Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kommunikationsassistent til sejlads med Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)


Kommunikationsassistent til sejlads med Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)

Vi leder efter en kommunikationsassistent, der brænder for taktisk kommunikation!
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I 2023 og 2024 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver. De planlagte aktiviteter omfatter derudover bl.a. øvelsesvirksomhed med øvrige NATO partnere.

På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at have en hverdag sammen, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioder med sejlads af to til tre måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen

Du vil som kommunikationsassistent være en del af operationsdivisionen, som består af 14 menige i kampinformationssektionen, 6 menige i kommunikationssektionen, 5 kampinformationsbefalingsmænd, 2 kommunikationsbefalingsmænd og fire taktiske officerer samt en operationsofficer.

Dine primære opgaver under sejlads vil være vagtholdsleder for radiostationen i tørn med radiostations-lederen, leder af taktisk kommunikation på bro og signaldæk, planlægning og gennemførelse af vedligeholdende uddannelse og træning for kommunikationsgasterne og andre relevante medarbejdere.

Dine primære opgaver i basehavn vil være almindeligt forekommende opgaver på radioen, planlægning og gennemførelse af vedligeholdende uddannelse i kommunikation for kommunikatørerne, videreudvikling inden for faget kommunikation. Du vil desuden indgå i tørnen som vagtassistent.

Stillingen som KUA handler først og fremmest om at lede og drive udvikling og gennemførelse af den taktiske kommunikation ombord. Det er en kerneforudsætning for en operativ fregat, at den taktiske kommunikation føres effektivt, og dette er især vigtigt i det sejladsprogram, som PETER WILLEMOES står overfor. Du skal som KUA være forberedt på at lægge væsentlig energi i dette område, og det forventes, at du brænder fagligt for taktisk kommunikation.

Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Du skal besidde gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du i din hverdag bruger aktivt til at motivere dine medarbejdere og skabe forståelse for enhedens opgave på radiostationen.

Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange afvekslende og spændende udfordringer og som menneske er det naturligt for dig, at finde løsninger – frem for at fokusere på begrænsninger.

Du skal være stabil og have ønske om en længere tjenesteperiode på fregatten PETER WILLEMOES. Du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.

På PETER WILLEMOES lægger vi vægt på både fysisk og psykisk velvære, og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning. Vi forventer, at du vil være en aktiv del af denne proces.

Krav:
Du skal have gennemgået CIS-III eller lign. på TAC.
Du skal have gennemgået grundlæggende sergentuddannelse, eller vurderes egnet til uddannelsen.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO COSMIC TOP SECRET og have et gældende kryptocertifikat.
Du skal have kendskab til INFOCOM 2000, CMS og MHS systemet.

Ønskeligt:
• DeMars grundkursus og myndighedsbeholdnings kursus
• NATO Frequency Management Course
• Kryptokustodekursus

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
• Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
• Grundvaccination

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende OK Ole Frandsen, telefon 30 16 94 31 eller e-mail 2E-WILM-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 6. januar 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Det nye sted hvor vi skal hente logotekster er på det nye CRK site

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

06.01.2024

Indrykningsdato

17.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent