Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Idrætsinstruktør til Fighter Wing Military Training Element


Idrætsinstruktør til Fighter Wing Military Training Element

Fighter Wing søger sergent med interesse og flair for undervisning inden for de idrætsfaglige discipliner, herunder sundhed og ernæring, som brænder for udvikling og uddannelse af andre mennesker.
Om os
Fighter Wing (FW) er beliggende på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland og udgør basen for de danske kampfly. FW er en dynamisk arbejdsplads i rivende udvikling hvor implementering af vores nye kampfly fylder en del.

Samtidig skal vi fortsat holde et passende beredskab med vores F-16 hvilket gør hverdagene udfordrende men også spændende.

I Military Training Element (MTE) har vi ansvaret for at uddanne og træne alt personel ved Fighter Wing i de grundlæggende militære discipliner.

Uddannelseselementet bidrager endvidere med erhvervspraktik og gennemfører grundlæggende militær uddannelse for nye ansatte, som ikke har en decideret militær baggrund.

Det betyder, at instruktører ved MTE har en stor viden og erfaring inden for de soldatermæssige discipliner og sørger for, at den enkelte kollega på Fighter Wing er opdateret på disse områder. En stor del af tiden foregår undervisning, træning og rutinering derfor udendørs, mere eller mindre hele året rundt.
Om stillingen
Stillingen er på sergentniveau idet du enten med erfaring som sergent eller konstabel med instruktørbaggrund kan søge stillingen.

Du vil indgå i et team af instruktører opdelt i faggrupper hvor de enkelte specialer er forankret.

Stillingen er som udgangspunkt ikke defineret med et specifikt fagligt fokus, idet en afklaring af dine kompetencer og ønsker vil blive taget i betragtning set i sammenhæng med enhedens behov.

En ansættelsessamtale vil afdække hvad dine kompetencer passer til og hvordan vi ser dem nyttiggjort i elementet med undervisning samt et fagligt tilfredsstillende niveau for øje.

Det betyder ikke, at du fra starten nødvendigvis skal kunne honorere faglige specifikke krav i forhold til viden og færdigheder i et undervisningsspeciale, men naturligt kan udvikle disse gennem interne og eksterne uddannelser inden for de grundlæggende militære videns- og færdighedsområder.

Stillingen indebærer primært tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af et fagområde/fag.

Du vil være instruktør og varetage den praktiske undervisning både alene men også i et fællesskab med andre instruktører. Du vil tillige skulle indgå i rollen som hjælpeinstruktør når der er behov for dette, også selv om det ikke nødvendigvis er i dit eget speciale.

Stillingen indebærer således, at du kan formidle budskaber med didaktik og pædagogik i højsæde.

Der vil i jobbet indgå kørselsopgaver, hvorfor du skal have et gyldigt kørekort til minimum personvogn (kategori B). Har du kørekort til andre typer køretøjer er dette et plus.

Opgaverne tilrettelægges i samarbejde med din nærmeste leder, som er seniorsergent. I vil i fællesskab udarbejde en plan og du vil således have mulighed for indflydelse og opnå fleksibilitet.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du have militær erfaring som konstabel eller mellemleder fra Forsvaret i enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Du brænder for det idrætsfaglige område og selv være i fysisk god form således du kan inspirere og vejlede andre i såvel grundtræning, udvikling af træningskoncepter, personlig træning, holdtræning, kontrolvirksomhed, genoptræning, sundhed og ernæring.

Du har interesse i forskning, og kan lide at fordybe dig i den nyeste viden inden for træning, ernæring og sundhed.

Har du baggrund i den militære idrætsfaglige verden er det en fordel, men mange civile kompetencer kan også sagtens bringes i spil.

Det vil være en fordel hvis du har gennemført militær fysisk træner 1 og 2 og har kendskab til forsvarets træningskoncept. Såfremt du ikke har overstående kurser skal du forvente kursusaktivitet, med henblik på opkvalificering af dine kompetencer. MFT 1 er en grundlæggende forudsætning.

Det er vigtigt, at du kan beherske den militære disciplin og har forståelse for det militære sprog og særkende i en flyvevåben kontekst. Samtidigt bestrider du en vis portion selvindsigt, så du også er i stand til at sige fra, når opgaverne bliver for komplekse eller for mange.

Du besidder derudover ansvarsfølelse og disciplin idet du godt kan forudse, at du på nogle områder vil stå alene hvor det forventes at skulle tage initiativ.

Du kan tilpasse dig forskellige situationer og bruge din fantasi i forbindelse med udvikling og gennemførelse af læringsaktiviteter således, at den optimale oplevelse for elever/kursister opnås.

Du behersker didaktik og pædagogik i tilstrækkelig grad set i sammenhæng med de militære grundlæggende discipliner som soldat. Samtidig kan du formidle budskaber ikke kun mundtligt men også skriftligt.

Du er nysgerrig og ivrig efter at lære nyt samt ikke mindst brænde for at formidle budskaber og læring videre til andre mennesker for at gøre dem dygtige.

Du er struktureret og forstår at navigere i et læringsmiljø hvor de underviste kan være udfordrende og nysgerrige på dine kompetencer, hvilket kræver en tilpas overhøjde og dermed lyst til at lære mere end blot det, som pensum beskriver.

Du er en holdspiller, som kan indgå i et dynamisk og velfungerende team af engagerede og dygtige instruktører med smil på læben og højt humør – også selv om situationen kan være vanskelig.

Du kan opretholde en professionel tilgang til undervisningen og læringssituationer til trods for, at vanskelige omstændigheder måske dikterer andet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Base Support Squadron, kaptajn René Hinrich på mail FW-B-BSS001@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte faggruppeleder Mikkel Andersen på mail FW-B-MTE301@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 15. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING:
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

15.12.2023

Indrykningsdato

21.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent