Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Logistiksektionen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Korsør


Sagsbehandler til Logistiksektionen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Korsør

Brænder du for at styrke forsyningstjenesten i hele forsvaret, så læs videre!
Om os
Logistiksektionen (LOGSEK) ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) er en sektion i rivende udvikling. Sektionen opererer som en niveau II enhed, og består af en chef, en næstkommanderende, 6 sagsbehandlere og en studentermedarbejder, som dækker et meget bredt område. Sektionens primære kunder er de cirka 70 værksteder i Vedligeholdelsesdivisionen (V-DIV), som varetager vedligehold af maritime-, land- og luftmilitære kapaciteter.

LOGSEK er en tværgående organisation, som er placeret i Planlægning- & Koordineringsdivisionen (PK-DIV), og har virkekraft ind i V-DIV’s tre hovedområder: land, luft, og maritim, samt eksternt i Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) og Supply Chain Division (SCD).

LOGSEK løser opgaver som professionel kunde og leverandør i forhold til SCD og FMI, m.fl. Sektionen er forudsætningsskabende for, og understøtter og udvikler forsyningsveje. Det overordnede mål er at skabe en optimal situation for V-DIV vedligeholdelsesopgaver, både planlagte og akutte.

LOGSEK holder til på hovedkontoret i Brabrand, men har satellitter i nord og øst, og arbejder ofte fra positioner ude i landet, garnisoner, flyve- eller flådestationer, når det giver mening. Sektionen mødes lejlighedsvist på kontoret i Brabrand, hvor de fleste medarbejdere har deres faste plads, for at dele viden og koordinere opgaver.

Omgangstonen er fri og munter, tilgangen er konstruktiv og professionel. LOGSEK er en flad organisation med et højt kompetenceniveau, hvor der arbejdes under en høj grad af frihed. Der bruges tid på at kommunikere og danne relationer med samarbejdspartnere, som SCD, FMI, FKO, værns kommandoer, mv.

FVT er i samarbejde med SCD i gang med at oprette et antal nye stillinger til understøttelse af forsyningskæden og det logistiske data flow i Forsvaret. Disse stillinger benævnes værksteds controllere (VKC).

En VKC er koordinerende mellem det lokale værksted, indkøbscentre og MRP. VKC laver opfølgning på restordre, hørringer, indkøb mm. Samt bidrager til en effektiv lagerstyrring, materiale controlling og indkøb. Samtidigt sikrer VKC løbende at værksteder er opdateret om ændrede leveringstider på restordre i fht. kapacitetsplanlægning.
Om stillingen
Som sagsbehandler i LOGSEK bliver dit primære ansvar rekruttering, ansættelse, uddannelse og drift af VKC i samarbejde med SCD.

Implementering af katalogkøb med dertilhørende direktiv udgivelser mm.

Du vil sagsbehandle og godkende materielnormering og –anskaffelser til værkstederne i MDG, både som individuelle- og større projektanskaffelser, med henblik på at gøre værkstederne i stand til at løse pålagte opgaver og følge tidens teknologiske fremskridt.

Derudover vil du skulle foretage controlling i SAP, deltage i logistiske kontaktbesøg ved FVT værksteder og lagre i hele landet. Deltage i div. arbejdsgrupper på tværs af styrelser, sagsbehandling og samarbejde mellem styrelser. Udarbejde stabsnotater, projekter, procesbeskrivelser mm. Lave projektopgaver relateret til nye kapaciteter til Forsvaret.
Bidrage til udviklingen af Supply Chain Management i FSV.

Yderligere skal du yde støtte til organisationens øvrige afdelinger og løse ad hoc op-gaver, samt yde støtte i forbindelse med INTOPS.

Dit faste tjenestested er Korsør, med mulighed for at arbejde fra fjernarbejdsplads hvor det giver bedst mening i fht. dig og opgaven.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt erfaren oversergent med ambition og kompetencer til næste niveau. Værn er underordnet.

Vi forestiller os at evt. du har en faglig baggrund som Logistiskassistent eller Lager- og logistikoperatør, det er dog ikke et krav.

Du har bred erfaring med logistik i Forsvaret, meget gerne som MRP/INDK. Derudover har du erfaring som reservedelsekspedient, forsynings- eller logistikbefalingsmand, stabserfaring og solidt kendskab til MM/PM i DEMARS, samt WORKZONE, MDG og andre relevante støttesystemer.

Som person er du positiv og imødekommende. Derudover er du er initiativrig og samarbejdsvillig, og kan arbejde med flere sideløbende opgaver.

Du trives i en hverdag med stor kontaktflade og varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet til tiden er i centrum.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for logistiksektionen Christian Bedmar på tlf. 24 62 88 94.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

16.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent