Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Vil du være med til at støtte udenlandske enheder under deres besøg på Flyvestation Karup samt udvikle driften af Helicopter Wing flyfelt?


Vil du være med til at støtte udenlandske enheder under deres besøg på Flyvestation Karup samt udvikle driften af Helicopter Wing flyfelt?

Helicopter Wing A5 Plans & Development søger en struktureret og udviklingsorienteret medarbejder til at varetage sagsbehandling af de opgaver, der understøtter driften af det flyoperative område på Flyvestation Karup. I denne stilling bliver du en del af en af Danmarks mest spændende arbejdspladser, hvor aktivitetsniveauet er højt og god trivsel er i fokus.
Om os
Helicopter Wing (HW) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HW træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter samt opretholder beredskaber nationalt. Vi støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter og besætningsmedlemmer til Forsvaret.

A5 Plans & Development:
Plans & Development - i daglig tale benævnt ”A5” - består af 11 medarbejdere, som spænder fra fagspecialister til generalister. A5’s arbejdsmantra lyder ”Helhedsindblik og tværkig”, så du vil møde kollegaer, der er helhedstænkende og med nysgerrighed kigger på tværs af Helicopter Wings 4 flyvende enheder. Vi arbejder hovedsageligt med projekter og planer, der rækker flere år ud i tiden, men varetager ligeledes planlægning af større indsættelser til støtte for NATO, EU grænsekontrol og anti-pirateri missioner, som typisk har en kort tidshorisont (0-1 år).
A5 er tillige HW omdrejningspunkt ifm. implementering af forligsprojekter og udarbejdelse af notater og analyser, der vedrører wingens flyvende enheder.
A5 arbejder også på tværs af HW stab i forbindelse med diverse ad hoc opgaver.
Om stillingen
Som sagsbehandler i A5 vil du få det primære ansvar for sagsbehandling af Operational Support Squadrons (OSS) arbejdsområder. OSS har i dagligdagen ansvaret for at udføre opgaver der understøtter driften af det fly¬operative anlæg på Flyvestation Karup.
Dine hovedopgaver vil være at:
- Være primær ansvarlig for A5 sagsbehandling af Operational Support Squadron (OSS) arbejdsopgaver.
- Have ansvar for en langsigtet og helhedsorienteret udvikling og plan for Flyfelt, Brand og Redning, ATC, Brændstof, Cross Service og Host Nation Support (HNS).
- Planlægge og koordinere med HW øvrige enheder i forbindelse med eksterne flyvende enhe¬ders ophold på Flyvestation Karup (Host Nation Support).
- Være bidragsyder ift. definering af eksempelvis uddannelse og øvelsesbehov og tilhørende økonomi for OSS på kort til mellemlang sigt.
- Udvikle og vedligeholde HW bestemmelser på området, herunder 152-6 Flyvepladshåndbogen.
- Fastholde og udbygge gode relationer til myndigheder, sektionen og HW dispositionsenheder, der bidrager til løsning af A5 opgaver.
- Støtte chefen for A5 ift. prioritering af indkomne opgaver vedr. OSS arbejdsområdet.
- Støtte chefen for A5 ift. at modtage, behandle og iværksætte sagsbehandling af øvrige sager og/eller koordinering af dem.
Om dig
Din baggrund kan være mangeartet, men vi forestiller os, at du har en civil baggrund - gerne på bachelor eller kandidatniveau.
Stillingen kræver gode analytiske evner, en struktureret tilgang til opgaveløsningen samt gode kommunikative evner på tværs af myndigheder og niveauer.
Hvis du er nysgerrig af natur, kan agere tillidsfuldt, er empatisk, er kommunikativ stærk i både skrift og tale samt arbejder struktureret, inkluderende og selvstændigt, så kan det være dig vi er på udkig efter.

Afledt af sektionens mantra, er det også en styrke, hvis du har en iboende lyst til at udfordre nuværende forretningsgange og søge optimeringer, der medfører større operativ effekt for samme indsats.

Du kan se dig selv i en alsidig hverdag, hvor opgaverne vil variere – både ift. mængden og typen. Du er udadvendt, handlekraftig og løsningsorienteret, og du er ikke bange for at tage initiativ og kan spotte potentielle opgaver og løse dem.

Af natur er du ligeledes rummelig, inkluderende og positiv. Du skal kunne se dig selv arbejde i en stab, hvor det ved siden af et højt arbejdstempo og store krav til kvalitet i opgaveløsningen forventes, at du bidrager til sammenholdet og er med til at understøtte den gode arbejdsstemning, som kendetegner HW stab og vores samarbejde med de underliggende enheder.
Er du operativt besætningsmedlem, kan der være mulighed for at opretholde flyvestatus.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring.

Som akademiker ansættes og aflønnes du efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som HK ansættes og aflønnes du i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Thomas Randbøll Wolff på mail: HW-A5-001@mil.dk eller på telefin 2541 4689.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er søndag den 10. december.
Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2024 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

17.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent