Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstilling - Instruktør/hjælpeinstruktør (KS) til Training and Reserve Squadron, Operations Support Wing i Karup


Rådighedsstilling - Instruktør/hjælpeinstruktør (KS) til Training and Reserve Squadron, Operations Support Wing i Karup

Er du certificeret førstehjælpsinstruktør, skydeleder eller fagligt stærk inden for SKYT og bevogtning eller CBRN – og har du tidligere gjort tjeneste i Forsvaret?

Kunne du tænke dig at arbejde med uddannelse og undervisning i en træningseskadrille, Training and Reserve Squadron, ved Operations Support Wing?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er denne rådighedsstilling måske noget for dig.
Om os
Training and Reserve Squadron (TRS) er en selvstændig trænings- og uddannelseseskadrille i Operation Support Wing. Vi er ansvarlige for gennemførsel af kurser og uddannelser inden for sanitet, skydning, skyttetjeneste (herunder bevogtnings - og føringsuddannelser), militær fysisk træning og CBRN. Herudover gennemfører vi missionsorienterede uddannelser for alt personel på Flyvestation Karup samt funktionsuddannelse for operationsstøtte officers (OSO) kadetter.

Reservister er en integreret og vigtig kapacitet i denne opgaveløsning – og underlagt de respektive fagelementer direkte. Eskadrillen består af 18 fastansatte og ca. 80 reservister.
Om stillingen
Du ansættes i en instruktørstilling og skal her løse opgaver inden for enten det sanitets-/skyde-/skytte-/CBRN-faglige område – opgaver som er knyttet til dit elements produktionsmål. Vi gennemfører pt. kurser inden for rammen af Koncept for IndsættelsesParathed (KIP) som indeholder sanitet, skydning, skyttetjeneste og CBRN. Vi gennemfører herudover uddannelser i Håndtering af Tilskadekomne i Flyvevåbnet (HATIF), som er en nødbehandleruddannelse for brand- og redningspersonel, som er ansat på Flyvevåbnets brandstationer. Føringsuddannelse for OSO kadetter, samt MISU ved behov for Flyvestation Karups enheder.

I rådighedsstillingen skal du kunne arbejde selvstændigt inden for de opstillede læringsmål og rammer, så opgaverne løses professionelt og af høj faglig kvalitet. Vi stiller høje krav til vores instruktørers faglighed samt didaktiske evner, hvorfor du i starten af din ansættelse skal forvente at indgå i et onboarding-forløb med en erfaren mentor. Forløbet skal blandt andet tilsikre, at vi sammen får identificeret de opgaver som bedst matcher dine interesser og dit kompetenceniveau.

Der er tale om en meget aktiv træningseskadrille med mange forskelligartede opgaver, hvilket på den ene side betyder masser af spændende tjeneste, men på den anden side også stiller krav om, at man som ansøger er indstillet på, at blive en aktiv del af enheden – og at dette er afklaret med en evt. arbejdsgiver. Du kan forvente at blive tilbudt tjeneste 1-2 dage pr. måned. Det forventes at du kan forrette rådighedstjeneste i op til ca. 20 dage pr. år.
Om dig
For at kunne komme i betragtning til stillingen, er det et ufravigeligt krav, at du som minimum har en basisuddannelse fra Forsvaret. Din rang er ikke afgørende og kan spænde bredt inden for hele konstabelgruppen.

Herudover er det en fordel, hvis du ønsker det sundhedsfaglige område, at du har en af følgende gyldige sanitetsfaglige instruktøruddannelser: FSK260 (førstehjælpsinstruktør) eller instruktør i TSE, samt erfaring inden for det sundhedsfaglige eller præ-hospitale.

Generelt søger vi en der kan lide at arbejde med mennesker, kan lide at undervise og biddrage til uddannelse af flyvevåbenets soldater.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til flyverkonstabel af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for TRS kaptajn Simon Holm på telefon 20 10 04 08 eller via mail: osw-tr-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til forhold og vilkår som reservist, kan du kontakte korporal af reserven Lars Vesterlykkegaard på telefon 41 85 08 08 eller via mail: osw-tr-r625@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2023, vi forventer at afholde samtaler løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så send gerne din ansøgning snarest.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.12.2023

Indrykningsdato

24.10.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent