Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektronikbefalingsmand til elektroniksektionen på fregatten NIELS JUEL


Elektronikbefalingsmand til elektroniksektionen på fregatten NIELS JUEL (genopslag)

NIELS JUEL søger en sergent med en baggrund som elektronikfagteknikker, IT- eller elektronikteknolog eller datafagteknikker og med et bredt kendskab til elektronik, data og netværk.
Har du lysten og evnerne til at lede og præge mennesker? Har du et stort overblik selv i pressede situationer? Så har vi brug for dig som vores næste elektronik assistent!

Om os

Fregatten Niels Juel er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største sejlende enhed og en af Danmarks mest avancerede og teknologisk varierede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, kommunikations- og computersystemer som f.eks. radarer, sonar, HF-radioer, taktiske netværk. Niels Juel er et moderne skib med basehavn i Korsør, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Elektroniksektionen består af i alt otte konstabler, to befalingsmænd og en officer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.

Dine kommende kollegaer lægger vægt på det sociale både på skibet og til en række sociale arrangementer i løbet af året. De har en høj faglighed og et stærkt sammenhold og består af både unge og erfarne medarbejdere.
Om stillingen
Din opgave er primært, at varetage den daglige ledelse af teknikerne i elektroniksektionen. Du bliver bl.a. ansvarlig for den daglige ledelse, ressourcefordeling på opgaver, vedligeholdelse af vores systemer samt vejledning af konstablerne.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor vi ligger til kaj i Korsør. Der vil være svingende arbejdstider, så vi forventer fleksibilitet og omstillingsparathed, men vi forsøger at tilpasse tjenesten til den enkeltes behov, herunder mulighed for længere perioder med frihed. Til søs bliver du en del af skibets organisation, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en del af skibets kamporganisation.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt i videst muligt omfang, dine ønsker.
Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar.
Om dig

Jobbet som leder i elektroniksektionen på NIELS JUEL stiller store krav til din faglighed såvel som din personlighed.
Du kender rutinerne og dagligdagen til søs, og som sergent viser du stærk og synlig daglig ledelse. Du skal kunne planlægge, lede og motivere en gruppe gennem lang tid, og når situationen kræver det også udvise føring.

Du er omstillingsparat og struktureret. Det er vigtigt, at du har en helhedsforståelse for skibet, og at du kan samarbejde med alle sektioner ombord såvel som med værksteder og myndigheder i land.

Fagligt har du et godt systemkendskab, eller er indstillet på en stejl indlæringskurve, hvor vi bakker dig op med de nødvendige kurser.

Som sergent er du bærer af Søværnets traditioner og kultur, og du er med til at udbrede og fastholde den i dagligdagen.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødeser tekniske udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et professionelt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.

Krav:
- Du har eller vil kunne gennemføre Søværnets sergentuddannelse.
- Du har en for stillingen relevant teknisk uddannelse, eksempelvis med svendebrev som enten elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog eller datafagtekniker
- At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden NATO SECRET.
- At du kan erklæres egnet til internationale operationer.
Helbredskrav:
- Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
- Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske basiskrav.
- Du skal have, eller kunne modtage grundvaccination.
- Du skal kunne erklæres egnet som indsatsleder.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/marinespecialist med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Christinasen på 2E-NIJU-EKO@mil.dk eller Thomas Olsen på 2E-NIJU-EKB@mil.dk eller på tlf. +45 30169440 / +45 72854344 .

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

25.10.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent