Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Loadmaster i Eskadrille 721 ved Air Transport Wing i Aalborg


Loadmaster i Eskadrille 721 ved Air Transport Wing i Aalborg

Har du lyst til et job i dynamiske omgivelser?

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling som loadmaster på C-130J i Eskadrille 721 ved Air Transport Wing (ATW).
Om os
Eskadrille 721 er Flyvevåbnets lufttransportenhed og har ansvaret for at uddanne, træne og opstille besætninger til Forsvarets transport- og inspektionsfly.

Eskadrille 721 består af CL-604 Challenger, og C-130J Hercules besætningsmedlemmer samt et mindre antal støttepersonel.

Vores motto er ”Anywhere - Anytime”, hvorfor vi ofte er nogle af de første, som ankommer til situationer ude i verden.
Om stillingen
Jobbet som loadmaster er et spændende og udfordrende arbejde.

Du skal have operativ status på C-130J Hercules og vil indgå som en del af besætningen med henblik på at løse almindelige transportopgaver af gods og passagerer samt være forberedt på en meget omskiftelig hverdag, med udstationeringer af kortere eller længere perioder, samt en del rejseaktivitet af 2-5 dages varighed.

Du indgår i et team af gode kollegaer, som passer på hinanden. Du er social og du bliver en vigtig del af dette team.

Loadmasteren er i det daglige ansvarlig for – inden for eget fagområde – at planlægge og udføre godstransport med forsvarets C-130J fly. Typiske missioner ved Eskadrille 721(ESK721) består af:

- Almindelig transport opgaver med gods og/eller personel.
- Taktiske opgaver, herunder Low Level missioner, drop af materiel og/eller personel, kort bane operationer, i alle dele af verden, ofte i samarbejde med specialstyrker.
- Flyvning i Forsvarets missionsområder.
- VIP flyvninger.
- Internationale operationer.
- Evakuering og nødhjælp
- Simulatortræning.

I den daglige tjeneste vil du som loadmaster bl.a. være ansvarlig for:
- Vægt og balance beregning
- Planlægning af flyvninger i samarbejde med Piloter, Missionplanning, godstransport og ATW SITRUM.
- Sagsbehandling, herunder beregninger på forespørgsler om lufttransport af specielt gods.
- Vedligeholder teoretiske kompetencer, iht. løbende ændringer af regler og procedurer.
- Vedligeholdelse af generelle militære færdigheder, herunder SERE og UMK
- Vedligeholdelse af flyets drop- og lasteudstyr.
- Assisterer kollegaer ved klargøring og læsning på hjembasen.

Det må forventes, at en stor del af tjenesten ligger uden for ESK721 normale fysiske rammer, for så vidt angår både tid og sted. Her varetager loadmasteren blandt andet følgende opgaver:

- Læsser og losser flyet.
- Leder og vejleder jordpersonel under læsning og losning. Såvel dansk som udenlandsk.
- Klargør flyet til Airdrop af personel og gods.
- Håndtering af passagerer.
Om dig
- Du har farligt gods kursus for besætningsmedlemmer.
- Du er uddannet til at udføre Thruflight på C-130 J jf. FMI BST 680-4
- Du er rutineret i at gennemføre mønstring udstyr på flytypen og varetage forefaldende opgaver i TEAM Teknik og Udstyr.
- Du er SERE B uddannet.
- Du har gode samarbejdsevner, med fokus på optimal løsning af pålagte opgaver.
- Du kan bevare overblikket og omhyggeligheden i pressede situationer.
- Du forstår vigtigheden af, at kende og arbejde efter et komplekst regelsæt.
- Du er fleksibel i forhold til skiftende arbejdstider.
- Du har et godt kendskab til MS Office platformen.
- Du skal allerede oppebære flyoperativ status på C-130J, være sikkerhedsgodkendt til HEM, ligesom du skal være parat til og vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.

Faglige kvalifikationer:
- Du skal være uddannet loadmaster ved Eskadrille 721 på C-130J Hercules.
- Du skal kunne bestå Forsvarets fysiske basiskrav.
- Du skal kunne svømme 200 meter.

Helbredskrav:
- Du skal ved flyvemedicinsk undersøgelse være fundet egnet til flyvning.
- Du skal kunne bestå flyvefysiologisk uddannelse.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chef eskadrille 721 major Brono Lauridsen Munch på tlf.: 72 84 73 01 Mobil: 41 96 42 45 eller på mail ATW-721-001@mil.dk

Alternativt C-130J Leder Loadmaster SSG Ole Lindschouw, FIIN mail: ATW-721-H301@mil.dk, Mobil 24 67 30 84.

Begge træffes bedst mellem 0900 – 1500 alle hverdage.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 08. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. marts 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG

Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.12.2023

Indrykningsdato

16.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent