Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Taktisk officer efterretning til Fregatten PETER WILLEMOES


Taktisk officer efterretning til Fregatten PETER WILLEMOES

Er du taktisk officer i Søværnet, og har du et ønske om at anvende, udvikle og ikke mindst udfordre dine kompetencer som søkriger? Så er stillingen som taktisk officer efterretning (TAO-E) muligheden, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil.

Som TAO stilles der store krav til dit faglige engagement, hvor du vil komme til at stå for planlægningen af øvelser og aktiviteter i samarbejde med dine TAO kolleager og operationsofficeren (OPO). Til søs vil du have din daglige gang i operationsrummet og derfra forestå den taktiske indsættelse af fregatten.

Så er du klar til nye udfordringer med gode muligheder for faglig og personlig udvikling, så er TAO-E-stillingen om bord på fregatten PETER WILLEMOES (WILM) den helt rette for dig.

Stillingen er placeret i Korsør, og er ledig til besættelse.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som indgår i Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

PETER WILLEMOES vil i hele 2024 være på nationalt beredskab og have fokus på udvikling, udtjekning, rutinering og tillæring af nye færdigheder efter konceptet kravl-gå-løb. Gennem et trygt læringsmiljø og godt samarbejde på tværs af rang og divisioner kan vi sikre en god opgaveløsning. Derudover er det sociale aspekt i højsædet, da vi altid arbejder ud fra præmissen om, at det skal være sjovt at gå til sømand. Det er de fælles oplevelser som binder os sammen, og som vi tager med videre.

2024 byder på en række sejladser med en god blanding af internationale øvelser, understøttelse af den nyoprettede føringsstab og sejlads i hjemlige farvande. Blandt andet skal WILM deltage på BALTOPS efterfulgt af havneophold i Kiel.
2025 skal WILM gennemføre hovedeftersyn, hvor der vil være fokus på videreuddannelse og personlig udvikling, herunder enkeltmandsfærdigheder, inden DANSARC forløbet begynder i 2026, som skal bidrage til, at WILM bliver klar til eventuelle indsættelser i 2027.
Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision, og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets operationer og øvelser, samtidig med at du vil fungere som taktisk rådgiver for operationsofficeren og skibsledelsen.

Som TAO-E bliver du sammen med TAO-L en del af skibet air defence (AD) team. TAO-E stillingen er en PL-stilling, som giver gode muligheder for udvikling og hvor du vil være i oplæring hos de andre TAO’er.
TAO-E er skibets våbenleder i klart skib og har derudover ledelsen af skibets efterretningsteam.
TAO-E giver gode muligheder for fordybelse og udvikling inden for luftområdeforsvar og efterretningsvirksomhed.

Det forventes, at du i en travl hverdag med mange opgaver, stadig har viljen til at finde tiden til fordybelse inden for dit speciale.

Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Korsør, men vi er pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Generelt arbejdes der kun i Korsør i det omfang, det er nødvendigt for at klargøre til sejladser.

Der vil blive udleveret en fjernarbejdsplads (FAP) ved møde ombord.

Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.
Om dig
Du er premierløjtnant med minimum to års operativ erfaring som vagtchef helst fra DIV 21 eller 22. Det vil være at foretrække, at du allerede har gennemgået TAC 671 og VBC 671. Efter tiltrædelse vil du og operationsofficeren lægge en uddannelsesplan for gennemførsel af øvrige TOK moduler, således at du vil have kompetencerne til at varetage en KL-TAO stilling i løbet af 1-2 år.

Du har et ønsker at dygtiggøre dig som sømilitær taktiker, og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for AAW og efterretning. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, og det forventes, at du er engageret i forhold til udvikling og implementering af SOP’er, tjeklister inden for dit felt.

Du er villig til at gå forrest i opgaveløsningen.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet. Du er egnet til INTOPS og besidder godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på PETER WILLEMOES, KL Anisa Bitsch-Jørgensen. Mail: 2E-WILM-OPO@mil.dk tlf: 25119690.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 14. december 2023. Samtalerne forventes gennemført i uge 51, 2023 via VTC.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. februar 2024 eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenested vil være Korsør.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

14.12.2023

Indrykningsdato

26.10.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent