Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Efterretningsofficer med værnsfælles udsyn


Efterretningsofficer med værnsfælles udsyn

Har du solid erfaring med efterretningsarbejde og er du klar til at bringe den i spil for at uddanne Forsvarets officerer og chefer?
Er du samtidigt nysgerrig på at udvikle din egen viden om et fag i rivende udvikling og bidrage med at styrke Forsvarets planlægning og ledelse af efterretningsdrevne operationer på det operative niveau? Så er der her et job, som er lige noget for dig.
Om os
Du bliver en del af et efterretningsteam i Center for Værnsfælles Operationer (CVO) i København. Vi er Forsvarsakademiets videnscenter for uddannelse og forskning i militære operationer på det operative niveau.

Vi udvikler og gennemfører videregående uddannelser og efteruddannelser indenfor værnsfælles operationer på det operative og strategiske niveau. Vores flagskib er operationsuddannelsen på Forsvarets Master i Militære Studiers (MMS). Centeret består af både militære analytikere og civile forskere og er hjem for et livligt vidensmiljø.

Efterretningsgruppens uddannelsesportefølje spænder fra efterretningsmodulet på Master of Intelligence and Cyber studies, som drives i samarbejde med SDU, over det Myndighedsfælles efterretningsanalytikerkursus, chefkursus i operationer og efterretning, samt det nye grundlæggende værnsfælles efterretningskursus. Vi bidrager ligeledes til MMS uddannelsen og en lang række tematiske efterretningsworkshops og konferencer.
Om stillingen
Du refererer direkte til centerets chef, mens du indgår i efterretningsteamets arbejde.

Du vil spille en vigtig rolle i centrets efterretningsuddannelser, rettet mod Forsvaret og andre statslige myndigheder. Du bliver en del af et team, som udvikler, planlægger, tilrettelægger og gennemfører efterretningsuddannelser. Vi lægger stor vægt på sparring og konstruktiv, kritisk dialog, da vi tror på, at det gør alle bedre, samtidig med at det giver et bedre samlet produkt.

Du varetager også Danmarks repræsentation i NATOs Joint Intelligece Working Group. Arbejdsgruppen styrer udvikling af al doktrin på efterretningsområdet - AJP-2 serien. Dit arbejde er et følge doktrinudviklingen, sende doktrinudkast i national høring og sammensætte Danmarks input. Du deltager i faste møder i NATOs medlemslande. Arbejdet giver dig et indgående indblik i gældende doktrin såvel som doktrin under udvikling. Det giver tilmed indblik i tankerne bag NATO doktrin på e-området.

Dit faste tjenestested bliver som udgangspunkt København, da centeret holder til på Svanemøllens Kaserne.

Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, der gør, at du kan præstere dit bedste, samtidigt med at du har mulighed for at lykkes i dit privatliv. Vi anser fx hjemmearbejdsdage for en naturlig del af en moderne arbejdsplads. Der vil være begrænset rejseaktivitet knyttet til stillingen, eksempelvis i forbindelse med uddannelse, møder eller konferencer i ind- og udland.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn med erfaring fra miltært efterretningsarbejde, gerne i et værnsfælles miljø. Hvis du mangler den værnsfælles erfaring eller andre kompetencer, sørger vi sammen med dig for, at du får bibragt det som skal til at kunne lykkedes i stillingen. Optimalt set har du haft operative stillinger, gerne fra det operative eller militærstrategiske niveau og erfaring med efterretningsarbejdet heri.

Alternativt er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, der er optaget på eller i gang med MMS. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er godt inde i NATO’s doktriner på efterretningsområdet - eller du har mod på at komme det. Du er også nysgerrig på andre måder at forstå efterretningsprocesser. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, men det afgørende er dine kompetencer og interesse for efterretning – og at du formår at formidle din viden i skrift og tale.

Du lægger vægt på både faglighed, nytænkning og godt kollegaskab. Omgangstonen i centeret er uformel med god plads til et godt grin. CVO har engelsk som internt arbejdssprog, da centeret har medarbejdere, der udelukkende taler og skriver engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelses-forløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Maya Mynster Christensen, FAK-IMO-VO06, mobil 24203839.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 31.12.2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse er pr. 1. april 2024 eller efter aftale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Indrykningsdato

13.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent