Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Våbenteknisk befalingsmand til Fregatten ABSALON (genopslag)


Våbenteknisk befalingsmand til Fregatten ABSALON (genopslag)

Seniorsergent med automatiktekniker-uddannelse, samt flair for ledelse og arbejde med SAP søges.

Har du interesse for avancerede våbensystemer, samt at drive en våbensektion i udvikling? Er du en skarp leder og har du ønske om indgå i et professionelt team under udvikling? Så er jobbet måske noget for dig!

Brænder du for ledelse og koordination på en arbejdsplads, hvor dagligdagen kan være omskiftelig, og berøringsfladerne mange? Har du en høj ordenssans og sætter en ære i at holde ”styr på stumperne”?

Fregatten ABSALON søger en våbenteknisk befalingsmand, seniorsergent af rang, der ønsker et alsidigt tjenestested, i et professionelt arbejdsmiljø, på et af Søværnets højteknologiske skibe.
Om os
Fregatten F341 ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har det seneste år været indsat i NATO’s stående flådestyrke - SNMG 1, samt i anti-pirateri-mission, i Guineabugten i Afrika.

Derudover har skibene deltaget i øvelser og sejladser fra Vestafrika til nord for polarcirklen. I gennemsnit sejler Absalon ca. 125 dage om året, men dette varierer en del fra år til år. De forskellige sejladser dækker over øvelser og operative indsættelser, og har varighed fra alt mellem en lille uge og op til 3 måneder. Når vi ikke sejler, og skibet ligger i havn, er hverdagen præget af afspadsering, uddannelse, kurser samt systemvedligehold i samarbejde med flådestationens værksteder.

I 2023 gennemgår enheden et større eftersyn på skibet, hvorfor antallet af sejldage er begrænset. Under værftsopholdet er fokusset på uddannelse og træning, samt eventuel udlån til andre enheder.
I 2024, når platformen er vedligeholdt og klar, gennemføres DANSARC og FOST, et intensivt træningsforløb i bl.a. Tyskland og England, der skal gøre ABSALON og dens besætning til Søværnets skarpeste - og i 2025 venter nye eventyr i form af internationale operationer og NATO-beredskab.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og der arbejdes målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indebærer en del træning i krigsscenarier og håndtering af systemfejl under pres.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.
Om stillingen
Våben- og elektronikdivisionen ledes til daglig af våben- og elektronikofficeren (VEO), og er inddelt i to sektioner med fokus på hhv. våben og elektronik. Våbensektionen ledes af den Våbentekniskofficer (VTO), som til hjælp har den Våbentekniske befalingsmand (VTB).

Sektionen består derudover af én våbenteknisk assistent (VTA), sergent, samt otte konstabler.

Våbensektionen forestår den daglige drift og vedligehold af skibets våbensystemer, lige fra håndvåben og pjecer til ildledelsesanlæg og missilsystemer. Det er ligeledes våbensektionen der klargør til skydninger samt yder teknisk assistance, hvis der opstår fejl på systemerne.

VTB (med assistance fra VTA) står for den daglige ledelse af sektionens personel, og er i samråd med VTO ansvarlig for personellets faglige og personlige kompetenceudvikling.

Herudover omfatter ansvarsområderne bl.a.:
- I samarbejde med VTO at forestå tjeneste- og uddannelsesplanlægning for sektionens personel.
- Beholdningsansvar for alt sektionens materiel og udstyr.
- Forestå genforsyning af sektionens materiel og udstyr via FSB.
- Mønstringer af sektionens materiel.
- At være den tekniske specialist på våbensystemerne.
- Uddannelse og vedligeholdelse af besætningens skydeevner med håndvåben i samarbejde med CMS.

Udover at varetage de primære opgaver indgår du i tørnen som vagtassistent i havn, ligesom du i klart skib fungerer som en del af knudepunktet for kommunikation og koordinering af indsatsen mht. at opretholde våben- og elektroniksystemers funktionsniveau.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang. Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om dig
Vi søger en person, der brænder for ledelse og som vil være med til at gøre vores våbensektion endnu bedre.
Du er en energisk, robust og effektiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et omskifteligt miljø, og i en til tider hektisk hverdag.

Du arbejder uden besvær selvstændigt, men har det lige så fint med at indgå i et team. Du har en ”can do” tilgang til opgaverne, samt kommer med forslag og sparring til nærmeste leder hvis din indsigt gør at vi kan løse opgaverne bedre. Du har det bedst med at der altid er ”styr på stumperne”, og kan se et par skridt frem i opgaveløsningerne.

Du skal være leder for en sektion, hvor der er stor forskel på yngste og ældste medarbejder.
Våbensektionen har det seneste år haft udskiftninger på flere stillinger og er forsat under opbygning.

Du skal derfor have klare holdninger og være i stand til tydeligt, at formidle dine holdninger og budskaber. Ligeledes skal du være med til, at udvikle sektionen i en retning der fordrer professionalisme, dette med en anerkendende og udviklende tilgang.

Kvalifikationer
• Du skal som minimum være udnævnt oversergent, og være vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.
• Du skal have Svendebrev som automatiktekniker eller tilsvarende.
• Du er erfaren bruger i DeMars, og har som minimum DeMars Grunduddannelse
• Du har erfaring med Forsvarets forsyningslinjer, f.eks. som beholdningsansvarlig eller regnskabsfører.
• Skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT

Hvis du kommer fra Hæren eller Flyvevåbnet vil der blive lavet et individuelt omskolingsforløb.

Ønskelige kvalifikationer
• Erfaren leder der trives godt med ansvar.
• Erfaring på våbensystemer ombord på de 5 store enheder i søværnet eller tilsvarende relevant teknisk erfaring.
• DeMars 904 Myndighedsbeholdning.
• DeMars PM Værkstedsleder
• Sejlerfaring fra DIV 21 eller DIV 22 evt. som erfaren VTA med 3-5års tjeneste.
• Uddannet røgdykker, indsatsleder

Helbredskrav:
• Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
• Bestået Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB)
• Grundvaccination

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Frederikshavn.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte våbenteknisk officer premiereløjtnant Troels Kammersgaard Jensen på mail 2e-absl-vto@fiin.dk

Alternativt chefsergent John Giovanni Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. december 2023 og samtaler forventes afholdt efterfølgende. Stillingen er til besættelse 1. jenuar 2024 elle hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.12.2023

Indrykningsdato

09.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent