Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Proaktiv og erfaren leder til Svanemøllens vagstyrke ved Forsvarsakademiet


Proaktiv og erfaren leder til Svanemøllens vagstyrke ved Forsvarsakademiet

Har du solid erfaring med vagttjeneste, gode samarbejdsevner, er rummelig men fremstår myndig og er ansvarsfuld af natur - så er du måske den nye leder vi søger?
Om os
Forsvarsakademiet er som andre myndigheder i Forsvaret inde i en rivende udvikling, da skolerne de kommende år får flere elever, der ansættes flere fastansatte medarbejdere og Svanemøllens kaserne skal huse flere spændende nybyggerier den kommende årrække.

Drifts- og støtteafdelingen er en del af forsvarsakademiets stab. Vores primære opgaver er at understøtte forsvarsakademiets studerende, fastansatte medarbejdere og ledelsen - i en bred vifte af opgaver.

Du vil komme til at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø med fleksible arbejdsforhold i ånden af; frihed under ansvar.

Vi tilbyder gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Vi tilstræber et godt miljø hvor ordentlighed, omstillingsparathed, gensidig respekt og løsningsorientering er vejen til succes, herunder tilbyder vi frihed under ansvar.
Om stillingen
Svanemøllenes vagtstyrke blev etableret primo 2023. Opgaverne består i adgangskontrol og opholdskontrol, rundering, støtte til vagtrelaterede andre opgaver og løse opgaver i regi af den regionale tilsynsstyrke.

Vi er fortsat i en konsolideringsfase, hvor både daglig drift og udvikling er nødvendigt for at forme den færdige udgave af Svanemøllens vagtstyrke. Der er derfor en god mulighed for at være med til at præge de kommende opgaver og rutiner.

Din nærmeste leder er næstkommanderende i drift- og støtteafdelingen, ligesom du vil have et tæt samarbejde med forsvarsakademiets sikkerhedsofficer, MP Holmen og det lokale FES-etablissements partnerelement.
Om dig
Du interesserer dig fagligt for sikkerhedsområdet, herunder tager du det alvorligt i f.t. at tage ansvar for både drift, udvikling og koordination af det bestemmelseskompleks der rammesætter fagområdet.

Som person er du stabil, servicemindet, handlekraftig og udviser autoritet samtidig med at du er imødekommende og bestemt. Du er professionel og samvittighedsfuld i din tjeneste, og du skal trives i en hverdag med mange faste rutiner, som med kort varsel kan ændres til grundet uforudsete hændelser.

Militær erfaring som befalingsmand er et ubetinget krav, ligesom det vil være en fordel, hvis du har konkret erfaring med både militær sikkerhedsarbejde og ledelsesansvar.

Det er en fordel, at du har forståelse for alarmsystemer samt betjening af disse jf. FKO-BST 358-1. Du skal have kørekort til minimum kategori B, da du selv skal kunne være fører af et køretøj.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Svanemøllens Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til FAK sikkerhedsofficer chefsergent Anders Mejnholt-Jakobsen på telefon 24 34 12 45 eller major Jan Henneberg på telefon 20 71 84 84.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2023. Samtaler afholdes løbende, herunder ønskes tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

31.10.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent