Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler til arktisk overvågning ved Air Control Wing


Sagsbehandler til arktisk overvågning ved Air Control Wing

Har du mod på en spændende og udfordrende sagsbehandlerstilling på en dynamisk, fleksibel og til tider travl arbejdsplads?
Om os
Operational Plans sektionen er en del af Air Control Wing (ACW) operationsafdeling, og er ansvarlig for den overordnede planlægning og tilrettelæggelse af ACW operative indsættelse i national og internationale operationer samt kapacitetsopstilling og udvikling af alle ACW underkapaciteter.

Vores dagligdag er travl, men spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver. Vi hjælper de taktiske enheder med, at skabe løsninger på daglige udfordringer, mens vi samtidigt sørger for den langsigtede udvikling af kapaciteterne, således vi kan følge den taktiske og teknologiske udvikling og forblive på niveau med de bedste inden for vores felt.
Om stillingen
Du vil være sagsbehandler på det operative og tekniske område ved ACW Operations Plans & Policy, hvor du vil bidrage til sagsbehandling i forbindelse med opbygning samt deling af luftbillede over det Arktiske område, herunder udarbejdelse af operative procedurer og bidrage til udarbejdelsen af tekniske løsninger.

Opgaveløsningen i det Arktiske område er ny for ACW, men området har stor politisk bevågenhed og i rivende udvikling. Du kan derfor forvente at få en central rolle i den fremtidige udvikling af fremtidige operative og tekniske løsninger på området.

Konkret vil dine arbejdsopgaver omfatte:
- Koordinere ACW sagsbehandling af operative og teknisk relaterede emner i relation til Arktis.
- Deltagelse i udviklingsarbejdet i samarbejde med øvrige dele af ACW samt Flyverkommandoen, Arktis Kommando og Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse.
- Forestå vedligeholdelse og videreudvikling af ACW Standard Operating Procedures i relation til Arktis.
- Bidrage til udarbejdelsen af operative uddannelser i relation til arktisopgaverne.
- Bidrage til uddannelse af operatører.
- Bidrage til sagsbehandling af sektionens øvrige operativt relaterede emner.

Afhængig af din baggrund, kan det komme på tale, at du kan erhverve operative færdigheder, der understøtter håndteringen af dine kerneopgaver og på sigt kan åbne mulighed for at indgå i løsningen af nationale operationer.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent.
Som oversergent er der mulighed for at indgå en udviklingskontrakt mhp. udnævnelse i stillingen.

Dit kendskab til luftoperationer kan stamme fra tidligere tjeneste ACW eller fra deltagelse i opgaver med relation til luftoperationer.

Du har operativ militærfaglig kendskab til afviklingen af luftoperationer og besidder gode samarbejdsevner.

Derudover vægtes nedenstående kompetencer meget højt:
• Arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver og inden for dit eget fagområde.
• Har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.
• Er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
• Har meget stærke kommunikative evner i både skrift og tale.
• Forstår, taler og skriver engelsk.
• Er i stand til at arbejde systematisk, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.
• Kan anvende de gældende stabsprocedurer inden for forsvaret og du forventes ligeledes at kunne anvende WORKZONE.
• Anvender PC og Microsoft Office programmer som en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder Operations Plans, MJ Kim S. Poulsen på telefon 72 84 52 10.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 10. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW har brug for glade medarbejdere og her vil du vil få en vigtig og særlig rolle til at gøre en forskel. Du skal, sammen med vores arbejdsmiljøkoordinator være en af ACW drivkræfter og talerør til at skabe et godt og endnu bedre arbejdsklima i ACW.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

15.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent