Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Gør en forskel for soldater ude I verden, bliv GF i ATOC ved MOVCON


Gør en forskel for soldater ude I verden, bliv GF i ATOC ved MOVCON

Her har du en afgørende finger med i alt fra indsættelsen af Forsvarets enheder til donationer til Ukraine. Vi er det sidste stop, når noget rejser ud af Karup.
Og vi vil have dig med på holdet.
Om os
Air Terminal Operation Center (ATOC) er en operativ terminalenhed organisatorisk placeret direkte under chefen for Movment Control (MOVCON) og er beliggende på flyvestation Karup.

ATOC varetager driften af Forsvarets permanente strategiske lufttransport center på Flyvestation Karup

Vi er center for håndtering og servicering af transportfly og deres besætning, håndtering af passagerer og gods samt lastning og losning af såvel danske som udenlandske civile og militære fly.

Der til skal ligges at ATOC er terminal for alt gods samt post til Forsvarets udsendte medarbejdere, hvorfor vi har en stor berøringsflade med civile transportører.
Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor gensidigt kendskab og respekt, konstant har vores fokus i udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer.
Om stillingen
Som gruppefører for ATOC cargo handling team indgår du selv i den operative opgaveløsning, for at supplere den rådige kapacitet, samt for at vedligeholde eller udvikle egne kompetencer.

Dine hovedopgaver er blandt andet:
- Du er ansvarlig for daglig drift og ledelse af underlagt personel og
forestår i koordination med leder ATOC, opstilling, indsættelse og
vedligeholdelse af evnen til indsættelse.
- Du er ansvarlig for modtagelsen, kontrollen og registreringen af alle
returgodsforsendelser fra INTOPS og øvelser. Herunder på vegne af FSK,
som inspektør, kontrol af rengøring og smittefare.
- Tilrettelægger, planlægger, gennemfører og kontrollerer
personeladministrative forhold (FOKUS, arbejdstid, friheder, kurser og
rejser m.m.) for underlagt personel.

Du vil efter grundig oplæring (ca. 3-6 måneder) indgå i en vagtroste med tilkalde vagter på Flyvestation Karup under tilkaldeordningen, med ca. 7 vagter pr. måned, hvor vi roterer med en uge ad gangen. I forbindelse med vagten er det et krav at du kan stille på Flyvestation Karup inden for 1 time.

Vi tilbyder
• Frihed og medbestemmelse over dine opgaver
• God oplæring
• Mulighed for udvikling og uddannelse
• Et godt og uformelt arbejdsmiljø
• Gode kollegaer
• Sociale aktiviteter både i og uden for arbejdstiden
• Årlige familiedage
Om dig
Vi søger en kollega, som kan lide at være i en enhed, der løser operative opgaver i en dynamisk hverdag.

ATOC samarbejder med både danske og udenlandske civile og militære enheder og myndigheder, og derfor vægter vi samarbejdsevner meget højt.
Vi løser operative opgaver i en dynamisk hverdag, hvorfor fleksibilitet og vedholdenhed er to andre kompetencer vi vægter.
Hvis du har de rigtige personlige kompetencer, skal vi nok lære dig det faglige.

Du har som minimum B kørekort samt bestået Forsvarets sundhedstriade.

Du er udnævnt Oversergent i FLV, SVN eller HRN, alternativt sergent der kan udnævnes til oversergent. Derudover er det ønskeligt at du bestrider følgende kompetencer:
- Kan arbejde struktureret
- Bevar fokus og overblik i en hektisk hverdag
- Kan motivere og udvikle de dygtige medarbejdere
- Kan begå dig på engelsk, i både skrift og tale.
- Har erfaring med transport, logistik samt lagerføring
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte LD ATOC SSG J. S. Nielsen på telefon +45 5086 4703 eller på mail: JMTO-MA-001@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 14. januar 2024 Samtaler forventes gennemført i løbet af uge 3 og 4.
Stillingen tiltrædes pr. 1. marts 2024 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.01.2024

Indrykningsdato

21.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent