Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Operationsofficer søges til MCM DNK.


Operationsofficer søges til MCM DNK.

Har du lyst til et attraktivt og meningsfuldt job på en imødekommende arbejdsplads, hvor ikke to dage er ens?
Om os
MCM DNK (Mine Counter Measures Danmark) er Søværnets minerydningsenhed, hjemhørende i Frederikshavn. MCM DNK’s primære opgave er at være klar til at sikre adgangen gennem stræder, og havneanløb, i tilfælde af en minetrussel, både nationalt såvel som internationalt.
Derudover deltager vi i fjernelse af gammelt ammunition og miner, som primært er rester fra de to verdenskrige – et arbejde der foregår kontinuerligt i både danske og udenlandske farvande. Divisionen assisterer også andre myndigheder med at lokalisere objekter på havbunden f.eks. vrag, fly mv.

MCM DNK består af 32 medarbejdere og er et modulært koncept, der er under forsat udvikling. Konceptet baserer sig på fjernstyrede droner med sonarer, minerydningsskibe med avancerede undervandsrobotter, minedykkere, samt container moduler der placeres på støtteplatforme i operationsområdet.

MCM DNK tilstræber at være en arbejdsplads, som giver mulighed for et meningsfyldt og udfordrende job, hvor personellet i høj grad inddrages i opgaveløsningen. Vi har en fleksibel tilgang til tjenesteplanlægningen, som levner plads til familieliv, personlig udvikling og uddannelse.

Vores mission
MCM Danmark skal, frem til den endelige implementering af ny side scan sonar, vedligeholde og udvikle det nuværende koncept og kompetencer for fortsat at kunne imødegå en minetrussel og sikre Danmarks interesser, under havoverfladen, regionalt såvel som globalt.

Vores værdier
Dedikerede:
Vores medarbejdere er stolte over at tage ansvar for divisionens opgaver og fællesskab.
Fleksibel:
MCM DNK er en attraktiv og imødekommende arbejdsplads i kraft af en dynamisk tilgang til personel, opgaver og de gældende forhold.
Troværdig:
MCM DNK opererer effektivt og professionelt for at skabe resultater.
Om stillingen
Stillingen som operationsofficer er en spændende og meget alsidig hverdag med mange forskellige systemer, der skal planlægges og anvendes operativt. Her vil du være leder for et højt specialiseret team i hastig udvikling, som arbejder med højteknologiske systemer, som f.eks. fjernstyrede droner, undervandsrobotter og autonome undervandssystemer.

Som operationsofficer i MCM Danmark er du leder af operationsdivisionen og er overfor chefen ansvarlig for planlægning og gennemførsel af divisionens øvelser og operationer samt rådgivning af dine underlagte officerer.

Du bliver chefens sparingspartner vedr. planlægning af divisionens AKOS, hvor du skal rådgive ham om hvilke øvelser, MCM DNK kan deltage i samt fastlægge den fremtidige retning f.eks. i forbindelse med SARC m.m.

Du indgår i MCM DNK ledelse (Command team), hvor du i tæt samarbejde med CH, NK, TKO og BM er med til at vedligeholde og udvikle MCM DNK organisation og struktur.

Udover de daglige administrative opgaver, skal du deltage i diverse øvelser/operationer, hvor du vil sejle ombord på en støtteplatform. Her vil du indgå i vagttørnen i kommandomodulet som leder af et vagthold, hvor du skal være den overordnede koordinator og styre MCM DNKs forskellige teams og rapportere til ovenstående myndighed.

Såfremt du er skibs- eller minedykker, er der mulighed for at indgå i vores dykkerteam, som pt. er i gang med en spændende udvikling.

Vi kan tilbyde dig:
- at blive en del af en specialtjeneste, der er unik for Søværnet
- en stor fleksibilitet og selvstændighed i tilrettelæggelse af arbejdstid og opgaveløsning.
- et meget alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ønsker.
Om dig
Du har en solid operativ erfaring og er klar til at lære en ny warfare.

Du har viljen og er i stand til at arbejde selvstændigt og disciplineret, samt kender vigtigheden af deadlines. Du skal ligeledes kunne arbejde struktureret, og bevare overblikket selv i en omskiftelig hverdag med mange samtidige opgaver.

Som en del af ”Command teamet” vil du være en betroet medarbejder, hvorfor en vis diskretion er forventet.

Udover du er selvstændig, energisk og engageret og opsøgende, forventer vi du er helhedsorienteret og organiseret. Du vil få stor indflydelse på opgaveløsning, og langt hen af vejen får du mulighed for at udføre opgaverne på egen hånd. Vi forventer at du er en holdspiller, der leverer solide resultater. Til gengæld tilbyder vi en høj grad af frihed under ansvar og fleksibilitet i tjenesten, hvor du med tiden vil få mulighed for udvikling.

Du er parat til at deltage i sejlads, ligesom du er afklaret med daglig tjeneste i Frederikshavn. Derudover vil du indgå i vagttørnen i basehavn udenfor sejladsperioder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er placeret i Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til NK PL Tobias Madsen, 2E-MCM-NK@mil.dk, telefon 30 16 95 34.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mia Nordbeck Carlsson ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-MNC@mil.dk, eller på telefon 728 19937.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er ledig og besættes efter nærmere aftale. Der vil blive indgået en konkret aftale mellem diverse interessenter, når den rette medarbejder er fundet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter, MCM DNK og Dykkertjenesten.
2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.01.2024

Indrykningsdato

13.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent