Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsbefalingsmand til Forsvarets Dag i Slagelse


Stabsbefalingsmand til Forsvarets Dag i Slagelse

Har du lyst til at være med til at rekruttere værnepligtige og kommende kollegaer til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen?
Om os
På Antvorskov kaserne i Slagelse, træder du ind i vores lille men dedikerede team bestående af 8 medarbejdere. Vores arbejdsmiljø i teamet er både socialt og fagligt stærkt, og vi sætter pris på den gensidige sparring, der finder sted på tværs af vores projekter og opgaver.

Teamet består af både militære og civile baggrunde, og sammen udgør vi hjertet af vores værnfælles miljø på Rekrutteringscenter Slagelse. Selvom vores fysiske tilstedeværelse er centreret i Slagelse, er vores arbejde vidtrækkende og har en betydelig indflydelse på Forsvaret som helhed.

Vi bærer ansvaret for at sessionsbehandle cirka 6.500 unge mennesker om året på Forsvarets Dag. Vores opgave involverer ikke blot sessionsbehandling, men også nøje fysisk testning af særlig motiverede unge med henblik på værnepligt samt gennemførsel af rekrutteringsarrangementer.

Vi er med andre ord forbindelsesleddet mellem Forsvaret og de kommende generationer af værnepligtige, og vi tager vores opgave alvorligt. Vi er en stærk enhed, drevet af en fælles vision om at beskytte vores land og sikre en tryg fremtid for os alle. Vi ser ikke kun på øjeblikket men også på potentialet for en lys fremtid inden for Forsvaret.
Om stillingen
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. Vi er detaljeorienterede for at sikre den lovmæssige afvikling af sessionen, men har også fokus på, at de unge får en god oplevelse Vi tilbyder et varieret arbejdstempo, hvor arbejdsopgaverne veksler i omfang og størrelse.

Dine arbejdsopgaver:
- Gennemførelse af Forsvarets Dag i samarbejde med de øvrige medarbejdere ved centeret.
- Fungere som assisterende sessionsleder, prøveleder og forundersøgelsen i forbindelse med sessionsbehandlingen.
- Gennemførelse af hvervelektioner for værnepligtige ved tjenestestederne i Slagelse og Vordingborg.
- Koordinering og deltagelse i informationsarrangementer på skoler, uddannelsesinstitutioner, messer og inspirationsdage.
- Orientere om værnepligt og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Personlig vejledning til de sessionssøgende om valg af værnepligtstjeneste og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Deltage i fysisk afprøvning af særligt motiveret egnede værnepligtige.
Om dig
Du har erfaring som mellemleder i Forsvaret.
Du har virket som befalingsmand ved nationale og udsendte enheder og har lyst til at være forbillede og Forsvarets ansigt udadtil.

Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er analytisk, initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.
Du kan samarbejde med alle personalegrupper, og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger.
Du bevarer overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden.
Du trives med at møde unge mennesker hver dag og er en god rollemodel.
Du forstår vigtigheden af, at kommunikere på flere niveauer og formulerer dig godt på skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Sektionschef Torben Grønlund Hansen på telefon 40 90 38 06 eller Kontorchef kommandørkaptajn Jesper H. Lynge på telefon 41 85 05 81.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2023. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, så tøv ikke med at sende os din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.12.2023

Indrykningsdato

07.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent