Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende til Infanterideling ved 4. Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet


Næstkommanderende til Infanterideling ved 4. Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet

Brænder du for felttjeneste, samt at føre og uddanne soldater? Kan du støtte delingsføreren og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø? Er du en rollemodel for både yngre og ældre befalingsmænd?
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af konstabelelever i rammen af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning. Vi tror på, at Hærens Reaktionsuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Dette sker gennem en vekslen mellem Generel Militær Uddannelse, Funktionsuddannelse og Enhedsuddannelse.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder. Vi har fokus på at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Kompagniet løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer ud fra principperne for mission command, fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Det følger af denne tilgang, at opgaver internt i kompagniet tildeles med en klar hensigt og en tydelig angivelse rammer og ressourcer. Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Vi er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem høj faglighed, motivation og gensidig respekt.
Om stillingen
Som næstkommanderende, vil du være stedfortræder for delingsføreren og rede til at overtage kommandoen ved delingsførerens fravær. Som fører skal du planlægge og gennemføre dele af delingens forudsætningsskabende taktiske aktiviteter f.eks. beredskabsområde og march. Du bistår delingsføreren i forberedelse og gennemførelse af operationer, samt leder delingens logistiske tjeneste.

Du vil forestå dele af kontrolvirksomheden og vedligeholdelsestjenesten således, at delingen og materiellet er vedligeholdt og funktionsdygtigt. Du har stor indflydelse på soldaternes holdning og et medansvar for at opretholde delingens moral og disciplin.

Som næstkommanderende deling vil du desuden have ansvar for at rådgive og vejlede gruppeførerne, og bidrage med din erfaring i gruppeførernes udvikling.
Som faglærer har du ansvaret for at tilrettelægge uddannelsesaktiviteter i overensstemmelse med læringsplaner og uddannelsesbeskrivelser.

Der vil være gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse i stillingen.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent afklaret til udnævnelse til oversergent. Du har en tilfredsstillende tjeneste bag dig som gruppefører, gerne ved en mekaniseret- eller panserinfanterideling.

Du er fagligt velfunderet og stræber efter at levere det bedst mulige resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Ydermere er du initiativrig og formår, at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt. Du er fleksibel, omstillingsparat og handler når du møder udfordringer.

Som person arbejder du selvstændigt og struktureret med flere opgaven ad gangen, og du evner at holde overblikket i stressede situationer.
Du er en rollemodel for dine omgivelser og formår, at støtte yngre kollegaer og kompagniets værnepligtige med ordentlighed og gensidig respekt.

Vigtigst af alt er, at du besidder viljen og evnen til, at udvikle dig fagligt og personligt.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B.
Det er ønskeligt at du er omskolet til alle infanterigruppens våben.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste i et af Hærens SRS-kompagnier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende kompagni PL Mads Haislund Johansen telefon 5141 4626 eller på mail GHR-5B-400B@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

18.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent