Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Dæksgast til Fregatten PETER WILLEMOES


Dæksgast til Fregatten PETER WILLEMOES

Kunne du tænke dig en hverdag der ikke er ens, samtidig med at du kan blive fyldt op med oplevelser?
Så søg denne stillling som dæksgast.
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er Fregatten PETER WILLEMOES blandt Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Fregatten PETER WILLEMOES har et varieret sejladsmønster som spænder fra få dage og op til flere måneder. Vores mål er altid at være klar til indsættelse.
Om stillingen
Du vil blive en del af dækssektionen, som består af 14 menige, to befalingsmænd og en dæksofficer.

Under sejlads vil du i samarbejde med dine kollegaer, indgå i tørn på broen som rorgænger, udkig, surringsgast under helikopteroperationer, TMG gast, ydermere vil du indgå som en vigtig del af skibets interne havaribekæmpelse, herunder røgdykning.

I basehavn vil din primære opgave være vedligeholdelse af dækket og dæksmateriel. Vedligeholdelse af dækkets områder giver ofte behov for håndværksmæssige evner.
I basehavn vil dagligdagen være præget af daglig tjeneste med vedligeholdelse af skibet, uddannelse, faglig træning og vagttjeneste.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og ønsker. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Der vil være mulighed for udlån til øvelsessejlads med andre enheder samt deltagelse i internationale operationer.
Om dig
Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. I din omgang med kolleger er du socialt anlagt samt besidder en stor grad af ansvarlighed og lyst til at levere en god dags arbejde. I besætningen er der ikke langt fra høj til lav, derfor tager du selv initiativ og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis skal du være god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.

Kvalifikationer
Uddannelse:
Gennemgået Søværnets Basisuddannelse.

Helbredskrav:
• Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.
• Skal kunne skikkes som udkig. Normalt farvesyn er et krav

Ønskelige:
• Uddannet i TMG og/eller LMG.
• Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning.
• Speedbådsførerbevis.
• Truck og kran certifikat.
• Epoxycertifikat (personlig sikkerhed ved arbejde med EPOXY og isocyanater).
• Uddannet røgdykker.
• Håndværksmæssig uddannelse.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Dæksofficeren, PL Kasper Løvenholdt Hansen eller Dæksassistent, SG Lina Malikshahi via mail: 2E-WILM-DKO@mil.dk / 2E-WILM-DKA@mil.dk
Alternativt CSG John Rasmussen på telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. februar 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.12.2023

Indrykningsdato

16.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent