Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Militærsagsbehandler til koordinationssektionen ved Supply Chain Divisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Militær sagsbehandler til Koordinationssektionen ved Supply Chain Divisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vil du være en del af et dynamisk nationalt og internationalt miljø i vores koordinationssektion, hvor udvikling, optimering samt fokus på soldaten er en naturlig del af en travl hverdag? Er du fleksibel i din opgaveløsning og kan du skabe resultater i en fremsynet og anderledes virksomhed, så er du måske den person, som vi ønsker at ansætte som militær sagsbehandler.
Om os
Koordinationssektionen er fysisk placeret i Ballerup og er en del af Koordinationsafdelingen i Supply Chain Divisionen.

Koordinationssektionen har bl.a. til opgave at støtte koordination og gennemførelse af den generelle logistiske støtte til Forsvarets operative enheder og den resterende del af styrelsen. Herudover er sektionen ansvarlig for varetagelse af forsvarets opgaver i relation til NATO Support and Procurement Agency i Luxembourg samt koordination af værtsnationsstøtte opgaven.

Vi er serviceorienterede, innovative og fungerer som en koordinerende sektion i relation til forsyningstjenesten til hele forsvaret. Sektionen har et direkte samarbejde med Forsvarskommandoen og værnene om løsning af logistiske udfordringer - såvel nationalt som internationalt.

Vi lægger vægt på samarbejde, et godt arbejdsmiljø samt trivsel, og vi prioriterer at løse vores opgaver med et højt fagligt indhold, hvor alle i sektionen har gode muligheder for at præge processer og har frie hænder til at udvikle egen stilling.

Sektionen består af en civil chef med militær baggrund samt syv militære sagsbehandlere, som hver især er tilknyttet de tre værns kapacitetsansvarlige i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Den danske forbindelsesofficer ved NATO Support and Procurement Agency (NSPA) i Capellen, Luxembourg indgår ligeledes i sektionen.
Om stillingen
Som sagsbehandler hos os får du en central og koordinerende rolle, og du vil primært komme til at arbejde med udvikling af kvalitetskontrol i forbindelse med håndtering og oplægning af flykomponenter, værtsnationsstøtte samt udvikling og optimering af forsvarets brug af og samarbejde med NSPA i Capellen.

Stillingen omfatter bl.a. følgende opgaver:
• Koordinationssektionens forbindelsesofficer til Kapacitetscenter Luft.
• Koordination med søstersektionen i Brabrand.
• Hjemlig forbindelsesofficer til Nato Support & Procurement Agency (NSPA) i samarbejde med den danske forbindelsesofficer ved agenturet i Luxembourg.
• Dansk deltager i NSPA Support Partnerskaber efter behov.
• Ansvarlig for NSPA koordinationsforum.
• Støtter kvalitetsarbejdet i f.t. implementering, opretholdelse og oplægning af Flyvevåbnets reservedele.
• Ansvarlig for værtsnationsstøtte opgaver i relation til Flyvevåbnet.

Der må påregnes 5-10 dages rejseaktivitet såvel nationalt som i udlandet.
Om dig
Du er en dynamisk,selvstændig og erfaren officer med gode samarbejdsegenskaber. Du har en stabil logistisk baggrund, gerne som chef for en logistisk enhed og en langvarig tjenesteerfaring du kan anvende i stillingen med en bred opgaveportefølje.

Du er en rutineret bruger af MS-office pakken og har erfaring med dokumenthåndtering via KESDH.

Det er afgørende, at du kan holde mange bolde i luften, kan arbejde selvstændigt, udvise initiativ samt at du er i besiddelse af gode analytiske evner. Der vil blive mulighed for at benytte hjemmearbejdsplads.

Du vil få en bred kontaktflade med NSPA stab i Capellen, og det er derfor vigtigt, at du er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt på engelsk.

Du har et godt humør, en positiv indstilling og trives i et dynamisk internationalt miljø med en bred sammensætning af civile og militære kollegaer.

Førerbevis til personvogn er et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationssektionen, Claus Søndergaard Bloch på telefon 42 15 80 96.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 4. december 2023. Vi forventer at gennemføre løbende samtaler med mulighed for ansættelse pr. 1. januar 2024 eller snarest her efter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SUPPLY CHAIN DIVISIONEN
FMI Supply Chain divisionen er en moderne logistik virksomhed, som støtter Forsvarets soldater og øvrige medarbejdere med forsyninger. SCD har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. SCD vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange optimeret og på at udvide planlægningshorisonten.

Vi ser frem til din ansøgning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2023

Indrykningsdato

20.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent