Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Formidlingsstærk fysisk sikkerhedsrådgiver til central rolle i Flyverkommandoens Lightning Security Afdeling i Karup


Formidlingsstærk fysisk sikkerhedsrådgiver til central rolle i Flyverkommandoens Lightning Security Afdeling i Karup

Ønsker du et job, hvor du kan udvikle din faglighed, samtidig med, at du med din ekspertise inden for fysisk sikkerhed bidrager til at skabe reelle forandringer? Og er du motiveret af at dyrke fysisk sikkerhed som fagområde og bidrage til at udvikle og forankre Flyvevåbnets sikkerhedskultur? Så tilbyder vi lige nu stillingen som sikkerhedsrådgiver ved Flyverkommandoen i Karup.
Om os
Flyverkommandoen er en niveau II myndighed, og er dermed overordnet ansvarlig for underlagte
myndigheder; Flyvevåbnets fem wings samt Joint Movement and Transportation Organization.
Foruden disse samarbejder Flyverkommandoen med Forsvarskommandoen og de øvrige styrelser
under Forsvarsministeriets område samt en række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Flyverkommandoen består af en stab indeholdende en ledelsessektion og to divisioner samt Aviation Safety, Lightning Security og et adjudantur direkte underlagt chefen for Flyverkommandoen.

Flyverkommandoen vægter professionalisme med fokus på den operative opgaveløsning under
hensyntagen til ressourcemæssige og personelmæssige forhold.
Staben som arbejdsplads er fleksibel med et godt arbejdsmiljø, men også præget af perioder med høj intensitet og travlhed.
Om stillingen
Vi søger en engageret fysisk sikkerhedsrådgiver til at deltage i udviklingen og tilsynet med F-35 sikkerhed, hvor governance og uddannelse spiller en vigtig rolle og har et stort ledelsesmæssigt fokus. Du kommer til at arbejde i en afdeling, der spiller en central rolle i implementeringen og driften af sikkerhed i og omkring Danmarks nye kampfly. Her får du mulighed for at motivere, uddanne, sikre compliance og kontinuerligt forbedre vores fysiske sikkerhedsprofil, mens du samarbejder med kolleger på tværs af hele koncernen.

Som fysisk sikkerhedsrådgiver har du ansvar for ledelsesinformation såvel som kontrol af compliance inden for den fysiske sikkerhed. Udover et tæt samarbejde med kolleger i afdelingen har du en bred berøringsflade med hele koncernen. De gode løsninger findes i fællesskab og med høj respekt for hinandens fagområder. En væsentlig del af jobbet består desuden i at vedligeholde og udvikle vores governance, tilsynsføring og gennem uddannelse og forandringsledelse at sikre, at nøglepersoner har den relevante forståelse for fysisk sikkerhed omkring Danmarks nye kampfly.

Du bidrager til afdelingens arbejde ved at:
• Rådgive om fysisk sikkerhed for Flyvevåbnets øverste ledelse, og gennem dialog fremme fysisk sikkerhedstænkning inden for Flyvevåbnet.
• Vedligeholde og udvikle Flyvevåbnets governance inden for fysisk sikkerhed, herunder retningslinjer, procesbeskrivelser, vejledninger m.m.
• Udvikle uddannelsesmateriale og afholde kurser og uddannelse inden for fysisk sikkerhed, nationalt såvel som internationalt.
• Føre tilsyn med overholdelse af de koncernfælles såvel som amerikanske governance dokumenter inden for fysisk sikkerhed omkring Danmarks nye kampfly.
• Bidrage til tværfaglig koordination omkring fysisk sikkerhed med nationale såvel som internationale samarbejdspartnere.
Qua du skal arbejde med fysisk sikkerhed omkring Danmarks nye kampfly, skal du forvente at modtage specialiseret efteruddannelse inden for den fysiske sikkerhed.

For at skabe resultater i jobbet skal du være i stand til af egen drift at udvikle og tilrettelægge de daglige opgaver, samtidig med at du med solide samarbejdsevner og god interessenthåndtering kan arbejde bredt på tværs af faglige og organisatoriske niveauer.
Om dig
Du er struktureret, har kritisk sans og er en dygtig formidler samt har indgående kendskab og gerne erfaring med fysisk sikkerhed. Ideelt relevant erfaring med fx udarbejde af governance dokumenter, tilsynsføring og uddannelse inden for fysisk sikkerhed.

Dertil trives du i en rolle, hvor du har ansvaret for at forandre, forbedre, strukturere og følge systemisk op. Du har et godt overblik med fokus på det væsentlige – og trives samtidig med at dykke ned i detaljer og levere grundighed og kvalitet til aftalt tid. Du tager ansvar for egne opgaver og kan rådgive og samarbejde på tværs af hele Forsvarets koncern, hvor du finder løsninger i et samspil mellem mange forskelligartede færdigheder.

Du har en veludviklet analytisk og kritisk sans samt viljen til at stille spørgsmål. Samtidig er du en imødekommende og dygtig kommunikator, på dansk såvel som engelsk. Du trives med at tale med mange mennesker og lære fra dig – i øjenhøjde med respekt.

Det er vigtigt, at du er nysgerrig på ny viden, og har en udadvendt profil. Derudover er proaktivitet vigtigt for succes i jobbet og en udpræget interesse og naturligt flair for systematik og evne til at følge op i en kompleks opgaveløsning.
Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at afdelingens souschef Kasper Høgedal på telefon 72 81 16 27.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 8. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

08.12.2023

Indrykningsdato

15.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent