Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Lead auditor til kvalitetssektionen i Flyverkommandoen


Lead auditor til kvalitetssektionen i Flyverkommandoen

Er du vores nye Lead Auditor til compliance monitoring og kvalitetssikring?
Ønsker du at arbejde med komplekse sagsområder indenfor kvalitetssikring af luftdygtighed, logistik og styring af drift og vedligeholdelse af luftfartøjer? Så har vi det rette job til dig, hvor du samtidig rykker helt tæt på topledelsen i Flyvevåbnet.
Om os
Kvalitetssektionen (PLQ) er placeret i Logistikafdelingen (PL) i Flyverkommandoens (FLK) Planlægnings- og Styringsdivision.

Logistikafdelingens målsætninger og vision:
- Flyvevåbnet som en professionel luftfartsvirksomhed
Flyvevåbnets skal drives som en professionel luftfartsvirksomhed med fokus på effektiv og kvalitetsbevidst drift på vores flyvende kapaciteter.
- Implementering og drift af DKMAR
Flyverkommandoen er i implementeringsproces af DKMAR, som vil være rammen for driftsorganisationen, kvalitetsstyring, processer og proceduregrundlag ifm. tilsikring af luftdygtighed for FLV flyvende kapaciteter.
- Kvalitetssektionen
Sektionen er overordnet ansvarlig for vedligeholdelse og udmøntning af DKMAR CAMO Quality Management system indenfor FLK myndighedsområde ved FLK og FLV CAMO-funktion ved NIV III. Sektionen spiller dermed en central rolle i implementeringen af DKMAR i Flyvevåbnet og understøtter den materielfaglige drift og vedligeholdelse af operative flykapaciteter og projekter i forhold til drifts- og luftdygtighedsmæssige og logistiske forhold.

Sektionen arbejder tæt sammen med Luftdygtighedssektionen (PLL), som har det faglige ansvar for FLK Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) og varetager på vegne af CH FLK det overordnede ansvar for den vedvarende luftdygtighed.

Kvalitetssektionen bidrager herigennem til opretholdelse af det nødvendige materielberedskab i forhold til at kunne understøtte den operative opgaveløsning. Som materieldriftsstyringsansvarlig for samtlige materielkapaciteter, herunder fly og sensorer, er logistikafdelingen ansvarlig for at driftsstyring, -planlægning og vedligeholdelse gennemføres effektivt, sikkert og i overensstemmelse med det givne forvaltningsgrundlag, og at det prioriteres i overensstemmelse med de operative behov, herunder gensidig koordination mellem underlagte og eksterne myndigheder, værnene og operationsstaben i forhold til logistiske sammenfaldende interesser.

Logistikafdelingen løser en stor varians af logistiske opgaver eksempelvis relateret til projekter i koordination med Udviklings- og koordinationsstabens og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Vores team – som nyder en uformel men professionel tilgang til opgaveløsningen – er bredt repræsenteret med specialister fra Flyvevåbnets kernekapaciteter. Vores berøringsflade i Flyvevåbnet generelt og øvrige eksterne myndigheder er således meget omfangsrig, og det giver derfor gode muligheder for en stor berøringsflade i en videre karriere.
Om stillingen
I forbindelse med implementeringen af Danish Military Airworthiness Requirements (DKMAR) undergår Logistikafdelingen en forandring ved etablering af en CAMO forankret i FLK.

Luftdygtighedssektionen og kvalitetssektionen har fokus på at varetage den overordnede styring af den vedvarende luftdygtighed, gennem udvikling og udgivelse af Airworthiness Policy and Procedures, i rammen af en CAMO.

Kvalitetssektionen har derfor behov for en Lead Auditor, som i samarbejde med sektionschefen (Quality Manager) får til opgave at bidrage til sektionens opgaver med implementering af et DKMAR kvalitetssystem, herunder gennemføre den nødvendige kvalitetsvirksomhed i rammen af compliance monitoring inden for Flyverkommandoens CAMO rolle.

Det er væsentligt, at ansøger kan bibringe sektionen faglige kompetencer inden for Quality Management og Compliance Monitoring. Dette er et centralt udviklingsområde, som gør afdelingen i stand til at styre og varetage det krævede tilsyn med regelefterlevelse, der stilles til en CAMO. Derfor vil det være en fordel, hvis du besidder et indgående kendskab og erfaring til auditvirksomhed, Quality Management og Compliance Monitoring i både teori og praksis. Du kan forvente andre enkeltsager relateret til implementeringen af DKMAR.

Arbejdsopgaverne vil indledningsvis omfatte etablering og efterfølgende drift af et CAMO kvalitetssystem, som omfatter hele FLV. Dette som en konsekvens af implementering af DKMAR i Forsvaret, og det forventes, at sagsbehandleren vil være et omdrejningspunkt i implementeringen af CAMO i FLK og FLV. Hertil kommer andre driftsrelaterede logistiske opgaver relateret til rollen som materiel driftsstyringsansvarlige myndighed.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent med teknisk baggrund som flymekaniker eller tilsvarende. Dertil har du gerne erfaring omkring auditering af udøvelse og styring af flyvedligeholdelse. Det er væsentligt at du har et godt kendskab til det materielfaglige forvaltningsgrundlag.

Der vil blive lagt vægt på, at du har erfaring med EMAR standarden herunder et indgående kendskab til EMAR M. Herudover ser vi gerne, at du har en forståelse for sammenhængen og vekselvirkningen mellem luftdygtighed, materielberedskab og omkostninger.

Et væsentligt personligt træk er at du optræder diplomatisk, og er en dialogsøgende type. Du skal have evnen til at slå igennem og gå efter målet, uden det påvirker de fremadrettede samarbejdsrelationer. Du har samtidig en evne til at formulere dig kort og præcist i skrift og tale.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at dine analytiske anlæg er gode, hvor du også evner at adskille væsentligt fra uvæsentligt. Du er kendetegnet ved at være en god leder, og ud over den daglige ledelse kan du også omsætte dine tanker og beslutninger ved en niveau II stab i et ledelsesmæssigt perspektiv ved niveau III.
Du er nysgerrig af natur, hvor du søger og ønsker udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Logistikafdelingen Lars Stokholm på telefon direkte 41 32 21 77, eller chefen for Kvalitetssektionen Henrik Boesdal på telefon direkte 72 81 22 20 eller 25 51 18 70.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. januar 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.01.2024

Indrykningsdato

17.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent