Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Auditor som sagsbehandler og specialist inden for kvalitetsledelse ved Air Control Wing


Auditor, sagsbehandler og specialist inden for kvalitetsledelse ved Air Control Wing

Brænder du for kvalitetsledelse, procesoptimering og standarter, så er stillingen som auditor og specialist inden for kvalitetsledelse- og styring ved Air Control Wing, måske noget for dig.
Om os
I Air Control Wing Aviation Safety har vi samlet flyvesikkerhed, kvalitetsledelse og arbejdsmiljø i samme sektion, da der er god synergi imellem de tre områder. Du vil få dit daglige virke i sektionens Quality Element, som har fokus på arbejdsmiljø og kvalitetsledelse. Derudover vil du komme til at løse opgaver på tværs i sektionen og dermed i samarbejde med sektionens Safety Element, som har fokus på flyvesikkerhed. Aviation Safety er en sektion med stor fokus på tværgående opgaveløsning og dermed fokus på godt samarbejde.
Om stillingen
Som auditor, sagsbehandler og specialist inden for kvalitetsledelse i Aviation Safety, referer du direkte til elementlederen for Quality Element, og har hovedsageligt opgaver inden for kvalitetsledelse.

Dine opgaver vil bl.a. være generel sagsbehandling inden for kvalitetsledelse samt udarbejdelse og vedligeholdelse af Air Control Wings dokumentation inden for kvalitetsledelse- og styring.
Du vil være en del af ACW Audit-team og ansvarlig for, eller bidragsyder til, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af interne audit-aktiviteter ved Air Control Wing inden for Aviation Safety ansvarsområde.

Har du teknisk systemerfaring, vil du også kunne yde faglig bistand ved tekniske flyvesikkerhedsundersøgelser og anden sagsfremstilling inden for eget fagområde og har dermed en stor berøringsflade med den materielle del af Wingen.

Du vil komme til at indgå i et fagligt fællesskab i en mindre sektion, hvor du vil få en alsidig og afvekslende hverdag sammen med nogle dygtige og engagerede kollegaer. I Aviation Safety giver vi plads til personlig udvikling gennem uddannelse og udfordringer, og du vil få betydelig indflydelse på Aviation Safety udvikling og, sammen med dine kollegaer, have indflydelse på ACW udvikling inden for flyvesikkerhed, kvalitetsledelse og arbejdsmiljø.

Stillingen er, som udgangspunkt, geografisk forankret på Flyvestation Karup, men der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage eller for at arbejde fra ACW ”satellitter” rundt om i landet, i det omfang, det giver mening for den daglige opgaveløsning. Derudover skal der forventes rejseaktiviteter i mindre omfang, da Air Control Wing enheder er placeret over hele Danmark.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en seniorsergent eller en dygtig oversergent, der allerede er eller inden for kort tid, er klar til udnævnelse.

Som person er du god til at skabe positive relationer også i en ”kontrol-situation” som auditor. Du forstår at kommunikere med udgangspunkt i modtageren, i både skrift og tale, så dine budskaber tydeligt og effektivt skinner igennem. Du er analytisk stærk med et veludviklet helhedsperspektiv, så du kan inddrage forskellige perspektiver i din opgaveløsning.

Det vil være en fordel hvis du har en teknisk baggrund, gerne fra kontrol- og varslingsområdet, men det er ikke et krav.

Det vigtigste for os, er din interesse, forståelse for og lyst til at arbejde med kvalitet og kvalitetsledelse og at du er klar til at lære nyt og dele din erfaringer med dine kollegaer. Derfor vægter vi også gode samarbejdsevner, selvstændighed og pragmatisme højt i Air Control Wing. Vi forventer, at du kan tage et medansvar og kan håndtere en hverdag med udfordringer og forskelligartede opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Aviation Safety, major Christian Biering, mail ACW-AS-001@MIL.DK, telefon 72 84 59 59, eller leder af Quality Element, chefsergent Claus Guttorm Toft Madsen, mail ACW-ASQ-001@MIL.DK, telefon 72 84 50 78.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. januar 2024 og samtaler forventes gennemført løbende. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest d. 1. marts 2024.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW har brug for glade medarbejdere og her vil du vil få en vigtig og særlig rolle til at gøre en forskel. Du skal, sammen med vores arbejdsmiljøkoordinator være en af ACW drivkræfter og talerør til at skabe et godt og endnu bedre arbejdsklima i ACW.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.01.2024

Indrykningsdato

20.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent