Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler til Force Protection Sektionen i Flyverkommandoen


Sagsbehandler til Force Protection Sektionen i Flyverkommandoen

Flyvevåbnets operationsstøtteområde er for alvor højaktuelt med den nuværende sikkerhedspolitiske situation. Vi søger en kaptajn eller erfaren premierløjtnant, der brænder for Operationsstøtteområdet, og som trives med en hverdag som del af et stærkt team, hvor vi sammen løser et alsidigt opgavekompleks på baggrund af erfaringer fra det operative miljø, der kombineret med sagsbehandlervirket skal give resultater for Flyvevåbnet.
Om os
Flyverkommandoens Operationsstøtteafdeling er omdrejningspunktet for operationsstøttevirksomheden i Flyvevåbnet. Indeholdt i Operationsstøtteafdelingen er Force Protection sektionen. Sektionen er overordnet ansvarlig for tilrettelæggelsen af Force Protection inden for Flyvevåbnets myndighedsområde, såvel nationalt som internationalt.
Sektionen har en meget bred opgaveportefølje og dækker således hele Force Protection området. Opgaverne bliver løst i samspil med kollegaer, der hver især byder ind med egne styrker. Sektionens opgaver indbefatter udover selve Force Protection området blandt andet også kapacitetsansvaret for Flyvevåbnets operationsstøtte wing, Operations Support Wing (OSW) og derudover blandt andet at bidrage til at udvikle Flyverhjemmeværnets kapaciteter til Flyvevåbnets behov.
Om stillingen
I stillingen som sagsbehandler i Force Protection sektionen vil du indgå i et sammentømret team, der har store ambitioner for operationsstøtteområdet.
Konkret vil du som sagsbehandler blive ansvarlig for koordination af alle forhold vedr. OSW samt for udvikling af FHV kapaciteter. Du vil også blive sektionens primære sagsbehandler for certificeringer af Flyvevåbnets kapaciteter og for de uddannelser, der findes inden for operationsstøtteområdet. Herudover vil du, sammen med resten af sektionen, indgå i planlægningen af indsættelsen af FLV kapaciteter i nationale- såvel som internationale operationer som Flyverkommandoens Force Protection ressortansvarlige sektion. Du kommer blandt andet til at arbejde med følgende:

• Deltagelse i udarbejdelse og udvikling af OSW styringsdokumenter, dimensioneringsgrundlag og Planlægnings- og Prioriteringsgrundlag, herunder deltagelse i relations- og Planlægnings- og Ressourcestyringsmøder med OSW.
• Bidrage til udvikling af FHV kapaciteter i samarbejde med Flyverhjemmeværnet.
• Bidrage med udviklingen af bestemmelsesgrundlaget, der danner grundlag for Force Protection i FLV.
• Deltagelse i certificeringer af FLV kapaciteter, med primært ansvar inden for Force Protection.
• Deltagelse i sagsbehandling vedr. udvikling af enkeltmands-, mellemleder- og officersuddannelser med fokus på operationsstøtte.
• Deltagelse i Operational Planning Groups som Subject Matter Expert inden for operationsstøtte.

Operationsstøtteafdelingen er en fleksibel arbejdsplads, hvilket bl.a. betyder, at arbejdet vil kunne gennemføres delt mellem tilstedeværelse og arbejde fra hjemmet. Det gode arbejdsmiljø og trivslen vægtes højt i sektionen, hvor vi har intention om at gode relationer leder mod bedre resultater.
Om dig
Vi vil i sektionen tage udgangspunkt i dine kompetencer og hvordan vi bedst bringer disse frem. Ønskeligt har du erfaring med operationsstøtteområdet, en Force Protection Advisor (FPA) uddannelse, erfaring som FPA fra internationale operationer og evt. en TACEVAL-uddannelse. Du besidder en god helhedsforståelse for Flyvevåbnets virksomhed og operationer.
Du er analytisk stærk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager, og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale. Du har gode evner til samarbejde og netværksopbygning, hvilket er essentielt i et sagsområde med så stor berøringsflade både internt i Flyvevåbnet men også ud i resten af Forsvarets organisation.

Der kan i stillingen være mulighed for at studere ved siden af.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef KN Mikkel M. Hansen på 728 11724, alternativt afdelingschefen MJ Jesper Storhøj Sørensen på 50865724. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 1. december 2023, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af en Operationsdivision med et National Air Operation Centre, en Planlægnings- og Kapacitetsdivision, Aviation Safety og en Ledelsessektion. Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt støtter underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

07.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent