Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Din næste mission venter i MOVCON


Din næste mission venter i MOVCON

Operationsbefalingsmand i MOVCON
Du skal arbejde med logistikkens spændende udfordringer i et operativt miljø, hvor to dage sjældent ligner hinanden. Du er med til at sikre, at Forsvaret kan gennemføre operative indsættelser i Danmark og resten af verden.
Om os
I MOVCON støtter vi forberedelsen og varetager gennemførelsen, af den praktiske del af Forsvarets strategiske transporter, til understøttelse af øvelser i udlandet og internationale operationer (INTOPS).

Operationselementet Elementet er ansvarligt for at planlægge alle MOVCON operative indsættelser.

MOVCON består af ca. 80 medarbejder i alle aldersgrupper, med forskellige erfaringsniveauer, fra alle værn samt civile.

At vi er en værnsfælles enhed ser vi som en styrke, både for opgaven og hele JMTO.
Om stillingen
Du er med til, at modtage opgaverne fra staben i JMTO, blandt andet via deltagelse i det indledende stabsarbejde. Derefter gennemfører vi en opgaveanalyse, hvorefter der udpeges en ansvarlig terminaldeling og vi udgiver en befaling. Efterfølgende gennemfører den udpegede Terminaldeling den praktiske forberedelse og gennemførelse af opgaven.

Som OBM indgår du, ved behov, selv i den operative opgaveløsning, for at supplere den rådige kapacitet, vedligeholde eller udvikle egne kompetencer, og kontrollere samt følge opgaven til dørs.

” Jeg føler mit arbejde er med til at gøre en forskel for Forsvarets indsatte enheder.”
Søren, nuværende operationsbefalingsmand, MOVCON.

Dine hovedopgaver vil blandt andet være:
- Stedfortræder for NK.
- Projektleder for tildelte operative opgaver.
- Sparre med operationsofficeren om løsning af de operative opgaver.
- Selvstændigt varetage driftsprægede opgaver, herunder rutinemæssige rotationer, mindre terminalopgaver samt ad hoc hasteopgaver.
- Sagsbehandle større doktrinere og udviklingsmæssige projekter inden for MOVCON operative virke.

Vi giver dig udfordringer, der matcher dine kompetencer inden for tilrettelæggelse og planlægning af operative opgaver.

Vi giver dig frihed og medbestemmelse over dine opgaver, og vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø.
Om dig
Du kan lide at være i en enhed, der løser operative opgaver i en dynamisk hverdag og du har drivkraften og viljen til at være en del af missionen fra start til slut.

Du har lysten til at analysere opgaven, skabe struktur og gennem din kommunikation sikrer at opgaven er klar og forståelig.

Da MOVCON samarbejder med såvel danske som udenlandske specialister og enheder, er det en nødvendighed at du i skrift såvel som i tale kan arbejde både på dansk og engelsk.

Du er udnævnt seniorsergent i HRN, SVN eller FLV, alternativt er du en oversergent der er i gang med, eller vurderet egnet til gennemførelse af MAU. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Premierløjtnant Sara Tind Lindholdt på telefon +45 4173 2561 eller på mail JMTO-MOE-001@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 31. december 2023.
Samtaler forventes gennemført løbende og stillingen tiltrædes efter aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Indrykningsdato

21.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent