Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Chef for S7 hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland


CH for S7 ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland

Brænder du for uddannelse og har du lyst til at arbejde med frivillige, så søger Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland en CH S7.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er placeret på Holmstrupgårdvej i Brabrand, Aarhus. Distriktet dækker samme geografiske område som Østjyllands Politikreds og indgår som et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Vi er en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor hvert enkelt stabsmedlem bidrager til distriktets samlede opgaveløsning. Både som specialist inden for eget ressort, men også med viden og erfaring af generel karakter.

Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er organiseret som en kampbataljonsstab, hvor ansatte, frivillige og personel af reserven gennemfører planlægning, tilrettelæggelse, og kontrol af uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt operativt virke. Herunder både varslede og uvarslede operative indsættelser i distriktets ansvarsområde, og alle de mange tjenester, som skal understøtte en udfoldelse af enhedens kapaciteter.

En afgørende dimension for vores virke er stærke samarbejdsrelationer og tværgående opgaveløsninger internt i Hjemmeværnet såvel som til de øvrige dele af Forsvaret, civile myndigheder, politi og beredskab.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i ledelsen af den samlede stabsstruktur, som består af 17 fastansatte – militære såvel som civile – og med yderligere 51 frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab, fordelt på søjlerne 1 – 9. Som CH for S7 vil du være foresat for en OS, og med hvem du skal aftale snitflader i opgaveløsningen. Derudover vil du indgå i et stærkt partnerskab med en lang række frivillige kompetencepersoner der bidrager til uddannelsen af distriktets hjemmeværnssoldater.

Stillingen indeholder en høj grad af frihed og ansvar, og du skal både varetage specifikke områder/opgaveløsninger, men samtidigt være til rådighed som sparringspartner over for de øvrige søjleledere ved enheden.

Du vil i det daglige virke referere til stabschefen, men du vil også indgå i fælles opgaveløsninger i samarbejde med søjlelederne. Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

En af de øvrige søjlechefer udtaler: ”Selv om vi er en lille stab, så er opgaverne mangfoldige og udfordrende, og vi er gode til at sparre med hinanden på tværs af søjler. Arbejdsmiljøet er rigtigt godt, og her er rart at gå på arbejde.”

Af opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:
- Planlægning af uddannelsesaktiviteter på lang sigt herunder nedbrydning af disse til delmål.
- Planlægning af føreruddannelse i direkte samarbejde med distriktschefen.
- Implementering af uddannelsesaktiviteter i stabsarbejder.
- Ansvarlig for opstilling og drift af distriktets AKOS
- Udarbejdelse af uddannelsesbudget.
- Bidrag til BBF, SOP mv.
- Dækker ad hoc for vakante områder efter direkte aftale.
- Udvikling af din søjle, så den kan løse nuværende og fremtidige opgaver.
- Styring, koordinering og prioritering af ressourcer, herunder målfastsættelse og direktiv for udvalgte tjenesteområder.
- Projektofficer på større planlægningsarbejder ved distriktet, eksempelvis distriktsøvelser mv.
- Daglig sagsbehandling af flere uddannelsesområder
- Inspektioner og uddannelseskontrol ved UAFD
- Udvikling af UAFD nøglepersonel inden for uddannelse og planlægning.
- Forestå lesson identified/lessones learned på uddannelsesområdet.

Som en integreret del af distriktets operative stab, og distriktets vagthavenderoste skal du påregne en uges VH-vagt ad gangen cirka hver 7. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.
Der vil være mulighed for fjernarbejdsplads efter nærmere direkte aftale, idet dog tilstedeværelse anses for essentielt. Der må forudses nogen rejseaktivitet – og påregnes skæve arbejdstider i et vist omfang. Jobbet kræver noget aften- og weekendarbejde, som så til gengæld giver fleksibilitet til kunne afvikle friheder på andre tidspunkter.
Om dig
Du er kaptajn i Hæren og har gennemført Videreuddannelsestrin l/ledere (VUT-l-L), Føringskursus (FØRKUR) eller ækvivalerende.
Hvis du er premierløjtnant, som er i gang med eller optaget på Føringskursus, kan stillingen søges mod at indgå en uddannelsesaftale.
Har du ambitioner om at læse MMS, vil der i stillingen være muligheder for dette efter nærmere aftale.

Vi ser gerne at du har erfaring som S7, alternativt har haft tjeneste som UDDSTOF og/eller NK/KC UAFD, samt har en god forståelse for uddannelse på det manuelle niveau.

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og du er vant til at træffe og gennemføre beslutninger. Du er åben for at arbejde med frivillige hjemmeværnssoldater og reservepersonel, og du møder dem fordomsfrit, hvor de er, herunder særligt med respekt og forståelse for forskelligartetheden.
Ovenstående kommunikative evner formår du at bringe i anvendelse, når du bidrager til at løfte distriktets samlede operative kapacitet gennem velgennemførte uddannelsesaktiviteter der meget gerne har rod i Hærens doktrinære grundlag

Du er en fleksibel og empatisk holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med opbygningen af militære kapaciteter.

I stillingen vil du få afprøvet dine evner indenfor alle fokuskompetencerne men med tyngde indenfor områderne; Nytænkning og udvikling af andre og faglighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Christina Skou Pojezny, tlf.: 72858760, eller kontorfuldmægtig Henrik Morbjerg på tlf.: 72858048

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 24. februar 2024. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. april 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Dit faste tjenested vil være i Aarhus.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2024

Indrykningsdato

09.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent