afsæt i både nationale og NATO’s operative maritime procedurer og doktriner.

Du vil opleve en dynamisk og spændende hverdag, hvor du skal bevare overblikket for at kunne overskue ofte komplekse problemstillinger. Du vil i stillingen opnå stor erfaring i sagsbehandling ved en niveau-II myndighed, som vil give en god ballast til din fremtidige karriere.

Du får mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag, hvorved du kan udvikle dit fagområde i den retning, som du og Arktisk Kommando ønsker.

Ansættelsen forudsætter stillings- og opgavemæssig fleksibilitet. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Forsvarets opgaver i Arktis spænder bredt fra det taktiske til det strategiske niveau, hvilket fascinerer og forpligter.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.

Hvad enten du har tidligere stabserfaring eller ej, bliver dit niveau hævet: Arktisk Kommando er den eneste værnsfælles kommando på taktisk niveau og opererer i et særligt miljø – både klimatologisk og politisk.

Arktisk Kommando er en lille stab, hvor J3 er en central sektion. Vi planlægger enhedernes indsættelse og operationer, og vores professionelle tilgang tager udgangspunkt i vor erfaring, uddannelse og prioriteter. Vore enheder løser mange forskellige opgaver, hvorfor opfindsomhed og analytisk tænkning er ønskeligt.

Afhængig af behov og muligheder kan du lægge tyngde i havmiljø, fiskerikontrol eller militære opgaver. Men i alle tilfælde skal du være bindeleddet mellem vore maritime enheder, eskadrerne, Arktisk Kommandos operationscenter og partnere.

Din tjeneste i Arktisk Kommando J3 giver dig indsigt i politisk-militært samarbejde i en region hvis betydning øges år for år. Det kan gavne din fremtidige karriere på kort og lang sigt, hvad enten du stiler mod nybygning af skibe i FMI, sejlende tjeneste i 1., 2. eller 3. Eskadre, stabstjeneste i disse eller noget helt andet, hvor NIV II-erfaring er et godt kort at have på hånden. Arktisk Kommando gennemfører jævnligt større øvelser, hvor vi får trænet vore stabsprocedurer og planlægningsevner.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant, med sejlende erfaring. Såfremt du ikke er kaptajnløjtnant, kan en erfaren premierløjtnant på uddannelsesaftale, efter individuel vurdering, tiltræde stillingen.

Det er fordelagtigt, hvis du har erfaring fra Grønland og Færøerne, men erfaring fra eksempelvis fregatter eller havmiljøoperationer er også ønskeligt, for vor opgaveportefølje dækker det hele. Vi vil således indføre dig til arktiske operationer og de særlige vilkår, der gælder her.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger. Du er analytisk anlagt, arbejder selvstændigt, og du danner dig hurtigt et overblik og
formår at skelne væsentligt fra uvæsentligt. Du kan på egen hånd optimere opgaveløsningen inden for dit fagområde – eller operationsafdelingen i øvrigt.

Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer både inden og uden for Forsvarsministeriets myndighedsområde, Arktisk Kommando har nemlig mange partnere i Grønland og Færøerne og i NATO.

Stillingen ved Arktisk Kommando besættes for to år.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder time-dagpengesatser, personalegoder, beskatning af bolig og krav om tvungen pensionsopsparing.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for operationssektionen, OK Johan Fritzen, tlf.: +299 364031 / FKO-A-CHJ3@FIIN.

Du kan kontakte SSG Kaare Bak, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-KAA@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 3 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192 eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 7. marts 2024, og vi afholder løbende samtaler. Samtalerne afholdes via VTC.

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2024, eller efter aftale.

Bemærk, vi har to opslag offentliggjort: ét med og ét uden returstillinger ved 1./2./3. Eskadre.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen.
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, samt Siriuspatruljen, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.03.2024

Indrykningsdato

11.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent