Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Kaptajn søges til Air Mobile Protection and Recovery


Kaptajn søges til Air Mobile Protection and Recovery

Har du gode lederevner, kan du bevare overblikket og trives du i en til tider hektisk hverdag?
Om os
Operations Support Wing (OSW) er Flyvevåbnets største enhed, og har som hovedopgave at opstille kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Tactical Support Squadron (TSS) består af Flyvevåbnets sikrings- og undsætningsenhed Air Mobile Protection and Recovery (AMPR). Desuden varetages Flyvevåbnets Survival Evasion Resistance and Extraction (SERE) uddannelser samt Forsvarets Joint Terminal Attack Controller (JTAC) uddannelser ved eskadrillen.

Beredskabsmæssigt er AMPR fokuseret mod fysisk sikring af fly og besætning under flyvning eller ophold på flyvepladser.

AMPR hører til på Flyvestation Karup, men deltagelse i internationale operationer samt øvelses- og kursusaktivitet i ind - og udland bør forventes, hvilket stiller visse krav til sociale færdigheder og personlige forhold.
Om stillingen
Som flight commander er du overordnet ansvarlig for en AMPR flight herunder klargøringen af operative teams til indsættelse i internationale og nationale operationer.

Ud over din ledelsesmæssige funktion, hvor dit FOKUS samtalelederansvar for din deputy flight commander og dine faglærere prioriteres højt, fungerer du som forbindelsesofficer i forbindelse med opstilling og indsættelse af AMPR teams.

Du skal kunne fungere i arbejds- og planlægningsgrupper relateret til AMPR uddannelse, træning og øvelse såvel som operative indsættelse, og forventes at tage ejerskab for den daglige opgaveløsning herunder bidrage aktivt i det tværgående samarbejde

Du skal kunne udsendes med et AMPR bidrag og ligeledes kunne fungere som Force Protection Advisor i forbindelse med indsættelsen af et Flyvevåbnets bidrag herunder deltage i site survey.
Om dig
Vi søger en loyal, selvstændig og initiativrig officer med tro på egne evner.

Du skal være engageret i din tilgang til arbejdet, og lægge vægt på et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Du er fagligt dygtig, og ikke mindst har du fokus på, at du er rollemodel for dine kollegaer, herunder befalingsmænd på over- og seniorsergentniveauet. Du skal brænde for at have med mennesker at gøre, og du skal ville tage ansvar for underlagt personels faglige og personlige udvikling.

Du skal have lyst til at udføre synlig ledelse og påtage dig ansvaret for opgaveløsningen. Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner og evner at bevare overblikket i en til tider hektisk atmosfære. Det er vigtigt at du kan lede, kommunikere og formidle på en rolig og konstruktiv måde.

Du har nogle års tjeneste fra en operativ enhed og INTOPS-erfaring.

Du skal have en gyldig, registreret helbreds- og tandundersøgelse, samt grundvaccination. Hvis ikke, skal dette kunne gennemføres efter ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Jakob W. Jensen på mobil 5086 4706 eller på mail OSW-OT-001@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent, Camilla Boye, på telefon 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfrist er 1. oktober 2023.

Jobsamtaler: Afholdes løbende.

Stillingen ønskes besat: 1. november 2023 eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

18.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent