Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forbindelsesofficer til International Donors Coordination Cell i Wiesbaden Tyskland.


Forbindelsesofficer til International Donors Coordination Cell i Wiesbaden Tyskland.

”Vil du være det operative bindeled imellem Forsvarskommandoen og International Donor Coordination Cell i en tid, hvor træning, uddannelse og donationer til Ukraine har en afgørende betydning? Så er du måske vores nye forbindelsesofficer!”
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige stilling som forbindelsesofficer er underlagt Planlægningsafdelingens J5 Global (J5G).

J5 Global planlægger Forsvarets indsættelser i operationer og aktiviteter i stabiliseringsindsatser i Europa, Afrika, Asien og Mellemøsten. Sektionen yder herunder støtte til Forsvarets ledelse i forhold til at skabe sammenhæng mellem politiske ønsker, operative behov og militær kapacitet. Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer inden for militære operationer og udarbejder planer for indsættelser uden for Danmarks nærområde.

J5 Global er normeret med en chef (M401) og 11 medarbejdere. Sektionen har desuden ansvaret for en række forbindelsesofficerer og elementer i udlandet.
Om stillingen
International Donor Coordination Centre (IDCC) blev etableret i april 2022 af USA og partnerlande i Patch Barracks i Wiesbaden Tyskland. Formålet med IDCC er at sikre, at det internationale samfunds militære bistand til Ukraine er så koordineret og effektiv som mulig. IDCC består af militært personel fra over 30 forskellige lande og har til opgave at håndtere Ukraines anmodninger om våben, koordinere allieredes aktioner og sikre leveringen af udstyr til Ukraine.

Som forbindelsesofficer har du ansvaret for at sikre en hurtig og direkte forbindelse mellem IDCC og Forsvarskommandoen og du indgår du som stabsofficer i IDCC stab.

Din primære opgave er at koordinere danske militære donationer og trænings- samt uddannelsesaktiviteter, gennem IDCC, herunder:

- Klarificering af ukrainske donationsanmodninger og meddele disse til
relevante danske militære myndigheder.
- Rådgive danske myndigheder i forhold til ukrainske donationsønsker.
- Koordinere med Joint Movement and Transportation Organization (JMTO)
og IDCC operationscenter i forhold til hvor, hvordan og hvorledes donationer leveres til Ukraine.
- Koordinere danske træningsbidrag i forbindelse med donationer, herunder
forventningsafstemning på antal af elever, indhold i uddannelsen mv.
- Være Capability Lead på alle nationers donationer af pansrede kampkøretøjer, herunder kampvogne,
infanteri kampkøretøjer og pansrede mandskabsvogne.
- Generelt opdater dansker myndigheder ved at hjemsende relevante dokumenter, anmodninger,
efterretningsinformation og SYNC præsentationer.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført, master i militærstudier eller en tilsvarende uddannelse. Du tillægges midlertidig grad som oberstløjtnant under udstationeringen.

Det er et krav, at du behersker engelsk i skrift og tale.

Du er en rutineret stabsofficer, og det er ønskeligt, at du har erfaring fra operative planlægningsstillinger, herunder har arbejdet i Operationsstaben og dermed har kendskab til Operationsstabens virke. Det er en fordel, hvis du har godt kendskab til og erfaring med brugen af direktivet for NATO planlægningsproces, COP-D.

IDCC er et amerikansk hovedkvarter med et multinationalt islæt. Du skal derfor være god til at skabe relationer og fungere i et internationalt miljø. Hverdagen er præget af et bredt opgavespektrum med korte tidfrister og deraf følgende højt arbejdstempo.

Med en tidbegrænset ansættelse vil du være med til at skabe kontinuitet, og du skal derfor være klar til at yde en indsats for at støtte nye medarbejderes oplæring. Det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og indstillet på, at arbejdsopgaver kan falde uden for normal arbejdstid og variere fra undervisning til egentlig planlægning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en udstationering i perioden 1. februar 2024 til 30. september 2025, hvor du kan medbringe familien.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationsstabens Planlægningssektion J5 Global, kommandørkaptajn Paw møller på tlf. 72 84 05 02.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Valentin Nielsen, på tlf. +45 32 66 57 68 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
 
Ansøgningsfristen er søndag den 4. december 2023.
Samtaler forventes afholdt løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.12.2023

Indrykningsdato

20.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent