Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Instruktør til Håndvåben – Maritime Force Protection – Boarding ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed


Instruktør til Håndvåben – Maritime Force Protection – Boarding ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Hvis du er sergent med de rette kvalifikationer og holdninger, og har flair og interesse for at undervise, så kan vi tilbyde en spændende og udfordrende stilling, hvor du kan være med til at uddanne og holdningspræge såvel Søværnets faste personel, som værnepligtige.
Om os
Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) er et kompetencecenter, der er underlagt Søværnskommandoen og geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 65 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning inden for en række grundlæggende maritime uddannelser og er bl.a. kompetencecenter inden for områderne idræt, redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, Almen D, CBRN, sanitet, håndvåben, Maritime Force Protection og Boarding.

Uddannelserne foregår primært ved CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, samt i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold er til stede, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU).

For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder. CMS bidrager også med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

Sektionen, Grundlæggende Maritim Uddannelse, består af 4 underlagte elementer; Søværnets Basisuddannelse (SBU), Håndvåben, Maritime Force Protection og Boarding (HVB/MFP/BOA), Idræt (IDR) samt Redningsmidler og Fartøjstjeneste (REFA).

HVB/MFP/BOA-elementet består af seks medarbejdere, hvor elementet ledes af en seniorsergent. Derudover har vi en seniorsergent (sagsbehandler), to oversergenter (faglærer) og to instruktører, der sammen gennemføre uddannelserne af afdelings tre fagområder. Vi refererer til sektionschefen for den Grundlæggende Maritime Uddannelse.

Vi tilbyder dig en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. Her vil du ligeledes indgå i tværfagligt samarbejde med de øvrige elementer, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Der er på CMS en anerkendende tilgang på personlig, såvel som uddannelsesmæssig udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, hvor arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed, og efter behov støtter du de øvrige elementer ved CMS.
Om stillingen
Du skal virke som instruktør ved de uddannelser, som HVB/MFP/BOA er ansvarlig for at gennemføre, og derfor skal du have et bredt kendskab til ovenstående specialer.

Du skal virke som instruktør ved de uddannelser, som fagelementet er ansvarlig for at gennemføre. Du skal desuden som instruktør planlægge, gennemføre og kontrollere undervisningen i tildelte fag.

Dine opgaverne vil blandt andet bestå i:
• undervise på skydeuddannelser, afhængig af din erfaring og rutine
• undervise i MFP på forskellige niveauer, afhængig af din erfaring og rutine,
• undervise i boarding uddannelse, afhængig af din erfaring og rutine.

Der er endvidere mulighed for, at du skal virke som instruktør ved øvrige kurser, samt deltage i øvelsesvirksomhed, primært for værnepligtige og marineelever ved CMS.

Der vil være perioder, hvor der er mulighed for afspadsering, kompetenceudvikling mv.

Som instruktør ved os, får du stor indflydelse på den faglige såvel som den holdningsmæssige dannelse af alle basiselever og fastansatte i Søværnet. Din bevidsthed om forskellige personligheder, og evnen til at samarbejde er vigtig. Det kræver derfor, at man udstråler god og motiverende energi, der kan overføres i arbejdet med relationerne. Instruktørens vigtigste opgave er at opnå de bedste resultater i forhold til at skabe læring, trivsel og motivation hos de elever og kursister som møder ind ved CMS.

Du bliver uddannelsesmæssigt og fagligt ansvarlig over for lederen af elementet. Du vil altid kunne søge støtte og vejledning blandt kollegaerne i teamet.
Om dig
Du er uddannet befalingsmand, er sergent, og stolt af det. Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, og du formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du er en fleksibel og loyal holdspiller, der er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i relation til dit daglige virke. Vi ser gerne, at du har undervisningserfaring, men det er ikke et krav.

Det er ønskeligt at du har følgende uddannelser:
• Skydeleder fra Søværnet, CMS 821 eller lignende,
• Faglæreruddannelse fra Søværnets Sergentskole,
• Boarding uddannet, CMS 806.
• Gevær og pistol uddannet.

Endvidere er det ønskeligt, at du har følgende uddannelser:
• Akademifaget ”ledelse af mennesker” eller tilsvarende fag indenfor ledelse

Du kan kommunikere anerkendende og i et klart og forståligt sprog. Du kan bevare overblikket i pressede situationer, samt arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet.

Du har blåt bevis og har bestået Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Du har kørekort B. alm bil (U/3500 KG).

Vi ser gerne, at du har erfaring fra sejlende tjeneste.

Mangler du en eller flere af ovenstående kvalifikationer, eller er du tjenestegørende i et andet værn en Søværnet, kan du stadig komme i betragtning, såfremt du er indforstået med et opfølgende uddannelsesforløb.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG L. Lauridsen, mail SC-CMS-GR12@mil.dk eller på telefon 7285 5175 / 2523 9029. Alternativt kan sektionschef SSG Michel Timmers kontaktes på tlf. 7285 5170.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Søværnskommandoen
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

15.12.2023

Indrykningsdato

17.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent