Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Instruktør til Redningsmiddel- og Fartøjselementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed


Instruktør til Redningsmiddel- og Fartøjselementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Har du flair for redningsmidler, fartøjssejlads, undervisning og lyst til at arbejde med uddannelse af mennesker?

Vi søger en sergent som instruktør til Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) til Bangsbo Frederikshavn
Om os
Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) er et kompetencecenter, der er underlagt Søværnskommandoen og geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 65 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning inden for en række grundlæggende maritime uddannelser og er bl.a. kompetencecenter inden for områderne idræt, redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, Almen D, CBRN, sanitet, håndvåben, Maritime Force Protection og Boarding.

Uddannelserne foregår primært ved CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, samt i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold er til stede, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU).

For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder. CMS bidrager også med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) er organisatorisk placeret i den Grundlæggende uddannelse (GR) ved CMS. REFA underviser i grundlæggende redningsmidler og Søværnets fartøjer bla. RHIB’er. Derudover varetager REFA sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser og materiel inden for redningsmidler og fartøjssejlads, og koordinerer dette i tæt samarbejde med SVK. Herudover deltager faggruppen lejlighedsvist i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en rolig og uformel omgangstone.
I elementet er der fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og dyb faglig indsigt. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed, såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder.
Om stillingen
Du skal virke som instruktør ved de uddannelser inden for redningsmiddel- og fartøjsområdet. Der kan påregnes undervisning og varierende opgaver inden for begge fagområder.

REFA er en dynamisk arbejdsplads, som løser mange ad hoc opgaver, derfor kan planlægningen nogle gange blive ændret med kort varsel. En del af vores uddannelser fortsætter udover normal arbejdstid, blandt andet øvelsesaktiviteter og støtte til diverse eksterne myndigheder.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer i et miljø med en uformel omgangstone. I elementet er der fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og dyb faglig indsigt.

Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder.
Du får løbende mulighed for, at udvikle dine kompetencer indenfor fagområdet.
Om dig
Du er sergent og har undervisningserfaring fra tidligere tjeneste.

Du er ansvarsbevidst, målrettet og har fokus på at samarbejde mod et fælles mål, hvor kvaliteten er i fokus. Du har gode dansk- og engelskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt.

Det forventes endvidere, at du som minimum har kørekort, kategori B til almindelig bil u/3500 kg.

Vi ser du har Søværnets Grundlæggende Fartøjsuddannelse.
Endvidere er det ønskeligt at du har følgende kompetencer:
- Erfaring som bådfører og at denne løbende er blevet vedligeholdt.
- Yderligere Navigationsuddannelse ud over Søværnets Grundlæggende Fartøjsuddannelse.
- Erfaring fra sejlende tjeneste i Søværnet, eksempelvis som dæksbefalingsmand på en af Søværnets større enheder.

Det er vigtigt at du har godt fat i følgende kompetencer: Planlægning, samarbejde, styring, helhedsorientering og fleksibilitet.

Opfylder du kun nogle eller enkelte at ovenstående krav, anbefaler vi dig at søge alligevel. Du vil, under kyndig vejledning, få de rette efteruddannelser og kurser.

Helbredskrav:
Bestået Forsvarets Basiskrav
Blåt bevis
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Elementleder (tilgående) REFA, SSG Søren Hansen, telefonnr. 7285 5152, SC-CMS-GR40.
Alternativt sektionschef SSG Michel Timmers, 7285 5170, SC-CMS-CHGR@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Søværnskommandoen
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

15.12.2023

Indrykningsdato

17.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent