Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Operatør til maritim assistance service ved Søværnets Operationscenter


Operatør til maritim assistance service ved Søværnets Operationscenter

Vil du have en unik mulighed for at blive en del af et ambitiøst tværfagligt team med stor pionerånd, -bliv en del Søværnets operationscenter.
Vi tilbyder ca. 9-12 dages arbejdsmåned, god fleksibilitet, mulighed for overnatning mellem vagterne og et meningsfuldt job ud over det sædvanlige!
Om os
Søværnets Operationscenter (NMOC) er kernen i danske maritime operationer. Vi overvåger danske farvande døgnet rundt, og har et tæt samarbejde med andre myndigheder om det maritime område.
I operationscenteret sidder Joint Rescue Coordination Center (JRCC), der redder menneskeliv, Maritime Assistance Service (MAS), der redder miljø og værdier, Lyngby Radio (LYRA), der sørger for kommunikationen med al skibstrafik i Danmark. Du vil blive en del af Maritime Assistance Service der medvirker til en sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.

I Operationscenteret er der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vi er en del af Søværnskommandoen og placeret på Flyvestation Karup
Om stillingen
Maritim Assistance Service udfører mange forskelligartede opgaver som bl.a. inkluderer: Overvågning af, og støtte til den maritime handelstrafik i Danmark, bekæmpelse af forurening til søs, kontakt og koordination med maritime myndigheder i ind og udland, samt støtte til resten af operationscentrets opgaver.

Som operatør ved Maritime Assistance Service assisterer man primært den vagthavende skibsfører. Som del af et team på tre, er man som MAS assistent en vigtig brik i opretholdelse af det nødvendige situationsbillede i hele det danske ansvarsområde.
Jobbet giver gode muligheder for at læse videre eller have et deltidsjob ved siden af.
Der medfølger natpenge, weekendtillæg samt tilkaldevagttillæg i forbindelse med vagttjenesten.
Om dig
Da meget af uddannelsen foregår som sidemandsoplæring, er det vigtigste, at du er motiveret for at prøve kræfter med at arbejde i et operationscenter.
Som person er du i stand til at arbejde selvstændigt, men også kunne indgå i et i et team.
Du er energisk, effektiv og har ikke noget imod at give en ekstra hånd med, når der er travlt.
Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt og dynamisk miljø.

Kvalifikationer
At du kan bestå fysiske krav herunder læge og tandlæge undersøgelse for at være ansat i forsvaret.
At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
Hvis du ikke har været ansat i tidligere i forsvaret, kan du ansættes på en uddannelseskontrakt med henblik på gennemgang af Søværnets Basisuddannelse.
Hvis du har en grunduddannelse fra andre værn eller styrelser vil det være muligt at overgå til søværnet via omskolingsforløb.

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Leder af Maritime Assistance service, Lars Von Seelen på +45 7284 0266, e-mail; fko-sv-mcl02@mil.dk eller Chefen for Søværnets Operationscenter; Orlogskaptajn Klaus Thing Rasmussen, på 728 40260, e-mail; fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på e-mail; fps-rth@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. januar 2024.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Søværnskommandoen
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.01.2024

Indrykningsdato

10.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent